Завдання і функції служби безпеки підприємства

 1. Завдання і функції служби безпеки
 2. Склад, права та обов'язки служби безпеки

> Корисне > Завдання та функції служби безпеки підприємства

Служба безпеки - одна з найважливіших структурних одиниць будь-якого сучасного підприємства, що відповідає за забезпечення безпеки проведення виробничих та інших внутрішніх процесів від несанкціонованих посягань. Ознайомившись з нижчевикладеною інформацію, ви дізнаєтеся, чим займається служба безпеки підприємства і які повноваження вона має в своєму розпорядженні.

Завдання і функції служби безпеки

Служба охорони займається наступними завданнями:

 • забезпеченням безпеки діяльності компанії;
 • організацією грамотних правових та інших взаємодій;
 • винятком ймовірності несанкціонованого доступу до інформації;
 • контролем дотримання правил доступу та допуску до предметів комерційної таємниці;
 • своєчасним виявленням і перекриттям каналів витоку інформації;
 • охороною будівель, приміщень, всілякого обладнання та іншої власності компанії.

Таким чином, служба охорони відповідає за забезпечення безпеки всередині компанії по всіх можливих напрямах діяльності.

Серед ключових функцій даної служби слід виділити перелічені нижче положення:

 • організація і забезпечення з подальшим контролем дотримання встановленого пропускного режиму;
 • контроль виконання робіт з питань організаційного та правового врегулювання;
 • участь у підготовці основних документів, тим чи іншим чином зачіпають питання безпеки;
 • вивчення всіляких комерційних, фінансових, виробничих та інших таємниць з метою їх подальшого захисту;
 • організація і контроль за проведенням службових розслідувань при виявленні факту будь-якого роду порушень;
 • організація і проведення регулярної підготовки співробітників за напрямками, які зачіпають питання комерційної таємниці, з метою забезпечення захисту секретів компанії;
 • ведення обліку сейфів і інших подібних сховищ;
 • підтримання контактів з правоохоронними органами та іншими підвідомчими структурами в разі появи такої необхідності.

Склад, права та обов'язки служби безпеки

Служба безпеки відноситься до числа самостійних організаційних одиниць. Підпорядковується керівнику підприємства. На чолі служби - начальник, за сукупністю виконує функції заступника керівника з безпеки.

До складу служби безпеки входять перелічені нижче структурні одиниці:

 • відділи охорони і режиму;
 • спецвідділ, уповноважений займатися обробкою секретної документації;
 • інженерно-технічна група;
 • служба безпеки, що здійснює контроль зовнішньої діяльності компанії.

Служба охорони має право на:

 • вимога від працівників компанії, клієнтів і партнерів дотримання положень, тим чи іншим чином зачіпають питання комерційної таємниці;
 • внесення пропозицій щодо всебічного поліпшення заходів, спрямованих на захист комерційної таємниці.

Перелік обов'язків співробітників служби безпеки складається з наступних пунктів:

 • здійснення контролю за виконанням положень щодо дотримання комерційної таємниці;
 • підготовка доповідей для безпосереднього керівництва про наявні порушення щодо захисту комерційної таємниці та інших положень, здатних нашкодити компанії;
 • виключення можливості несанкціонованого доступу до комерційної таємниці і іншим матеріалам, які вимагають відповідного захисту.

Представники служби безпеки несуть особисту відповідальність за порушення комерційної таємниці і не використання своїх повноважень під час виконання прямих функціональних обов'язків.

Положення, які були розглянуті вище, можуть змінюватися, доповнюватися і скорочуватися в залежності від особливостей діяльності конкретного підприємства та особливостей його внутрішньої політики.