Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Додаткові тарифи страхових внесків до Пенсійного фонду Російської Федерації: основні положення і проблеми застосування

14.07.2016 10:49:00

Додаткові тарифи страхових внесків до ПФР встановлені з 1 січня 2013 року для окремих категорій платників страхових внесків щодо виплат на користь застрахованих осіб, зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці та мають право на дострокову пенсію. Ці особи вказані в п.п. 1 - 18 ч. 1 ст. 30 Федерального закону від 28.12.2013 р № 400-ФЗ «Про страхові пенсії» (далі - Федеральний закон № 400-ФЗ).

Додаткові тарифи страхових внесків до ПФР встановлені з 1 січня 2013 року для окремих категорій платників страхових внесків щодо виплат на користь застрахованих осіб, зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці та мають право на дострокову пенсію. Ці особи вказані в п.п. 1 - 18 ч. 1 ст. 30 Федерального закону від 28.12.2013 р № 400-ФЗ «Про страхові пенсії» (далі - Федеральний закон № 400-ФЗ).


За яких обставин і в яких розмірах роботодавець зобов'язаний нараховувати та сплачувати страхові внески за додатковими тарифами?


Зокрема, для роботодавців щодо виплат на користь фізичних осіб, зайнятих на видах робіт, перерахованих в п. 1 зазначеної норми (тобто на підземних роботах, на роботах з шкідливими умовами праці та в гарячих цехах), застосовуються додаткові тарифи страхових внесків до ПФР в таких розмірах: в 2013 р - 4%, в 2014 р - 6%, в 2015 та наступні роки - 9%.

Зокрема, для роботодавців щодо виплат на користь фізичних осіб, зайнятих на видах робіт, перерахованих в п Для роботодавців щодо виплат на користь фізичних осіб, зайнятих на видах робіт, зазначених в п.п. 2-18 цієї ж норми (зайнятих на роботах з важкими умовами праці, на підземних і відкритих гірничих роботах з видобутку вугілля, сланцю та інших корисних копалин, в польових, геолого-розвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лесоустроітельних та вишукувальних роботах і ін.), застосовуються додаткові тарифи в таких розмірах: в 2013 р - 2%, в 2014 р - 4%, в 2015 та наступні роки - 6%.

При цьому з 1 січня 2014 року в разі, якщо у роботодавця проведена спеціальна оцінка умов праці (Соуто) або існують робочі місця, по яких є актуальні результати атестації робочих місць і умови праці на яких за результатами такої атестації визнані шкідливими і (або) небезпечними, натомість вищевказаних тарифів платники залежно від класу умов праці, встановленого за результатами Соуто (атестації робочих місць), щодо виплат працівникам, зайнятим на видах робіт, зазначених в п.п. 1 - 18 ч. 1 ст. 30 Федерального закону № 400-ФЗ, застосовують додаткові тарифи в таких розмірах:

клас умов
праці Підклас умов
праці Додатковий
тариф страхового
внеску,%
небезпечний
4 8,0 Шкідливий
3.4
7,0
3.3
6,0
3.2
4,0
3.1
2,0
допустимий
2 0,0
оптимальний
1 0,0

Умови застосування додаткових тарифів
страхових внесків до ПФР

Виходячи з положень ч. 1, 2, 2.1 ст 58.3 Федерального закону від 24.07.2009 р № 212-ФЗ «Про страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування» (далі - Федеральний закон № 212-ФЗ) додаткові тарифи страхових внесків до ПФР встановлені для платників страхових внесків, які виробляють виплати й інші винагороди фізичним особам, застосовуються ними щодо виплат і інших винагород на користь фізичних осіб, зайнятих на видах робіт, у Здавалося в п.п. 1 - 18 ч. 1 ст. 30 Федерального закону №400-ФЗ. Таким чином, основною умовою застосування платниками страхових внесків додаткових тарифів страхових внесків до ПФР є зайнятість застрахованої особи на вищевказаних видах робіт.

У зв'язку з цим застосування додаткових тарифів страхових внесків до ПФР не залежить від виду договору, за яким працює у даного платника застрахована особа, зайняте на вищезазначених видах робіт. Тому якщо фізична особа зайнято на видах робіт, зазначених в п.п. 1-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закону № 400-ФЗ, то страхові внески за додатковими тарифами в ПФР нараховуються на виплати і інші винагороди на користь даного працівника незалежно від того, чи укладений з таким працівником трудовий договір або договір підряду.

