Реєстрація отриманого рахунку на оплату

1С: Підприємство 8.2 /
Управління торгівлею для України /
Облік запасів і торгівля

Зміст

Закріплення попередньої домовленості про придбання у постачальника товарів проводиться документом "Рахунок на оплату постачальника ".

Закріплення попередньої домовленості про придбання у постачальника товарів проводиться документом Рахунок на   оплату постачальника

Документ «Рахунок на оплату постачальника»

З точки зору обліку в конфігурації реєстрація рахунку постачальника в більшості випадків не є обов'язковою. В основному необхідність формування документа обумовлена ​​прийнятим на підприємстві документообігом. У конфігурації, створення документа необхідно тільки тоді, коли облік взаєморозрахунків з контрагентом в рамках певного договору встановлюється «За рахунками». Тоді рахунок стає обов'язковою додатковою аналітикою взаєморозрахунків (угодою). У такій ситуації оформлення будь-якої господарської операції в рамках такого договору має починатися з реєстрації рахунку постачальника, і всі документи руху грошей і товарів в такій угоді обов'язково повинні посилатися на цей рахунок.

Більше ніякого функціонального навантаження рахунок не несе, тобто за рахунком не контролюється оплата, чи не резервується на складі товар, що не відстежується актуальний стан рахунку, якщо були часткові надходження і т.д.

Якщо ж є необхідність фіксувати рахунок від постачальника, спираючись на раніше зареєстрований в інформаційній базі замовлення від нього, то можна буде ввести його на підставі документа "Заказ поставщику". Але цей документ не повинен використовуватися як підстава ( "Угода") в наступних товарних документах по господарської операції.

Документ має дві друковані форми - за найменуваннями номенклатури підприємства і за найменуваннями номенклатури, прийнятими у постачальника. Другий варіант можливий, якщо для введених товарних позицій в регістрі відомостей "Номенклатура контрагентів" зафіксований класифікатор товарів за даними контрагентів.

При формуванні документа можна використовувати таку сервісну функцію програми, як візуальне порівняння цін на товари, зазначених у рахунку з планової облікової собівартістю цих товарів. Налаштування такої можливості виконується по кнопці "Ціни і валюта" - включити прапор "Використовувати планову собівартість". У документі з'являються додаткові колонки, що інформують про значення планової собівартості і про відхилення від ціни постачальника. Крім того, розраховується підсумкове відхилення по всій накладної суми, розрахованої за плановою собівартістю, від суми, розрахованої за цінами постачальника. Порядок установки цін планової собівартості розглядається в розділі "Ціноутворення".

Аналіз інформації по сформованому рахунку можна зробити тільки при наявності товарно-грошових рухів з посиланням на цей рахунок. Наприклад, щоб визначити - якими документами надходив товар за рахунком і в якій кількості, потрібно відповідним чином налаштувати звіт "Відомість по товарах на складах":

  • на закладці "Загальні" встановити прапор "Виводити детальні записи";

  • на закладці "Додаткові поля" додати "Документ руху (Реєстратор)".

  • на закладці "Відбір" значенням параметра "Документ руху (Реєстратор). Угода" встановити цікавить рахунок.

При такій настройці буде виведений список товарів, які надійшли в рамках даного рахунку, в розрізі документів надходження. Тобто, буде видно і загальна кількість товару, що надійшов, і кількість в розрізі документів, якщо надходжень було кілька. Але ніяким звітом можна буде проаналізувати - наскільки збігаються дані рахунки і дані реального надходження: чи відповідають ціни фактичного надходження попередньої домовленості, чи надійшов загальна кількість товару або ще є що надійшли позиції і т.д.

Заборгованість в розрізі угод можна проаналізувати звітом "Відомість по взаєморозрахунках з контрагентами", якщо додати додаткову угруповання "Угода". Можна також встановити і відбір з потрібних документів, встановивши в якості значення параметра відбору "Угода" потрібний рахунок або список рахунків. Але знову ж таки - звіт не виводить інформації про суму рахунку, буде виведена інформація про суми товарно-грошових документів, сформованих в рамках цієї угоди.

Інші матеріали по темі:
використовувати планову собівартість , номенклатура контрагентів , виводити детальні записи , рахунок на оплату постачальника , Угода , відомість по взаєморозрахунках , відомість по взаєморозрахунках з контрагентами , документ руху , відомість по товарах на складах , рахунок на оплату , коригування , програми , постачальника , відбір , валюта , ціни , аналіз , постачальник , кількість , оплата , договір , встановити , товар , на закладці , контрагент , документів , регістр , документа , рахунок , документ

Матеріали з розділу: 1С: Підприємство 8.2 / Управління торгівлею для України / Облік запасів і торгівля

Інші матеріали по темі:

Джерела даних для розрахунків бюджетування

Облік безготівкових грошових коштів. Надходження грошових коштів

Повернення ТМЦ від покупця.

Відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами.

Загальні механізми товарних документів


Нас знаходять: реєстрація рахунків на оплату, облік рахунків на оплату, як реєструвати рахунку на оплату, реєстрація надійшли рахунків на оплату в 1с 8 2, 1с предпрічтте як записати рахунок, чи потрібно реєструвати рахунки на оплату в 1 с, реєструються чи рахунки, облік рахунків на оплату в 1с 8, облік отриманих рахунків від постачальників програма, управління рахунками на оплату постачальнику в 1с 8 2