Що перевіряє служба безпеки при прийомі на роботу в 2019 році

 1. Організація роботи служби безпеки
 2. Як перевіряє служба безпеки при прийомі на роботу
 3. попередня робота
 4. Сучасні прийоми проведення співбесіди: Відео
 5. Аналіз і перевірка інформації
 6. Допуск нового співробітника до виконання посадових обов'язків

Питання безпеки для забезпечення стабільного розвитку і стійкості компанії є надзвичайно важливими. Тому не дивно, що сьогодні практично в кожній організації створюються служби безпеки. Дану статтю присвятимо розбору того, що перевіряє служба безпеки при прийомі на роботу, а також наведемо деякі важливі моменти в питаннях даної спрямованості, про які корисно буде знати і кадровим працівникам.

Організація роботи служби безпеки

У своїй діяльності СБ керується відповідними законодавчими актами Російської Федерації і внутрішніми нормативно-правовими документами компанії - Положенням про СБ, Концепцією безпеки У своїй діяльності СБ керується відповідними законодавчими актами Російської Федерації і внутрішніми нормативно-правовими документами компанії - Положенням про СБ, Концепцією безпеки. Внутрішньокорпоративними документами підприємства визначаються основні функції, завдання, обов'язки і права служби безпеки з урахуванням специфіки його діяльності.

Служба безпеки повинна спрямовувати свою діяльність не тільки на запобігання нанесення морального або економічних збитків ззовні, а й на забезпечення гарантій внутрішньої безпеки, тобто попереджати можливе нанесення збитку організації її працівниками.

При визначенні напрямку своєї роботи службою безпеки повинні враховуватися: організаційна структура компанії, територіальне розташування її підрозділів, особливості їх функціонування.

Співробітниками СБ приділяється особлива увага кадровому складу тих підрозділів, в яких зосереджені або зберігаються матеріальні цінності, а також документи, в яких містяться конфіденційні відомості (з метою запобігання витоку інформації, що є комерційною таємницею).

Крім того, працівники СБ приділяють особливу увагу тим категоріям працівників, якими можуть бути вчинені неправомірні дії, завдано шкоди економічній безпеці організації. Перш за все тут маються на увазі співробітники, що працюють з договорами, бухгалтерський склад, особи, які мають право розпорядження бланками та печатками, співробітники інформаційно-технічного відділу, персонал, що має доступ до комерційної таємниці.

Секюріті в роботі з кадровим складом компанії використовуються найрізноманітніші методики попереджувально-профілактичного характеру, а саме: інструктажі, навчання, санкції і т.д.

Робота з кадрами в компанії працівниками СБ здійснюється за наступними напрямками:

 • перевірка претендентів при працевлаштуванні, виявлення можливих загроз і ризиків для організації;
 • забезпечення безпеки в ході виконання працівниками посадових обов'язків;
 • попередження витоку інформації, що є комерційною таємницею, або нанесення компанії економічного збитку в разі звільнення працівника.

Як перевіряє служба безпеки при прийомі на роботу

Підбір персоналу організації здійснюється відповідно до вимог, що пред'являються до кожної вакантної посади, з урахуванням особистісних якостей, професійних навичок і умінь претендента.

Здійснюючи відбір кандидатів, потрібно керуватися тим, що потенційний працівник повинен:

 • мати відповідну кваліфікацію й чи можливістю швидкого її придбання;
 • ставитися лояльно до компанії;
 • мати високі моральні якості.

попередня робота

Служба безпеки при прийомі на роботу нових співробітників підключається до роботи кадровиків ще на етапі складання оголошень про вільні робочі місця.

Пошук потенційних співробітників на даному етапі здійснюється самими різними способами:

 • аналізуються пропозиції рекрутингових агентств, служби зайнятості;
 • розміщуються відповідні оголошення в періодичних виданнях;
 • розглядаються наявні в базі резюме та анкети ;
 • проглядаються пропозиції лояльних співробітників, що працюють в організації на протязі тривалого часу;
 • вивчаються пропозиції фахівців з вузькоспеціалізованих періодичних видань, на інтернет-ресурсах і т.п.

Співробітники СБ беруть участь в розробці психологічних тестів, складанні професійних опитувальників, детально оцінюючи кожен з них спільно з фахівцями підрозділів, в яких є відкриті вакансії.