Крім того, якщо працівник продовжує працювати на вищезазначених видах робіт після того, як виробив пільговий стаж для дострокового призначення страхової пенсії і пенсія йому призначена, то з виплат на його користь страхові внески за додатковими тарифами в ПФР також нараховуються у загальновстановленому порядку, оскільки ст. 58.3 Федерального закону № 212-ФЗ не передбачає ніяких інших умов для нарахування страхових внесків за додатковими тарифами в ПФР, крім зайнятості працівника на цих видах робіт.

Що стосується обчислення страхових внесків за додатковими тарифами в ПФР з виплат на користь працівників, виникнення права на дострокове призначення трудової пенсії яких обумовлено вчиненням працівником певних дій протягом календарного року (наприклад, осіб, які працюють в експедиціях, партіях, загонах, на дільницях і в бригадах безпосередньо на польових геолого-розвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах), враховуючи, що займаємося виготовленням тость цих осіб на зазначених видах робіт з метою застосування положень ст. 58.3 Федерального закону № 212-ФЗ не залежить від днів, відпрацьованих в полях і т.п., то, відповідно, на виплати і інші винагороди на користь згаданих працівників слід нараховувати страхові внески за додатковими тарифами в ПФР з моменту виникнення з такими особами трудових відносин.

Сплата страхових внесків залежно від повної або часткової зайнятості працівника на роботах з особливими умовами праці


Обчислення страхових внесків за додатковими тарифами з тих чи інших виплат та винагород на користь працівників залежить від зайнятості працівника на роботах, зазначених у п.п. 1 і 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закону № 400-ФЗ, в місяці, в якому здійснюється нарахування цих виплат і винагород, незалежно від умов зайнятості працівника в періоді, за який ці виплати і винагороди нараховуються (тобто якщо вони виробляються за минулі періоди). При цьому працівник може бути зайнятий на вищезазначених видах робіт як повністю, так і частково. <Під частковою зайнятістю працівника протягом місяця на роботах з особливими умовами праці розуміється ситуація, коли працівник протягом місяця частину часу зайнятий на роботах, зазначених у п.п. 1-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закону № 400-ФЗ, а частина місяця не зайнятий на даних видах робіт>.

Обчислення страхових внесків за додатковими тарифами з тих чи інших виплат та винагород на користь працівників залежить від зайнятості працівника на роботах, зазначених у п Разом з тим, якщо працівник, який обіймає посаду на роботі зі шкідливими, важкими і небезпечними умовами праці, пойменованої в п.п. 1-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закону № 400-ФЗ, перебуває у службовому відрядженні, на межвахтового відпочинку, в черговому оплачуваній відпустці, в навчальній відпустці, у відпустці по догляду за дитиною до півтора років і т.д., то такий працівник для цілей обчислення страхових внесків по додатковим тарифами в ПФР вважається повністю зайнятим на роботах з особливими умовами праці.

При цьому в разі повної зайнятості працівника протягом місяця на вищезазначених роботах обчислення страхових внесків здійснюється організацією за відповідними додатковим тарифами з усіх нарахованих у цьому місяці на користь даного працівника виплат і винагород, що включаються в базу для нарахування страхових внесків, незалежно від того, за які періоди виробляються дані виплати.

У разі оформленої належним чином часткової зайнятості працівника протягом місяця як на роботах зі шкідливими, важкими і небезпечними умовами праці, зазначених у п.п. 1 і 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закону № 400-ФЗ, так і на інших роботах (не зазначені в зазначених пунктах) обчислення страхових внесків за відповідними додатковим тарифами здійснюється платником страхових внесків з усіх нарахованих у цьому місяці на користь даного працівника виплат і винагород пропорційно кількості фактично відпрацьованих днів ( годин) на відповідних видах робіт із шкідливими, важкими і небезпечними умовами праці.

Приклад. У місяці 22 робочих дні, з них на підставі наказу керівника працівник 10 днів відпрацював на роботах, зазначених у п. 2 ч. 1 ст. 30 Федерального закону № 400-ФЗ, і 12 днів - в нормальних умовах.

