Журнал обліку інструктажів з пожежної безпеки

 1. Вид основного розділу журналу:
 2. У журнал включені додаткові матеріали:
 3. контрольна пломба
 4. Нормативні матеріали:
 5. Корисна інформація:

Журнал реєстрації інструктажу з пожежної безпеки - застосовується для запису, обліку та реєстрації відомостей про осіб пройшли інструктаж і про керівників проводили інструктаж з пожежної безпеки.

Журнал реєстрації інструктажу з пожежної безпеки

Вид основного розділу журналу:

Вид основного розділу журналу:

У журнал включені додаткові матеріали:

 • Орієнтовна програма вступного інструктажу з пожежної безпеки
 • Приклад наказу про призначення відповідального за забезпечення пожежної безпеки

Протипожежний інструктаж - це доведення до працівників підприємств основних вимог пожежної безпеки, вивчення технологічних процесів виробництва, обладнання, засобів протипожежного захисту та дій у разі виникнення пожежі.

Порядок проведення інструктажів з пожежної безпеки.

1. Всі працівники підприємства допускаються до роботи тільки після проходження протипожежного інструктажу, а при зміні специфіки роботи або нормативно-правових документів з пожежної безпеки проходять додаткове навчання в порядку, встановленому керівником.

2. Терміни, порядок проведення протипожежних інструктажів, а також особи, відповідальні за їх проведення, призначаються наказом по підприємству.

3. Протипожежні інструктажі в залежності від характеру і часу проведення поділяються на:

вступний - проводиться особою, відповідальною за забезпечення пожежної безпеки на підприємстві, з усіма знову прийнятими працівниками незалежно від їх посади і професії;

первинний - проводиться особою, відповідальною за забезпечення пожежної безпеки в структурному підрозділі, безпосередньо на робочому місці перед початком робочої діяльності з усіма прийнятими на роботу, переведеними з одного підрозділу в інший, відрядженими, учнями, які прибули на виробничу практику, з працівниками, які виконують нову для них роботу, а також з будівельниками при виконанні будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства;

повторний - проводиться особою, відповідальною за забезпечення пожежної безпеки в структурному підрозділі, з усіма працівниками підприємства з метою закріплення знань заходів пожежної безпеки не рідше одного разу на рік;

позаплановий - проводиться особою, відповідальною за забезпечення пожежної безпеки в структурному підрозділі, з метою вивчення новоприйнятих або змінених правових актів і нормативних документів, нових обов'язків і заходів пожежної безпеки працівниками підрозділів при переведенні їх на іншу роботу; ознайомлення з технологічними процесами і устаткуванням при їх заміні; повторення основних вимог пожежної безпеки та нормативних документів при перерві в роботі більше року, а також на вимогу представника ДПС;

цільової - проводиться особою, відповідальною за забезпечення пожежної безпеки на підприємстві, з працівниками підрозділів, спрямованими для виконання разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом, і під час виконання робіт, на які оформляється наряд-допуск, а також з учасниками екскурсії на підприємстві .

4. Про результати проведення протипожежних інструктажів особи, відповідальні за їх проведення, роблять запис у журналі з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує.

контрольна пломба

Журнал опломбований номерний індикаторної голографічного пломбою .

Згідно ГОСТ 31282-2004 контрольна пломба - унікальне індикаторний пристрій одноразового застосування, призначене для виявлення факту несанкціонованого доступу.


Перед початком роботи з Журналом необхідно заповнити титульний лист і заверительную напис. Обов'язково вписати номер пломби до відповідного рядка, без цього Журнал не вважається опломбованим.

Нормативні матеріали:

Які вимоги пред'являються до кадрових журналам обліку і як повинен бути оформлений журнал відповідно до цих вимог, дивіться в нашому відеоролику.

Корисна інформація:

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПИТАНЬ інструктаж по пожежній безпеці

1. Вимоги законодавчих, нормативних документів щодо забезпечення пожежної безпеки територій, будівель, споруд, приміщень, до утримання евакуаційних шляхів.

2. Зміст посадових (виробничих) обов'язків щодо забезпечення пожежної безпеки на підприємстві.

3. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів, обладнання та електроустановок.

4. Вимоги пожежної безпеки до об'єктів і способам зберігання речовин і матеріалів. Особливості вимог пожежної безпеки до зберігання, застосування і транспортування ЛЗР, ГР і ГГ.

5. Класифікація вибухопожежної та пожежної небезпеки будівель і приміщень. Заходи забезпечення пожежної безпеки.

6. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки при експлуатації систем опалення, вентиляції та інших видів інженерного обладнання.

7. Заходи пожежної безпеки при виробництві пожежонебезпечних робіт, застосуванні відкритого вогню.

8. Дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність за невиконання, неналежне виконання або ухилення від виконання вимог пожежної безпеки, в тому числі Правил пожежної безпеки Російської Федерації.

9. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі:

 • порядок виклику пожежної охорони;
 • забезпечення безпеки та евакуації людей;
 • заходи надання першої медичної допомоги постраждалим;
 • порядок відключення вентиляції та електрообладнання;
 • порядок аварійної зупинки технологічного обладнання;
 • способи запобігання поширенню пожежі;
 • порядок евакуації людей і матеріальних цінностей;
 • правила застосування первинних засобів пожежогасіння та установок автоматичного пожежного захисту.

10. Порядок огляду і приведення в пожежовибухобезпечними стан приміщень підприємства.

Семінар на тему: