Як проводиться перевірка диференційного автомата

 1. Особливість перевірки дифавтомати
 2. Види автоматичних вимикачів
 3. За кількістю полюсів
 4. По струму миттєвого розчеплення
 5. За постійної часу
 6. що перевіряється
 7. Методика випробувань діфавтомат

Незалежно від того, в якій формі в електромережі реалізований захист від надструмів, перевірка модулів захисту повинна виконуватися згідно з методиками, розробленими для конкретного типу функціонального обладнання. У зв'язку з чим, перевірка диференційного автомата виконується з урахуванням двох алгоритмів - для УЗО і для автоматичних вимикачів.

Відмінність від стандартної методики перевірки АВ в даному випадку полягає в тому, що при проведенні тестів слід враховувати взаємний вплив двох приладів, якщо їх механічне або електричне поділ неможливо.

В даному огляді розглянуто, які основні показники повинні бути виміряні в ході лабораторних випробувань діфавтомат і що треба враховувати, щоб в ході тестів не пошкодити УЗО.

Особливість перевірки дифавтомати

Особливість перевірки дифавтомати

у статті «Навіщо і як перевіряється працездатність УЗО» ми вже розповідали про те, що таке діфавтомат і чим він відрізняється від УЗО. Тут же нагадаємо, що даний прилад є комбінацією з класичного автоматичного вимикача з електронним або тепловим (і електромагнітним) расцепителем і системи диференціального контролю струмів витоку.

По суті, це два різних приладу в одному корпусі, з'єднаних послідовно.

Межі спрацювання АВ в дифавтомати вибираються такими, щоб максимальний імпульс струму, який може пройти через прилад, був менше максимального допустимого струму, що проходить через УЗО.

Теоретично, перевірка діфавтомат може складатися з двох автономних циклів:

 • випробування УЗО;
 • перевірка пристрою автоматичного відключення.

З огляду на, що потужність тестових імпульсів при тестуванні УЗО набагато менше тих, які необхідні для перевірки захисту від надструмів, випробування цього субмодуля в дифавтомати проводиться практично по тій же схемі, що і для окремого приладу (дана методика докладно розглянута в статті «Як виконується тестування УЗО в лабораторних умовах» ).

Але для перевірки АВ необхідно розробляти окремий алгоритм, який би враховував вплив струмів витоку в випробувальному обладнанні і виключав би застосування критичних значень тестових струмів.

Нормативною базою в даному випадку є такі нормативні документи:

 • ГОСТ Р 51327.1-2010 (параметри і методи перевірки УЗО);
 • ГОСТ Р 50345-2010 (автоматичні вимикачі захисту від надструмів, параметри і методи перевірки працездатності);
 • ГОСТ Р МЕК 60898-2-2006 (коригувальні уточнення до наведених вище стандартам).

Крім цього, при розробці технологічних карт для ЕТЛ рекомендується використовувати терміни та визначення, викладені в ГОСТ 50031-2012.

Види автоматичних вимикачів

Будь-яке методичне керівництво повинно обумовлювати, для яких типів захисних автоматів він розроблений.

В даному випадку до складу діфавтомат входять АВ ( «автоматичні вимикачі»), що використовуються в мережах до 1000 В, максимальна напруга між фазами яких не перевищує 440 В.

У наведених вище стандартах наводиться три класифікаційних схеми для таких приладів.

За кількістю полюсів

Залежно від кількості контрольованих фазних ліній автоматичні вимикачі діляться на наступні категорії:

 • однофазні (одно- і двополюсні) або трифазні (трьох- і чотириполюсні);
 • для постійного або змінного струмів.

Відзначимо, що перевірка правильності монтажу присутній практично в кожній методиці тестування, тому в таблиці нижче ми привели інформацію, на підставі якої можна зробити висновок про коректність схемного розміщення того чи іншого вимикача.

Відзначимо, що перевірка правильності монтажу присутній практично в кожній методиці тестування, тому в таблиці нижче ми привели інформацію, на підставі якої можна зробити висновок про коректність схемного розміщення того чи іншого вимикача

Види автоматичних вимикачів

Під однополюсним автоматом в даному випадку розуміється прилад, який контролює перевищення струму тільки по одній фазі.