Загальна сума нарахованих у цьому місяці виплат, визнаних об'єктом оподаткування страховими внесками, дорівнює 22 000 руб. (В тому числі відпускні, премія за минулий рік).

Сума виплат, що припадає на 1 робочий день місяця, складе 1000 руб. (22 000 руб. / 22 дн.).

Величина страхових внесків за додатковими тарифами - 600 руб. (1000 руб. X 10 дн. X 6%).

Обчислення страхових внесків при наявності актуальних результатів
атестації робочих місць (і) або результатів Соуто

При наявності актуальних результатів атестації робочих місць (і) або результатів Соуто платник може застосовувати диференційовані розміри додаткових тарифів страхових внесків, встановлені ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закону № 212-ФЗ, в розмірі від 8% до 0%.

Частиною 5 ст. 15 Федерального закону від 28.12.2013 р № 421-ФЗ «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону" Про спеціальну оцінці умов праці "» передбачено, що результати проведеної відповідно до порядку, що діяв до дня вступу в силу Федерального закону від 28.12.2013 р № 426-ФЗ «Про спеціальну оцінці умов праці», атестації робочих місць за умовами праці застосовуються при визначенні розміру додаткових тарифів страхових внесків до ПФР, встановлених ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закону № 212-ФЗ, щодо робочих місць, умови праці на яких за результатами атестації робочих місць визнані шкідливими і (або) небезпечними.

До відома. Клас (підклас) умов праці на робочому місці може бути підтверджений карткою атестації робочого місця за умовами праці та зведеною таблицею класів умов праці, встановлених за результатами атестації робочих місць за умовами праці. У зв'язку з цим, якщо за підсумками атестації робочого місця встановлений шкідливий або небезпечний клас умов праці, щодо такого робочого місця слід застосовувати додаткові тарифи страхових внесків, встановлені ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закону № 212-ФЗ.

У разі якщо в документах за результатами проведеної атестації робочого місця був привласнений 3-й клас (шкідливі умови праці) без підрозділу на ступеня шкідливості (3.1, 3.2, 3.3., 3.4), при відсутності можливості у платника страхових внесків підтвердити ступінь шкідливості умов праці атестованого робочого місця щодо виплат працівникові, зайнятому на даному робочому місці, повинен застосовуватися додатковий тариф страхових внесків, відповідний підкласу умов праці 3.4, тобто 7%.

Що стосується Соуто, то датою її завершення слід вважати дату затвердження звіту про проведення спеціальної оцінки умов праці. Отже, результати Соуто використовуються з дати затвердження звіту, і, відповідно, з цієї дати застосовуються додаткові тарифи страхових внесків до ПФР, встановлені ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закону № 212-ФЗ.

При цьому за місяць, в якому було затверджено звіт про проведення Соуто, страхові внески за додатковими тарифами, встановленими ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закону № 212-ФЗ, підлягають сплаті тільки з частини виплат, обчисленої за період з дня затвердження звіту до кінця місяця.

Слід звернути увагу, що додаткові тарифи страхових внесків до ПФР повинні відноситися лише до виплат і інших винагород на користь фізичних осіб, зайнятих на видах робіт, зазначених в п.п. 1 - 18 ч. 1 ст. 30 Федерального закону № 400-ФЗ. При цьому результати атестації робочих місць за умовами праці або Соуто впливають тільки на розмір додаткових тарифів страхових внесків до ПФР. У зв'язку з цим якщо працівник не зайнятий на вищевказаних видах робіт, то страхові внески за додатковими тарифами в ПФР на виплати і інші винагороди, вироблені на користь даного працівника, не нараховуються незалежно від класу умов праці, встановленого щодо його робочого місця за результатами атестації робочих місць за умовами праці або Соуто.

С.П. Павленко
радник державної
цивільної служби РФ
2-го класуДжерело: «Будівництво: бухгалтерський облік та оподаткування», № 7, 2015.всі публікації

© 1997-2014 Клинский інститут охорони та умов праці

За яких обставин і в яких розмірах роботодавець зобов'язаний нараховувати та сплачувати страхові внески за додатковими тарифами?