Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

управління охорони здоров'я

управління охорони здоров'я

Акімат Східно-Казахстанської області

Віртуальна приймальня

Управління охорони здоров'я Східно-Казахстанської області (далі управління) є структурним підрозділом центрального виконавчого органу Міністерства охорони здоров'я Республіки Казахстан, який здійснює в межах області, передбачених законодавством, спеціальні виконавчі, контрольні, наглядові функції і міжгалузеву координацію у сфері охорони здоров'я громадян.

Управління має такі відділи: адміністративний, координації лікувально-профілактичної діяльності, охорони материнства і дитинства, ліцензування, планування і оплати медичних послуг, державних закупівель та лікарського забезпечення, бухгалтерського обліку, відділу внутрішнього аудиту.

У відання управління входять:

  1. загальне керівництво лікувально-профілактичною роботою установ системи охорони здоров'я незалежно від форм власності. Питання взаємодії з територіальними органами охорони здоров'я, ліцензування, акредитація лікувальних установ. Питання медичної статистики та лікарського забезпечення. Координація та виконання "Державної програми реформування та розвитку охорони здоров'я на 2005-2010 роки", "Регіональної програми реформування і розвитку охорони здоров'я ВКО на 2005-2007 роки".
  2. загальне керівництво родопомічних та дитячими лікувальними установами системи охорони здоров'я. Взаємодія з обласним управленіеом освіти. Здійснює контроль за діяльністю приватних медичних структур, що надають лікувальну допомогу. Участь в засіданні конкурсних комісій. Регулювання діяльності народних цілителів. Питання по дитячому харчуванню. Аналіз показників по дитинству і родопомочі.
  3. розробка і реалізація фінансової політики управління. Організація роботи по виконанню обласних і республіканських бюджетних програм управління в галузі охорони здоров'я громадян. Організація роботи по формуванню бюджетної заявки управління, розробці та підготовці паспортів бюджетних програм. Забезпечення моніторингу та оцінки ефективності бюджетних програм державних підприємств, акціонерних товариств за участю держави. Ухвалення участі в роботі масліхатів, міжвідомчих комісіях обласної акімату з питань фінансування охорони здоров'я. Організація фінансової діяльності управління. Організація і участь в розробці системи ціноутворення на медичні послуги, в розрахунку цін по різних видах медичної допомоги. Здійснення методичного керівництва і організація роботи з питань оплати праці, впровадження нових прогресивних форм і методів оплати праці.
  4. забезпечення контролю за виконанням Указів Президента, Постанові Уряду РК, Постанов і розпоряджень обласної акімату з питань охорони здоров'я. Здійснення перевірки роботи з медичними кадрами ЛПЗ області. Забезпечення виконання Закону РК "Про державну службу" та підзаконних актів до нього. Накази Голови Агентства Республіки Казахстан по державній службі, Закону РК "Про мови в Республіці Казахстан", Постанов Уряду "Про заходи щодо організації правового всеобучу в республіці Казахстан", Закону РК "Про боротьбу з корупцією". НС, мобілізаційна готовність, дотримання режиму секретності. Контроль за станом діловодства та архівної справи. Атестація лікарів і середніх медичних працівників. Скарги, контрольні документи.
  5. координація органів і організація охорони здоров'я області з питань лікувально-профілактичної допомоги населенню. Організація, підготовка та проведення робочих нарад з питань лікувально-профілактичної допомоги населенню, колегій обласного управління охорони здоров'я Контроль за своєчасним виконанням за термінами, що надійшли до відділу рішень, розпоряджень, документів, листів і заяв, за відбором та направленням хворих в республіканські клініки за квотою.
  6. організація роботи відділу по проведенню конкурсів по державним закупівлям. Робота з лікувально-профілактичними закладами області будь-якої форми власності за правильної організації лікарського забезпечення і проведення державних закупівель, по формуванню нормативів і заявок на лікарське забезпечення. Перевірка лікувально-профілактичних установ щодо витрачання бюджетних асигнувань.
  7. контроль законності здійснюваних фінансових операцій, відповідності їх законодавчим і нормативним правовим актам. Аналіз фінансової діяльності підприємств. Контроль надходження і витрачання коштів від реалізації платних послуг в підвідомчих організаціях. Проведення позапланового контролю. Проведення контролю за своєчасного перерахування в бюджет, перевірка правильності складання планів фінансування за програмами, тарифікації, встановлення посадових окладів, виконання коштів за цільовим призначенням.

Дата створення / зміни сторінки: 12.12.2011 / 19.02.2018