Різниця між однополюсними і двополюсними автоматом

По струму миттєвого розчеплення

На сьогоднішній день розрізняють дві групи вимикачів, що належать різним діапазонами струмів миттєвого відключення (раніше було три):

 • група «B» (від 3 до 5 In);
 • група «C» (від 5 до 10 In).

Діапазони струмів миттєвого розчеплення

В ході перевірки правильності вибору захисних автоматів слід враховувати не тільки номінальну потужність мережі, але і пускові струми деяких електромашин, які можуть досягати 5-7 In.

Нагадаємо, що під номінальним струмом захисного автомата може розумітися як максимально допустимий струм, що проходить через комутаційну ланцюг автомата, так і граничні струми, перебіг яких через тепловий расцепитель не призводять до розмикання контактів.

В даному випадку під In мається на увазі максимальний нерасцепляющій струм.

За постійної часу

Цей класифікатор застосовується до вимикачів, що працюють в ланцюгах з постійним струмом.

Розрізняють дві підгрупи вимикачів, поділюваних за цим параметром:

 • з постійною часу Тс <4 мс;
 • Тс <15 мс.

що перевіряється

Повний список параметрів, що піддаються контролю при розробці або лабораторних випробуваннях захисних автоматів, наведено в ГОСТ Р 50345-2010.

На практиці найчастіше перевіряють норми часу і струмів, що відводяться на спрацьовування розчіплює механізму.

Граничні значення цих параметрів з прив'язкою до струмовим категоріям пристроїв наведені в таблиці нижче:

Граничні значення цих параметрів з прив'язкою до струмовим категоріям пристроїв наведені в таблиці нижче:

Час-струмові характеристики

В цілому, випробувальний алгоритм складається як з вимірювальних операцій, так і з дій по перевірці загального технічного стану захисної системи:

 • контроль механічної зносостійкості;
 • перевірку стійкості до механічних ударів;
 • вимір час-струмових параметрів;
 • всебічний контроль електроізолюючих властивостей.

Зверніть увагу, що загальна послідовність дій підрозділяється на кілька циклів, склад яких чітко обумовлено в стандартах.

Необхідно відзначити, що через критичні перевантажень, що виникають в ході прогрузкі захисних автоматів, відповідна технологічна карта дій повинна містити операції по вторинної перевірці працездатності приладу після випробувань на коротке замикання.

Методика випробувань діфавтомат

Кожна конкретна методика випробувань захисних пристроїв, що відключають розробляється з урахуванням специфічних особливостей ділянки, на якому вони експлуатуються.

У будь-якому випадку вона повинна базувати на алгоритмах, розглянутих в наведених вище стандартах. У пакеті документів, який подається на атестацію електровимірювальної лабораторії, вона повинна бути оформлена окремою інструкцією.

Слід зазначити, що випробування даного типу виконуються з подачею потужних імпульсів струму, що часто призводить до неплановому спрацьовування УЗО, тому практична технологія тестування дифавтомати повинна передбачати складання спеціальних вимірювальних схем або комутаційне поділ автомата і УЗО.

З огляду на велику різноманітність апаратних рішень для диференціального модуля і, як наслідок, непередбачуваність їх поведінки, найчастіше вдаються до другого варіанту, розмикаючи ланцюга, що з'єднують УЗО і АВ.

Провід, що з'єднують УЗО і автомат

Вимірювання час-струмових параметрів виробляють із застосуванням спеціального устаткування, що дозволяє відстежувати тимчасові параметри потужних імпульсів струму. Електролабораторії, які надають послуги даного типу, для цих цілей зазвичай використовують прилад УПТР.

Прилад УПТР в роботі

Випробування і виміри проводяться за допомогою схеми, зображеної на наступному малюнку:

схема УПТР

Результати вимірювань реєструються в робочому журналі і після математичної обробки оформляються у вигляді протоколу випробувань .

Електротехнічна лабораторія «Мега.ру» приймає замовлення на проведення випробувань всіх видів електроустановок, включаючи системи захисного відключення. Уточнити деталі співпраці і зробити замовлення на проведення робіт можна за телефонами, розміщеним в розділі «Контакти» .