HR-менеджер. Яким він повинен бути?Віра Кобзєва

Спеціаліст з управління персоналом - людина публічна. Він розмовляє з претендентами при прийомі на роботу, допомагає керівництву у вирішенні кадрових проблем, спілкується з співробітниками і проводить в життя корпоративну політику. Якими якостями повинен володіти HR-менеджер? Як створити імідж, відповідний цієї професії?

HR-менеджер - співробітник, область діяльності якого - людські ресурси. Він працює не з машинами, механізмами або природними об'єктами, а з живими людьми. Необачне судження, неконструктивна критика або професійна помилка можуть звести нанівець ділову обстановку в колективі, cпровоціровать конфлікт.

Крім того, управління персоналом передбачає тісну взаємодію з різними категоріями співробітників - від перших осіб компанії до обслуговуючого персоналу. Тому HR повинен орієнтуватися у всіх сферах діяльності компанії та бути в курсі інтересів всього персоналу.

Створити атмосферу довіри, налагодити успішний діалог HR-менеджеру допомагає відповідний імідж. HR-у важливо управляти своїм іміджем, тобто впливати на інших людей, підкреслювати свої професійні якості і вміти протистояти маніпуляціям.

Імідж (від англ. Image - образ) - сукупність притаманних людині особливостей (зовнішність, манера поведінки, стиль спілкування і т.д.), які певним чином впливають на оточуючих і формують уявлення людей про цю людину.

Професійний імідж - це образ, який відповідає специфіці тієї чи іншої професії, то уявлення про фахівця, яке складається про нього у його керівників, підлеглих, колег, клієнтів компанії.

Управління професійним іміджем - це вміння створити позитивний образ, який підкреслить кращі якості фахівця, як особистісні, так і ділові.

Імідж складається з ...

Головні складові успіху HR-менеджера - професійна компетентність, емоційний інтелект, відповідна зовнішність, мова і знання етикету. Всі ці якості взаємодоповнюють один одного. Наприклад, ви можете почати стежити за своєю мовою, освоїти правила етикету, надіти діловий костюм, проте всі ці зовнішні прояви - тільки частина вашого іміджу. Без професійної та емоційної компетентності вони не матимуть значення. Ось чому HR-менеджер повинен вміти вибудувати і підтримувати необхідний професійний імідж, поєднуючи все якості, притаманні діловій людині.

Складові іміджу HR-менеджера

професійна компетентність

Щоб відповідати своїй професії, HR-менеджер повинен добре знати трудове законодавство порядок ведення кадрового діловодства, володіти технологією пошуку і відбору персоналу. Не менш важливим є знання сучасних методик оцінки персоналу, вміння побудувати систему адаптації і мотивації.

HR-менеджер повинен вміти організувати навчання співробітників та оцінити його ефективність, розробити заходи, спрямовані на підвищення лояльності персоналу, організовувати корпоративні заходи. Свідчити про професіоналізм HR-а буде і активна життєва позиція, ініціативність і висока комунікабельність, поінформованість про стан справ в підрозділах компанії.

Тенденція така, що чим вище статус HR-менеджера в організації, тим вище повинна бути його професійна компетентність. Рівень кваліфікації HR-а завжди привертає увагу всіх співробітників компанії - від робітника до керівника - тому не можна давати привід засумніватися у вашій компетентності. Будьте ініціативні, читайте спеціальну літературу і обмінюйтеся досвідом з колегами. Станьте професіоналом своєї справи, незамінним для компанії.

Емоційний інтелект

Емоційний інтелект в професійному іміджі HR-менеджера відіграє особливу роль. Емоційний інтелект - це здатність розуміти власні і чужі емоції, думки і керувати ними. Уміння знаходити спільну мову з людьми допоможе підтримувати відносини з колегами, керівництвом і підлеглими незалежно від їх початкової схильності до цього.

Емоційний інтелект можна розвинути. Навчіться слухати і чути свого співрозмовника, навчитеся робити висновки, визначати, що рухає тією або іншою людиною *. Для HR-менеджера це особливо важливо: він повинен вміти визначити мотивацію людини, зрозуміти його індивідуальні особливості. Тільки так він зможе прогнозувати, як поведеться співробітник в тій чи іншій ситуації, а також знайти краще застосування його здібностям.

Зовнішність і стиль одягу

По тому, як одягнений чоловік, можна багато чого довідатися про його спосіб життя. Одяг - своєрідна візитна картка кожної людини. Численні дослідження показали: якщо жінка одягнена в діловому стилі, то вона справляє враження серйозного, розумного, працьовитого і організованого людини. І, навпаки, жінкам, які віддають перевагу екстравагантний, підкреслено жіночний стиль, приписують такі якості, як легковажність, неорганізованість, неуважність. Все просто: робота асоціюється, в першу чергу, з бажанням працювати, правильно і своєчасно виконувати свої обов'язки, а діловий стиль одягу - необхідна складова професійного іміджу.

Звичайно, в кожній компанії є свої корпоративні стандарти і звичаї, які багато в чому залежить від сфери діяльності організації. Так, наприклад, в банківській сфері - це завжди консервативний стиль одягу, тому що співробітники повинні демонструвати клієнтами стабільність і надійність банку, в дизайнерських компаніях - стиль, як правило, більш вільний, творчий. Однак, в будь-якій компанії, функції HR-менеджера такі, що йому потрібно спілкуватися і із рядовими співробітниками і з керівництвом компанії, тому стиль одягу, наближений до ділового завжди потребує менше часу.

мова

Важливу роль в роботі HR-менеджера відіграє довіра людей: колег, керівництва, здобувачів, представників інших компаній. Те уявлення, яке вони отримають після спілкування із вами залежить й від того, наскільки ви переконливі, вмієте захоплювати співрозмовника словом. Адже мова - найважливіший засіб впливу, тут, безумовно, важливі зміст і форма.

Культура мови, а саме грамотна побудова фраз, доречне використання тих чи інших мовних зворотів, правильні наголоси, голос - все має значення. А так як HR-менеджер спілкується з людьми абсолютно різних професій, додатковою перевагою в створенні позитивного іміджу, буде володіння професійною термінологією тих фахівців, з якими він говорить. У цьому випадку і менеджери з продажу, і програмісти, і складські працівники будуть відчувати, що HR-менеджер розбирається в проблемах їх підрозділи. Чим більше ви будете спілкуватися з співробітниками своєї компанії, тим більше шансів у вас буде говорити з працівниками на одній мові.

Знання ділового етикету

Етикет - це звід правил спілкування, вироблений багатьма поколіннями. Діловий етикет - це правила і норми, яких слід дотримуватися, зустрічаючись щодня з колегами на роботі. Знання ділового етикету може допомогти HR-менеджеру в самих різних ситуаціях: проведення інтерв'ю, переговорів, нарад.

Дотримуйтесь правил ділового етикету: грамотне вітання при першій зустрічі, обмін візитними картками, пропозиція сісти і т. Д. - всі ці дії показують повагу до партнера по спілкуванню, допомагають створити сприятливу атмосферу, а значить, сприяють підвищенню ефективності спілкування.

Знання ділового етикету може допомогти HR-менеджеру в самих різних ситуаціях: проведення інтерв'ю, переговорів, нарад.

Як ви бачили, HR-менеджеру, важливо навчитися управляти власним іміджем: підвищувати професійну компетентність, розвивати емоційний інтелект, стежити за своєю зовнішністю і промовою, дотримуватися правил ділового етикету. Причому, чим вище статус HR-менеджера, тим більше уваги потрібно приділяти своєму професійному іміджу. Це допоможе вам демонструвати впевненість в собі, а значить, знаходити спільну мову з співробітниками і керівниками компанії.

Віра Кобзєва, кандидат соціології, бізнес-тренер,
експерт журналу "Кадрове справа"

Журнал "Кадрове справа" № 10, жовтень 2005 року
Ви можете задати автору Ваші запитання по телефону +7 (495) 796-11-35 або по електронній пошті avtor@src-master.ru .

Якими якостями повинен володіти HR-менеджер?
Як створити імідж, відповідний цієї професії?