Пожежна безпека на АЗС

 1. Пожежна безпека на АЗС при здійсненні заправки транспортних засобів
 2. Заборони та обмеження

Поширювані на автозаправні станції вимоги пожежної безпеки регламентовані нормативно-правовим актом, що має назву «Правилами пожежної безпеки 01-03» (далі по тексту ППБ)

Поширювані на автозаправні станції вимоги пожежної безпеки регламентовані нормативно-правовим актом, що має назву «Правилами пожежної безпеки 01-03» (далі по тексту ППБ). Їм повинні неухильно дотримуватися як заправники , так і оператори АЗС .

1.1 Утримання території

Територія автозаправки повинна міститися в чистоті, газонна трава своєчасно скошуватися і віддалятися. при плануванні та благоустрої території АЗС не допускається висадка дерев і чагарників. Обов'язковою вимогою утримання території є її висвітлення в темний час доби.

Збір використаного обтирального матеріалу здійснюється в закриваються кришкою металеві ящики іскробезпечного виконання, позначені відповідним написом і встановлені в зонах відкритих сміттєзбірників. Пісок, просочений нафтопродуктами, збирається в аналогічні ящики, які розміщуються поза території АЗС.

Територія обладнується схемою організації руху, встановленої перед в'їздом на АЗС. Обов'язковою умовою є відсутність точок перетину маршрутів в'їжджають і виїжджають транспортних засобів.
1.2 Утримання будинків і приміщень

Всі виробничі, адміністративні, допоміжні і складські приміщення, зовнішні споруди обладнуються таблички, що містять наступну інформацію:

 • категорія пожежної та вибухопожежної небезпеки приміщення;
 • клас пожежонебезпечної і вибухонебезпечною зони (відповідно до ПУЕ);
 • прізвище, ініціали відповідального за стан пожежної безпеки працівника;
 • номера телефонів служби пожежної охорони і посадових осіб експлуатуючої організації, відповідальних за проведення заходів по ліквідації (локалізації) пожежі (пожежонебезпечних ситуацій).

Правила пожежної безпеки на АЗС допускають куріння виключно у спеціально відведених місцях, обладнаних в приміщеннях (будинках) сервісного обслуговування. Куріння на території автозаправної станції категорично заборонено.

У приміщеннях АЗС вивішуються плани евакуації, що містять схематичну частина і пояснювальну записку У приміщеннях АЗС вивішуються плани евакуації, що містять схематичну частина і пояснювальну записку. У схемі обов'язково наводиться експлікація приміщень, що включає позначення маршрутів руху, евакуаційних виходів, місця розміщення телефонів, засобів сигналізації та пожежогасіння.

1.3 Зміст технологічного обладнання

Правила технічної експлуатації АЗС передбачають повну відповідність технологічного обладнання, що використовує пожежонебезпечні і вибухонебезпечні матеріали і речовини, технічним умовам, технічної, експлуатаційної та конструкторської документації, затвердженої (узгодженої) встановленим порядком.

Паливозаправний обладнання допускається до експлуатації тільки після перевірки (в заводських умовах) на герметичність і працездатність систем протиаварійного захисту, оформленої відповідними актами (додаток до ТЕД).

Системи запобігання і ліквідації (локалізації) пожежі (пожежонебезпечних ситуацій), прилади регулювання та контролю, встановлені на технологічному обладнанні АЗС експлуатуються виключно в справному стані.

На пульти управління системами безпеки і приладами регулювання і контролю наносяться допустимі діапазони параметрів, що забезпечують пожежобезпечний функціонування технологічного обладнання:

 • температури;
 • тиску;
 • концентрації;
 • рівня наливу і т.д.

Порушення герметичності технологічного устаткування є підставою безумовного припинення його експлуатації Порушення герметичності технологічного устаткування є підставою безумовного припинення його експлуатації. Внесення несанкціонованих змін, що підвищують ступінь пожежної небезпеки АЗС, в конструкцію технологічного обладнання категорично заборонено.

Заповнення резервуарів-сховищ проводиться не більше ніж на 95% внутрішнього об'єму.

Виробництво робіт в зонах, що характеризуються можливістю утворення пароповітряних горючих сумішей, організовується з застосуванням іскробезпечного інструменту, у взутті та одязі, не здатних викликати іскроутворення (тобто, не мають металевих набойок, замків, заклепок).

При зміні виду моторного палива в камерах (резервуарах) автозаправної станції проводиться повне очищення і зміна маркування резервуарів.

Пожежна безпека на АЗС при здійсненні заправки транспортних засобів

Процес заправки автомобільної техніки на автозаправці супроводжується дотриманням таких обов'язкових правил:

 • Порядок подачі транспортного засобу до паливороздавальної колонці:

- автомобілі - своїм ходом;

- мотоцикли (моторолери) з двигуном, заглушеним не ближче ніж за 15 метрів до колонки.

 • При протоці нафтопродуктів в процесі заправки на зовнішні елементи автомобілів (мотоциклів) водій транспортного засобу зобов'язаний їх видалити до моменту пуску двигуна.
 • Нафтопродукти, пролиті на землю, засипаються піском і видаляються з території АЗС.
 • Водії транспортних засобів, що стоять в черзі на заправку, зобов'язані дотримувати мінімальну відстань, що забезпечує свободу маневрування (1 метр), а також керуватися нанесеною розміткою.

Заборони та обмеження

Правила пожежної безпеки на АЗС забороняють:

 • заправку автомобілів (мотоциклів) з працюючим двигуном;
 • зміна маршруту заправляється транспортного засобу, наприклад, проїзд над підземним резервуаром-сховищем;
 • прийом нафтопродуктів на АЗС та продаж моторного палива споживачу під час виникнення атмосферних електричних розрядів (грози);
 • виконання робіт у взутті та одязі, здатних викликати іскріння або просочених нафтопродуктами;
 • заправка транспортного засобу з пасажирами всередині (крім легкових автомобілів, що мають чотири, і більш, дверей);
 • заправка транспортного засобу, завантаженого вантажем 1-9 класу небезпеки (зріджені і стислі гази, вибухові речовини, радіоактивні, легкозаймисті та отруйні матеріали);
 • в'їзд на територію автозаправки тракторів, не оснащених іскрогасниками, під час прийому (видачі) бензину;
 • виконання робіт, не пов'язаних з ремонтом будівель (споруд) і технологічного обладнання автозаправної станції.

Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання та електричних мереж АЗС фахівцями сторонніх ліцензованих організацій допускається виключно на договірній основі, однак факт його укладення не звільняє керівника АЗС від виконання вимог ППБ.