Види інструктажів з охорони праці

 1. Вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки
 2. Первинний інструктаж з охорони праці
 3. Повторний інструктаж з охорони праці (періодичний)
 4. Позаплановий інструктаж з охорони праці
 5. Цільовий інструктаж з охорони праці

Державою приділяється значна увага безпеки і охорони праці на виробництві. У зв'язку з цим передбачені різні види інструктажів з охорони праці.

Оскільки законодавство передбачає, що роботодавець особисто відповідає за безпеку праці на виробництві, на нього покладено обов'язок - регулярно проводити інструктажі з охорони праці з усіма працівниками відповідного підприємства або організації.

Будь-який такий інструктаж, по суті, є однією з форм навчання працівників основам безпечної праці та поведінки на виробництві в цілому і на кожному виробничому ділянці окремо.

Будь-який такий інструктаж, по суті, є однією з форм навчання працівників основам безпечної праці та поведінки на виробництві в цілому і на кожному виробничому ділянці окремо

Такі інструктажі (навчання), що стосуються питань безпеки праці повинні бути систематичними і проводитися з кожним з працівників підприємства (організації) протягом усього періоду їх роботи, як в колективній, так і в індивідуальній формі. Причому їх проведення ні в якій мірі не залежить від виду діяльності підприємства або організації і їх форми власності.

На великих підприємствах (в організаціях) проведення інструктажів з охорони праці (ОП) і техніки безпеки (ТБ) керівником може бути доручено (відповідним наказом визначено) спеціально підготовленому фахівцеві. Зазвичай це інженер по ТБ і ВІД.

Всі інструктажі з ТБ, ВІД, пожежної безпеки (ПБ), а також особливостям технології виробництва поділяють на: вступні, первинні, періодичні, позапланові та цільові.

Вид інструктажу залежить від його мети, часу і місця проведення. Такі інструктажі зобов'язані проходити всі працівники підприємств або організацій (особливо це стосується енергооб'єктів), включаючи і їх керівників.

Особливу увагу при цьому слід приділяти працівникам, які мають стаж менше 1 року, а також працівникам з великим досвідом і стажем. Як показує практика, саме ці категорії працівників найбільше схильні до виробничого травматизму.

Початківці працівники - через брак досвіду, а працівники з великим стажем роботи - через недбалість, пов'язаної з надмірною самовпевненістю. Аналіз мали місце нещасних випадків, пов'язаних з порушенням правил ТБ, також є своєрідною формою навчання.

По кожному випадку травматизму на виробництві керівником підприємства (організації) повинно бути проведено розслідування, визначені його причини і винні і видано відповідний наказ. Він повинен бути опрацьований з усіма працівниками підприємства, що є також однією з форм їх навчання ТБ.

Форма проведення інструктажів визначається особою їх проводять (зазвичай це співбесіду, лекція або роз'яснення). Факт їх проведення фіксується (під розпис працівника) їм же в відповідному журналі. Він же здійснює контроль їх виконання, тобто виконання правил ТБ на виробництві.

Вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки

Вступний інструктаж працівників передбачений при прийомі їх на роботу, незалежно постійна вона чи тимчасова, а також тих, хто відряджений на підприємство або прибув на навчання (для проходження практики).

Вступний інструктаж з охорони праці

проводить фахівець (інженер) з ОП і ПБ або особи, на яких наказом покладені такі обов'язки.

При цьому бажано використовувати наочні посібники та технічні засоби навчання (ТСО). Вступний інструктаж повинен охоплювати всі питання, що характеризують особливості даного виробництва з точки зору ВІД і ПБ.

Вступний інструктаж повинен охоплювати всі питання, що характеризують особливості даного виробництва з точки зору ВІД і ПБ

Після закінчення інструктажу інструктує зобов'язаний переконатися, що інструктували в цілому знає основні види небезпеки об'єкта, джерела можливого загоряння, правила поведінки при цьому і порядок виклику пожежної служби. А також, що він ознайомлений з попереджувальними знаками, написами, наявними системами сповіщення про пожежу та правилами застосування первинних засобів пожежогасіння.