Усі надані кандидатами документи детально аналізуються співробітниками відділу по управлінню персоналом і сек'юріті. При цьому оцінюється отримане кандидатом освіту, досвід роботи, навички грамотного оформлення документів та інше.

Мета СБ - зібрати максимально можливу кількість додаткових відомостей про кандидата, що дозволить мінімізувати можливість нанесення їм після працевлаштування шкоди компанії. Перевірка службою безпеки при прийомі на роботу кандидата орієнтована на з'ясування того:

 • не привертати він до кримінальної відповідальності за правопорушення на колишніх місцях роботи, пов'язані з фінансовою або іншою діяльністю;
 • не звільняли його з попередніх місць роботи на підставі фінансових чи інших порушень, яким офіційно не дали розголосу;
 • не працював він раніше в організаціях, які практикують «тіньові» схеми бізнесу.

Кандидати, рекомендовані співробітниками компанії, проходять перевірку по загальній комплексній схемі. Крім того, до уваги приймається і репутація рекомендує, а також ступінь родинних зв'язків, мотиви запрошення і наявність у них спільних інтересів в плані бізнесу.

Сучасні прийоми проведення співбесіди: Відео

Співбесіда

Перевірка служби безпеки при прийомі на роботу за допомогою особистих розмов з кандидатами є невід'ємним етапом відбору фахівців. Такі бесіди будуються так, щоб досягти певного рівня свободи в спілкуванні і довірливості. Основним завданням співробітників СБ на співбесіді є отримання від кандидата максимальної кількості інформації установчо-біографічного характеру, а також перевірка достовірності поданих у поданій документації відомостей (досвід роботи, рівень освіти і т.д.).

У разі відмови претендента в наданні будь-яких додаткових документів важливо проаналізувати його причини.

Розмовляючи з кандидатами, сек'юріті керуються установкою на з'ясування:

 • основних спонукальних мотивів влаштування на роботу в дану організацію;
 • наявності необхідного досвіду роботи;
 • планів претендента в перспективі (кар'єрне зростання, підвищення кваліфікації, зарплатні очікування та ін.);
 • причин звільнення з попереднього місця роботи;
 • наявності корисних ділових та особистих зв'язків;
 • характеру взаємовідносин з персоналом і керівниками на колишньому місці роботи і ін .;
 • готовності, в разі необхідності, надати допомогу колегам, працювати у вихідні і святкові дні, понаднормово;
 • найкращого для претендента режиму роботи (активний, рутинний, з відрядженнями і ін.).

В ході спілкування з потенційними працівниками, сек'юріті звертають увагу на інтонацію, стилістику мови, аргументацію відповідей, жестикуляцію, міміку.

Якщо людині складно логічно і послідовно розповісти про наявний досвід роботи, то не зайвим буде перевірити його рівень інтелекту за допомогою додаткового тестування.

При аналізі відповідей претендента можна визначити такі моменти, як:

 • невміння чітко і лаконічно висловлювати свої думки, швидко відповідати на питання різного типу;
 • відсутність системності мислення;
 • надмірна образливість, конфліктність;
 • невміння слухати співрозмовника;
 • надмірне впертість при відстоюванні власних переконань і поглядів, амбітність.

На практиці дуже часто до співбесід кандидатів з службою безпеки залучаються працівники того підрозділу, в якому новачок буде в подальшому працювати. Актуальність цього обумовлюється тим, що претендентами майбутні колеги на психологічному рівні не сприймаються як перевіряючі, тому з відповідей на їхні запитання можна багато чого зрозуміти про професіоналізм кандидата.

Аналіз і перевірка інформації

Служба безпеки в обов'язковому порядку при прийомі на роботу перевіряє документи кандидатів та аналізує їх вміст Служба безпеки в обов'язковому порядку при прийомі на роботу перевіряє документи кандидатів та аналізує їх вміст.

На практиці досить часто з метою отримання додаткових відомостей про нового співробітника сеькюріті звертаються за допомогою до приватних компаній, що спеціалізуються на наданні послуг інформаційного характеру. Таким чином СБ може уточнити або з'ясувати:

 1. Перелік організацій, в яких потенційний співробітник був засновником, головним бухгалтером, керівником, а також організаційно-фінансовий стан цих установ в даний час.
 2. Наявність у претендента судимостей, причетність до діяльності будь-яких злочинних угруповань.
 3. Наявність зв'язків з конкуруючими організаціями.

Перевірка документів при прийомі на роботу дозволяє співробітникам СБ виявити і деякі негативні особливості потенційного працівника, зокрема, за допомогою розбору причин звільнень і стягнень з колишніх робочих місць.

За результатами оцінки біографічних документів кандидата повинна складатися логічно несуперечлива ланцюг подій. Крім того, особливу увагу варто приділити безперервності стажу роботи, причому, якщо питання про причини перерв в діяльності людини «виб'є з колії», або ж він дасть непереконливий відповідь, необхідно провести додаткову перевірку.

Аналіз посад, які обіймав потенційний працівник в різних компаніях, може дати уявлення про його кар'єрному зростанні як фахівця. Співробітники служби безпеки має право уточнювати причини знижень (підвищень) кандидата на посаді на попередніх місцях роботи, причому відповіді повинні бути чіткими і повинні суперечити одна одній.

Однією з форм перевірки є отримання інформації про претендента з колишнього місця роботи або навіть навчання. Однак варто зазначити, що, опитуючи контактних осіб, найчастіше об'єктивних відомостей отримати не вдається. Більш достовірну інформацію про претендента можна отримати в ході розмови з колишніми його товаришами по службі, менеджерами з кадрів, керівниками підрозділів та працівниками СБ, якщо така була в організації, де раніше працював потенційний співробітник. Такі бесіди можуть проводитися як за допомогою виїзду в організацію, так і в «телефонному» режимі.

В окремих випадках актуальним є спосіб збору інформації про кандидата за місцем його проживання. При цьому увагу варто приділити і місця проживання здобувача, його поведінки в побуті та ін. Важливим моментом тут є те, що збирати дані подібним чином може тільки співробітник СБ з відповідною підготовкою.

Після ретельно аналізу всієї отриманої інформації сек'юріті проводить з кандидатом заключне співбесіду.

Допуск нового співробітника до виконання посадових обов'язків

З метою забезпечення безпеки організації не рекомендується працевлаштовувати кандидатів, якщо в ході їх перевірок було визначено:

 • нещирість відповідей на питання під час співбесіди або приховування важливих для наймача відомостей;
 • зв'язок з конкуруючою компанією;
 • наявність ділових інтересів в галузі функціонування компанії (дружні або родинні зв'язки, власний бізнес);
 • наявність сумнівних або великих боргових зобов'язань;
 • подання недостовірної інформації;
 • конфліктне звільнення з попереднього місця роботи.

Якщо все ж, всупереч рекомендаціям працівників служби безпеки, кандидат з негативними даними був прийнятий на роботу, його діяльність повинна знаходитися під постійним контролем СБ України Якщо все ж, всупереч рекомендаціям працівників служби безпеки, кандидат з негативними даними був прийнятий на роботу, його діяльність повинна знаходитися під постійним контролем СБ України.

Найчастіше нові працівники в компанію приймаються з певним випробувальним терміном. Це робиться в тому числі для того, щоб службі безпеки вдалося перевірити достовірність поданої при працевлаштуванні новим робочим інформації і завершити вивчення його особистості. Однак важливо відзначити, що слово «завершення» в даному випадку носить чисто умовний характер, оскільки процес ознайомлення з особистістю працівника не повинен припинятися ніколи.

Після прийняття рішення про працевлаштування кандидата на вакантну посаду, співробітники СБ інструктують його по наступному колу питань:

 • правилами роботи з комерційними даними організації;
 • запобіганням нанесення фірмі шкоди в економічному аспекті.

Потім новий працівник повинен підписати «Зобов'язання у зв'язку з допуском до конфіденційної інформації», де повинні бути чітко прописані вимоги щодо виконання зобов'язань і відповідальність в разі їх порушення.

Комплексна перевірка претендентів на роботу надасть можливість роботодавцям суттєво зменшити ризик нанесення збитку діяльності компанії, а бездоганність особистих і ділових якостей співробітників є найкращою гарантією внутрішньої її безпеки.