Первинний інструктаж з охорони праці

Види інструктажів з охорони праці передбачають також проведення первинних інструктажів, проведення яких покладається на прямих керівників робіт, Такі інструктажі проводяться перед початком робіт безпосередньо на робочих місцях:

 • з усіма працівниками, які знову прийняті на підприємство;
 • з працівниками, переведеними з іншого підрозділу;
 • з працівниками, що приступають до нового виду роботи;
 • відрядженими на підприємство і тимчасовими працівниками;
 • з будівельниками, тимчасово працюють на території підприємства;
 • з особами (студенти, учні), які проходять виробниче навчання або практичні заняття на виробництві (за окремим графіком).

У програму первинного інструктажу повинні бути включені питання, що містяться в інструкції по ТБ і ВІД для даної спеціальності (посади, робочого місця), а також в інших нормативних актах з ОП.

Провівши інструктаж, інструктує зобов'язаний перевірити знання працівником особливостей свого робочого місця, які стосуються ВІД і ПБ, а також правил безпечного виконання своїх посадових (службових) обов'язків. Це можна зробити шляхом опитування з використанням ТСО.

Повторний інструктаж з охорони праці (періодичний)

В інструктажі з охорони праці входять також повторні (періодичні) інструктажі з ОП. Такий інструктаж, що включає висвітлення технологічних особливостей робіт, пов'язаних з підвищеною небезпекою, проводиться з відповідною категорією працівників щоквартально, з іншими - раз на півроку.

Повторний інструктаж може проводитися індивідуально або колективно (в групі) з працівниками однієї спеціальності. Мета - вдосконалення знань правил ТБ і відповідних інструкцій, недопущення повторних порушень ВІД, які раніше мали місце, ПБ, а також виробничої дисципліни.

Мета - вдосконалення знань правил ТБ і відповідних інструкцій, недопущення повторних порушень ВІД, які раніше мали місце, ПБ, а також виробничої дисципліни

Періодичний інструктаж повинен висвітлювати питання з правил та інструкцій по ВІД і ТБ для даної спеціальності (робочого місця). А також технічні та технологічні аспекти, пов'язані з робочим процесом і певні посадовими інструкціями, пожежну, радіаційну і ядерну безпеку, якщо виробничий процес зачіпає ці питання.

На повторному інструктажі повинні розглядатися також випадки і причини порушень робочого процесу і правил ТБ. Після його закінчення інструктує зобов'язаний переконатися в хорошому знанні працівником правил ТБ при виконанні робіт. Це можна зробити шляхом опитування з використанням ТСО.

Позаплановий інструктаж з охорони праці

Проведення прямим керівником позапланових інструктажів передбачається безпосередньо на робочих місцях у випадках:

 1. введення нового або переробленої нормативної документації;
 2. заміни обладнання або зміни технологічного процесу;
 3. порушення працівником правил ВІД;
 4. вимоги посадових осіб органу державного регулювання і нагляду;
 5. перерви в роботі більше 30 днів (роботи з підвищеною небезпекою) і більше 60 днів - для інших видів робіт.

Позапланові інструктажі проводяться по аналогії з періодичними інструктажами. Але особливу увагу необхідно приділити причини їх проведення. Позапланові інструктажі аж ніяк не скасовують проведення періодичних (повторних) інструктажів.

Цільовий інструктаж з охорони праці

Цільові інструктажі проводяться у випадках:

 • виробництва робіт за нарядом або спеціальним розпорядженням;
 • виконання разових робіт, які не пов'язані з посадовими обов'язками;
 • участі в ліквідації аварійних ситуацій або наслідків стихійних лих;
 • залучення працівників до проведення різних позапланових заходів, екскурсій.

Проведення такого інструктажу покладається на особу, яка визначена наказом по підприємству відповідальним за виконання цієї роботи або проведення заходу.

Проведення вступного інструктажу повинно бути зафіксовано в журналі вступних інструктажів під розпис працівника. Проведення первинного, періодичного і позапланового інструктажів - у відповідних журналах інструктажів на робочому місці також під розпис працівників. Цільових - в нарядах-допусках на роботу і інших документах за рішенням керівництва підприємства (організації).

Схожі матеріали на сайті: