Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Електробезпека 2 група: кваліфікаційні вимоги

 1. Електробезпека 2 група: кваліфікаційні вимоги Присвоєння 2 групи з електробезпеки проводиться за...
 2. Скачайте зразки:
 3. отримання групи
 4. 2 група допуску з електробезпеки
 5. Кваліфікація працівників з 2 групою
 6. Рівень освіти, необхідний для отримання 2 групи
 7. порядок атестації
 8. оформлення посвідчення
 9. перевірки тест
 10. Електробезпека 2 група: кваліфікаційні вимоги
 11. Зі статті ви дізнаєтесь:
 12. Скачайте зразки:
 13. отримання групи
 14. 2 група допуску з електробезпеки
 15. Кваліфікація працівників з 2 групою
 16. Рівень освіти, необхідний для отримання 2 групи
 17. порядок атестації
 18. оформлення посвідчення
 19. перевірки тест
 20. Електробезпека 2 група: кваліфікаційні вимоги
 21. Зі статті ви дізнаєтесь:
 22. Скачайте зразки:
 23. отримання групи
 24. 2 група допуску з електробезпеки
 25. Кваліфікація працівників з 2 групою
 26. Рівень освіти, необхідний для отримання 2 групи
 27. порядок атестації
 28. оформлення посвідчення
 29. перевірки тест
 30. Електробезпека 2 група: кваліфікаційні вимоги
 31. Зі статті ви дізнаєтесь:
 32. Скачайте зразки:
 33. отримання групи
 34. 2 група допуску з електробезпеки
 35. Кваліфікація працівників з 2 групою
 36. Рівень освіти, необхідний для отримання 2 групи
 37. порядок атестації
 38. оформлення посвідчення
 39. перевірки тест

Електробезпека 2 група: кваліфікаційні вимоги

Присвоєння 2 групи з електробезпеки проводиться за результатами атестації в Ростехнадзоре. Однак в деяких випадках компанія може самостійно провести іспит для працівника.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Групи з електробезпеки

Робота з електрообладнанням промислового призначення є серйозною небезпекою для здоров'я і життя персоналу в разі недотримання правил безпеки при виконанні відповідних функцій. У зв'язку з цим чинне законодавство передбачає необхідність організації спеціального навчання для таких співробітників. Відповідно до наказу Міненерго від 13 січня 2003 року N 6 весь перелік вимог до рівня кваліфікації, навичок і знань, що пред'являються до працівників, розділяється на п'ять категорій . Вони отримали назву груп з електробезпеки.

Скачайте зразки:

Характеристики груп з електробезпеки

У найбільш загальному вигляді такі групи можна описати таким чином:

 • I група - її повинні отримувати співробітники, які в ході своєї трудової діяльності епізодично контактують зі спеціальною електротехнікою і в зв'язку з цим піддаються ризику ураження електрострумом. Перелік працівників, які повинні отримувати I групу, затверджується наказом директора організації. Навчання на I групу проходить у формі інструктажу ;
 • II-III групи - їх отримують працівники, які здійснюють експлуатацію електрообладнання, а також приєднання апаратури до мережі і відключення планового і аварійного характеру;
 • IV-V групи - вони присвоюються працівникам, які мають право виконувати повний перелік операцій з електрообладнанням, включаючи його пусконалагодження, настройку, техобслуговування, ремонт і ін. Працівники з таким рівнем кваліфікації можуть бути призначені відповідальними за електрогосподарство підприємства. У разі, якщо в компанії використовується тільки обладнання напругою до 1000 В, відповідальним може бути призначений працівник, який має IV групу з електробезпеки. Якщо обладнання, що застосовується в організації, має для напруги понад 1000 В, відповідальний за електрогосподарство зобов'язаний мати V групу.

отримання групи

Порядок проведення навчання та присвоєння групи врегульовано положеннями наказу Мінпраці від 24 липня 2013 року N 328н . Алгоритм, передбачений цим документом, передбачає, що процедура навчання на всі групи, крім I, включає в себе наступні етапи:

 • проведення навчальних заходів. Відповідно до вимог наказу № 328н співробітники можуть проходити навчання на підприємстві, де вони працюють, в спеціалізованому навчальному центрі або самостійно;
 • проведення підсумкової атестації співробітників. Вона може організовуватися в формі усного іспиту в традиційній формі з використанням квитків або у формі комп'ютерного тестування;
 • оформлення протоколу за результатами екзаменації, в якому вказуються підсумки проведеної атестації;
 • видача кваліфікаційного посвідчення встановленого зразка. Його форма зафіксована в додатку № 2 до наказу № 328н .

2 група допуску з електробезпеки

Друга група з електробезпеки присвоюється працівникам, які здійснюють експлуатацію спеціального електрообладнання. Наприклад, вона необхідна таким фахівцям як працівники електричних навантажувальних машин, машиністи козлових кранів, оператори термічних установок і ін. При цьому наявність такої групи дозволяє працівникам тільки здійснювати поточні робочі операції з такими машинами. Вона не передбачає права самостійного обслуговування, підключення та інших складних операцій з подібною технікою . Такі дії можуть проводитися працівниками з II групою тільки під керівництвом більш досвідченого фахівця або в складі бригади, членами якої є співробітники з більш високими групами.

Кваліфікація працівників з 2 групою

Основні кваліфікаційні вимоги до персоналу, який претендує на отримання 2 групи з електробезпеки, перераховані в додатку № 1 до наказу № 328н. Перелік тем, зафіксованих в квитках з електробезпеки на 2 групи, включає в себе наступні позиції:

 • наявність елементарних знань в області пристрої та поточної експлуатації електрообладнання, використовуваного працівником для виконання своїх трудових обов'язків;
 • розуміння характеру впливу електричного струму на організм людини і ризиків, які несе з собою такий вплив;
 • інформованість про безпечні способи і методи виконання робіт, передбачених посадовою позицією даного співробітника;
 • наявність знань про правила надання невідкладної допомоги особам, які постраждали від дії електричного струму.

Очевидно, що список знань і навичок, які необхідні для отримання даної групи, не надто великий. Однак, тим не менш, він істотно відрізняється від найпростішого інструктажу на I групу і дає співробітникам право працювати в електроустановках промислового призначення при проходженні атестаційних процедур в установленому порядку.

Рівень освіти, необхідний для отримання 2 групи

Згідно з додатком № 1 до наказу № 328н для присвоєння даної групи працівникові не потрібна наявність спеціальної освіти. Однак для деяких категорій працівників така група може бути присвоєна тільки при дотриманні додаткових умов. Мова йде про наступні співробітників:

 • працівники, що мають тільки основну загальну освіту;
 • працівники, що мають тільки повну загальну середню освіту.

Зазначені категорії працівників об'єднує відсутність спеціальних знань про пристрій електротехнічних приладів і правил поводження з ним. Тому для цих співробітників 2 група може бути присвоєна тільки після проходження навчання в спеціалізованому навчальному центрі. При цьому тривалість такого навчання повинна становити не менше 72 годин.

порядок атестації

Атестація працівників для отримання ними 2 групи може проводитися двома способами:

 • силами організації-роботодавця. Такий варіант допускається, якщо компанія в змозі створити власну атестаційну комісію. Для цього необхідно, щоб в штаті організації були присутні не менше п'яти осіб з підтвердженою групою з електробезпеки, причому один з них повинен мати групу не нижче IV (якщо в компанії експлуатуються тільки установки з напругою до 1000 В) або V (якщо використовується обладнання з більш високою напругою). Такий співробітник компанії обійме посаду голови комісії;
 • в органах Ростехнагляду. Цей спосіб застосовується, якщо в компанії недостатньо фахівців необхідної кваліфікації для створення власної атестаційної комісії.

У всіх випадках питання з електробезпеки на 2 групи будуть однаковими, оскільки вимоги до рівня навичок і знань співробітників, що мають дану групу, є уніфікованими. У процесі підготовки до підсумкової атестації працівник може заздалегідь ознайомитися з квитками і відповідями з електробезпеки на 2 групи. Питання розміщуються на офіційному сайті Ростехнагляду. знайти відповіді на них він може на спеціалізованих сайтах.

оформлення посвідчення

Результати проведеного атестаційного заходи фіксуються в протоколі встановленого зразка. Його форма затверджена додатком № 4 до наказу № 328н. При успішній здачі іспиту працівник отримує посвідчення, в якому зазначаються:

 • інформація про організацію-роботодавця;
 • відомості про працівника;
 • дані про повноваження, привласнених співробітнику в зв'язку з видачею справжнього посвідчення, включаючи напругу установок, з якими йому дозволено працювати, і категорію персоналу, до якої він належить;
 • інформація про пройдені співробітником перевірках знань і навичок в області електробезпеки;
 • дані про право виконання спеціальних видів робіт.

Відповідно до діючого порядку видача посвідчення здійснюється підприємством, виступаючим в ролі роботодавця. Це означає, що в межах терміну його застосування воно є дійсним, тільки поки працівник трудиться в даній організації. При зміні місця роботи йому доведеться заново пройти атестацію і отримати нове посвідчення. Роботодавець, який знехтував цією процедурою і залучає до роботи співробітника з чинним посвідченням, може пройти серйозний грошового штрафу або інших санкцій, передбачених актуальним законодавством.

перевірки тест

Чи може отримати 2 групу працівник із середньою загальною освітою?

 1. Ні не може
 2. Може, за умови проходження навчання в організації-роботодавця
 3. Може, за умови проходження навчання в спеціалізованій організації за програмою тривалістю не менше 72 годин

Чи може працівник пройти атестацію на 2 групи в організації-роботодавця?

 1. може
 2. Може, якщо в компанії досить працівників потрібної кваліфікації для створення атестаційної комісії
 3. Ні, атестація проводиться органами Ростехнагляду

Чи може працівник самостійно здійснювати техобслуговування і ремонт електрообладнання після отримання 2 групи?

 1. Ні, він має право тільки експлуатувати його
 2. Так, у разі термінової необхідності
 3. Так, в будь-якому випадку

Чи повинен працівник заново отримувати посвідчення з електробезпеки 2 групи при переході на іншу роботу?

 1. Ні, посвідчення залишається дійсним
 2. Так, при наявності спеціальної позначки попереднього роботодавця
 3. Ні, йому необхідно отримувати нове посвідчення

Електробезпека 2 група: кваліфікаційні вимоги

Присвоєння 2 групи з електробезпеки проводиться за результатами атестації в Ростехнадзоре. Однак в деяких випадках компанія може самостійно провести іспит для працівника.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Групи з електробезпеки

Робота з електрообладнанням промислового призначення є серйозною небезпекою для здоров'я і життя персоналу в разі недотримання правил безпеки при виконанні відповідних функцій. У зв'язку з цим чинне законодавство передбачає необхідність організації спеціального навчання для таких співробітників. Відповідно до наказу Міненерго від 13 січня 2003 року N 6 весь перелік вимог до рівня кваліфікації, навичок і знань, що пред'являються до працівників, розділяється на п'ять категорій . Вони отримали назву груп з електробезпеки.

Скачайте зразки:

Характеристики груп з електробезпеки

У найбільш загальному вигляді такі групи можна описати таким чином:

 • I група - її повинні отримувати співробітники, які в ході своєї трудової діяльності епізодично контактують зі спеціальною електротехнікою і в зв'язку з цим піддаються ризику ураження електрострумом. Перелік працівників, які повинні отримувати I групу, затверджується наказом директора організації. Навчання на I групу проходить у формі інструктажу ;
 • II-III групи - їх отримують працівники, які здійснюють експлуатацію електрообладнання, а також приєднання апаратури до мережі і відключення планового і аварійного характеру;
 • IV-V групи - вони присвоюються працівникам, які мають право виконувати повний перелік операцій з електрообладнанням, включаючи його пусконалагодження, настройку, техобслуговування, ремонт і ін. Працівники з таким рівнем кваліфікації можуть бути призначені відповідальними за електрогосподарство підприємства. У разі, якщо в компанії використовується тільки обладнання напругою до 1000 В, відповідальним може бути призначений працівник, який має IV групу з електробезпеки. Якщо обладнання, що застосовується в організації, має для напруги понад 1000 В, відповідальний за електрогосподарство зобов'язаний мати V групу.

отримання групи

Порядок проведення навчання та присвоєння групи врегульовано положеннями наказу Мінпраці від 24 липня 2013 року N 328н . Алгоритм, передбачений цим документом, передбачає, що процедура навчання на всі групи, крім I, включає в себе наступні етапи:

 • проведення навчальних заходів. Відповідно до вимог наказу № 328н співробітники можуть проходити навчання на підприємстві, де вони працюють, в спеціалізованому навчальному центрі або самостійно;
 • проведення підсумкової атестації співробітників. Вона може організовуватися в формі усного іспиту в традиційній формі з використанням квитків або у формі комп'ютерного тестування;
 • оформлення протоколу за результатами екзаменації, в якому вказуються підсумки проведеної атестації;
 • видача кваліфікаційного посвідчення встановленого зразка. Його форма зафіксована в додатку № 2 до наказу № 328н .

2 група допуску з електробезпеки

Друга група з електробезпеки присвоюється працівникам, які здійснюють експлуатацію спеціального електрообладнання. Наприклад, вона необхідна таким фахівцям як працівники електричних навантажувальних машин, машиністи козлових кранів, оператори термічних установок і ін. При цьому наявність такої групи дозволяє працівникам тільки здійснювати поточні робочі операції з такими машинами. Вона не передбачає права самостійного обслуговування, підключення та інших складних операцій з подібною технікою . Такі дії можуть проводитися працівниками з II групою тільки під керівництвом більш досвідченого фахівця або в складі бригади, членами якої є співробітники з більш високими групами.

Кваліфікація працівників з 2 групою

Основні кваліфікаційні вимоги до персоналу, який претендує на отримання 2 групи з електробезпеки, перераховані в додатку № 1 до наказу № 328н. Перелік тем, зафіксованих в квитках з електробезпеки на 2 групи, включає в себе наступні позиції:

 • наявність елементарних знань в області пристрої та поточної експлуатації електрообладнання, використовуваного працівником для виконання своїх трудових обов'язків;
 • розуміння характеру впливу електричного струму на організм людини і ризиків, які несе з собою такий вплив;
 • інформованість про безпечні способи і методи виконання робіт, передбачених посадовою позицією даного співробітника;
 • наявність знань про правила надання невідкладної допомоги особам, які постраждали від дії електричного струму.

Очевидно, що список знань і навичок, які необхідні для отримання даної групи, не надто великий. Однак, тим не менш, він істотно відрізняється від найпростішого інструктажу на I групу і дає співробітникам право працювати в електроустановках промислового призначення при проходженні атестаційних процедур в установленому порядку.

Рівень освіти, необхідний для отримання 2 групи

Згідно з додатком № 1 до наказу № 328н для присвоєння даної групи працівникові не потрібна наявність спеціальної освіти. Однак для деяких категорій працівників така група може бути присвоєна тільки при дотриманні додаткових умов. Мова йде про наступні співробітників:

 • працівники, що мають тільки основну загальну освіту;
 • працівники, що мають тільки повну загальну середню освіту.

Зазначені категорії працівників об'єднує відсутність спеціальних знань про пристрій електротехнічних приладів і правил поводження з ним. Тому для цих співробітників 2 група може бути присвоєна тільки після проходження навчання в спеціалізованому навчальному центрі. При цьому тривалість такого навчання повинна становити не менше 72 годин.

порядок атестації

Атестація працівників для отримання ними 2 групи може проводитися двома способами:

 • силами організації-роботодавця. Такий варіант допускається, якщо компанія в змозі створити власну атестаційну комісію. Для цього необхідно, щоб в штаті організації були присутні не менше п'яти осіб з підтвердженою групою з електробезпеки, причому один з них повинен мати групу не нижче IV (якщо в компанії експлуатуються тільки установки з напругою до 1000 В) або V (якщо використовується обладнання з більш високою напругою). Такий співробітник компанії обійме посаду голови комісії;
 • в органах Ростехнагляду. Цей спосіб застосовується, якщо в компанії недостатньо фахівців необхідної кваліфікації для створення власної атестаційної комісії.

У всіх випадках питання з електробезпеки на 2 групи будуть однаковими, оскільки вимоги до рівня навичок і знань співробітників, що мають дану групу, є уніфікованими. У процесі підготовки до підсумкової атестації працівник може заздалегідь ознайомитися з квитками і відповідями з електробезпеки на 2 групи. Питання розміщуються на офіційному сайті Ростехнагляду. знайти відповіді на них він може на спеціалізованих сайтах.

оформлення посвідчення

Результати проведеного атестаційного заходи фіксуються в протоколі встановленого зразка. Його форма затверджена додатком № 4 до наказу № 328н. При успішній здачі іспиту працівник отримує посвідчення, в якому зазначаються:

 • інформація про організацію-роботодавця;
 • відомості про працівника;
 • дані про повноваження, привласнених співробітнику в зв'язку з видачею справжнього посвідчення, включаючи напругу установок, з якими йому дозволено працювати, і категорію персоналу, до якої він належить;
 • інформація про пройдені співробітником перевірках знань і навичок в області електробезпеки;
 • дані про право виконання спеціальних видів робіт.

Відповідно до діючого порядку видача посвідчення здійснюється підприємством, виступаючим в ролі роботодавця. Це означає, що в межах терміну його застосування воно є дійсним, тільки поки працівник трудиться в даній організації. При зміні місця роботи йому доведеться заново пройти атестацію і отримати нове посвідчення. Роботодавець, який знехтував цією процедурою і залучає до роботи співробітника з чинним посвідченням, може пройти серйозний грошового штрафу або інших санкцій, передбачених актуальним законодавством.

перевірки тест

Чи може отримати 2 групу працівник із середньою загальною освітою?

 1. Ні не може
 2. Може, за умови проходження навчання в організації-роботодавця
 3. Може, за умови проходження навчання в спеціалізованій організації за програмою тривалістю не менше 72 годин

Чи може працівник пройти атестацію на 2 групи в організації-роботодавця?

 1. може
 2. Може, якщо в компанії досить працівників потрібної кваліфікації для створення атестаційної комісії
 3. Ні, атестація проводиться органами Ростехнагляду

Чи може працівник самостійно здійснювати техобслуговування і ремонт електрообладнання після отримання 2 групи?

 1. Ні, він має право тільки експлуатувати його
 2. Так, у разі термінової необхідності
 3. Так, в будь-якому випадку

Чи повинен працівник заново отримувати посвідчення з електробезпеки 2 групи при переході на іншу роботу?

 1. Ні, посвідчення залишається дійсним
 2. Так, при наявності спеціальної позначки попереднього роботодавця
 3. Ні, йому необхідно отримувати нове посвідчення

Електробезпека 2 група: кваліфікаційні вимоги

Присвоєння 2 групи з електробезпеки проводиться за результатами атестації в Ростехнадзоре. Однак в деяких випадках компанія може самостійно провести іспит для працівника.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Групи з електробезпеки

Робота з електрообладнанням промислового призначення є серйозною небезпекою для здоров'я і життя персоналу в разі недотримання правил безпеки при виконанні відповідних функцій. У зв'язку з цим чинне законодавство передбачає необхідність організації спеціального навчання для таких співробітників. Відповідно до наказу Міненерго від 13 січня 2003 року N 6 весь перелік вимог до рівня кваліфікації, навичок і знань, що пред'являються до працівників, розділяється на п'ять категорій . Вони отримали назву груп з електробезпеки.

Скачайте зразки:

Характеристики груп з електробезпеки

У найбільш загальному вигляді такі групи можна описати таким чином:

 • I група - її повинні отримувати співробітники, які в ході своєї трудової діяльності епізодично контактують зі спеціальною електротехнікою і в зв'язку з цим піддаються ризику ураження електрострумом. Перелік працівників, які повинні отримувати I групу, затверджується наказом директора організації. Навчання на I групу проходить у формі інструктажу ;
 • II-III групи - їх отримують працівники, які здійснюють експлуатацію електрообладнання, а також приєднання апаратури до мережі і відключення планового і аварійного характеру;
 • IV-V групи - вони присвоюються працівникам, які мають право виконувати повний перелік операцій з електрообладнанням, включаючи його пусконалагодження, настройку, техобслуговування, ремонт і ін. Працівники з таким рівнем кваліфікації можуть бути призначені відповідальними за електрогосподарство підприємства. У разі, якщо в компанії використовується тільки обладнання напругою до 1000 В, відповідальним може бути призначений працівник, який має IV групу з електробезпеки. Якщо обладнання, що застосовується в організації, має для напруги понад 1000 В, відповідальний за електрогосподарство зобов'язаний мати V групу.

отримання групи

Порядок проведення навчання та присвоєння групи врегульовано положеннями наказу Мінпраці від 24 липня 2013 року N 328н . Алгоритм, передбачений цим документом, передбачає, що процедура навчання на всі групи, крім I, включає в себе наступні етапи:

 • проведення навчальних заходів. Відповідно до вимог наказу № 328н співробітники можуть проходити навчання на підприємстві, де вони працюють, в спеціалізованому навчальному центрі або самостійно;
 • проведення підсумкової атестації співробітників. Вона може організовуватися в формі усного іспиту в традиційній формі з використанням квитків або у формі комп'ютерного тестування;
 • оформлення протоколу за результатами екзаменації, в якому вказуються підсумки проведеної атестації;
 • видача кваліфікаційного посвідчення встановленого зразка. Його форма зафіксована в додатку № 2 до наказу № 328н .

2 група допуску з електробезпеки

Друга група з електробезпеки присвоюється працівникам, які здійснюють експлуатацію спеціального електрообладнання. Наприклад, вона необхідна таким фахівцям як працівники електричних навантажувальних машин, машиністи козлових кранів, оператори термічних установок і ін. При цьому наявність такої групи дозволяє працівникам тільки здійснювати поточні робочі операції з такими машинами. Вона не передбачає права самостійного обслуговування, підключення та інших складних операцій з подібною технікою . Такі дії можуть проводитися працівниками з II групою тільки під керівництвом більш досвідченого фахівця або в складі бригади, членами якої є співробітники з більш високими групами.

Кваліфікація працівників з 2 групою

Основні кваліфікаційні вимоги до персоналу, який претендує на отримання 2 групи з електробезпеки, перераховані в додатку № 1 до наказу № 328н. Перелік тем, зафіксованих в квитках з електробезпеки на 2 групи, включає в себе наступні позиції:

 • наявність елементарних знань в області пристрої та поточної експлуатації електрообладнання, використовуваного працівником для виконання своїх трудових обов'язків;
 • розуміння характеру впливу електричного струму на організм людини і ризиків, які несе з собою такий вплив;
 • інформованість про безпечні способи і методи виконання робіт, передбачених посадовою позицією даного співробітника;
 • наявність знань про правила надання невідкладної допомоги особам, які постраждали від дії електричного струму.

Очевидно, що список знань і навичок, які необхідні для отримання даної групи, не надто великий. Однак, тим не менш, він істотно відрізняється від найпростішого інструктажу на I групу і дає співробітникам право працювати в електроустановках промислового призначення при проходженні атестаційних процедур в установленому порядку.

Рівень освіти, необхідний для отримання 2 групи

Згідно з додатком № 1 до наказу № 328н для присвоєння даної групи працівникові не потрібна наявність спеціальної освіти. Однак для деяких категорій працівників така група може бути присвоєна тільки при дотриманні додаткових умов. Мова йде про наступні співробітників:

 • працівники, що мають тільки основну загальну освіту;
 • працівники, що мають тільки повну загальну середню освіту.

Зазначені категорії працівників об'єднує відсутність спеціальних знань про пристрій електротехнічних приладів і правил поводження з ним. Тому для цих співробітників 2 група може бути присвоєна тільки після проходження навчання в спеціалізованому навчальному центрі. При цьому тривалість такого навчання повинна становити не менше 72 годин.

порядок атестації

Атестація працівників для отримання ними 2 групи може проводитися двома способами:

 • силами організації-роботодавця. Такий варіант допускається, якщо компанія в змозі створити власну атестаційну комісію. Для цього необхідно, щоб в штаті організації були присутні не менше п'яти осіб з підтвердженою групою з електробезпеки, причому один з них повинен мати групу не нижче IV (якщо в компанії експлуатуються тільки установки з напругою до 1000 В) або V (якщо використовується обладнання з більш високою напругою). Такий співробітник компанії обійме посаду голови комісії;
 • в органах Ростехнагляду. Цей спосіб застосовується, якщо в компанії недостатньо фахівців необхідної кваліфікації для створення власної атестаційної комісії.

У всіх випадках питання з електробезпеки на 2 групи будуть однаковими, оскільки вимоги до рівня навичок і знань співробітників, що мають дану групу, є уніфікованими. У процесі підготовки до підсумкової атестації працівник може заздалегідь ознайомитися з квитками і відповідями з електробезпеки на 2 групи. Питання розміщуються на офіційному сайті Ростехнагляду. знайти відповіді на них він може на спеціалізованих сайтах.

оформлення посвідчення

Результати проведеного атестаційного заходи фіксуються в протоколі встановленого зразка. Його форма затверджена додатком № 4 до наказу № 328н. При успішній здачі іспиту працівник отримує посвідчення, в якому зазначаються:

 • інформація про організацію-роботодавця;
 • відомості про працівника;
 • дані про повноваження, привласнених співробітнику в зв'язку з видачею справжнього посвідчення, включаючи напругу установок, з якими йому дозволено працювати, і категорію персоналу, до якої він належить;
 • інформація про пройдені співробітником перевірках знань і навичок в області електробезпеки;
 • дані про право виконання спеціальних видів робіт.

Відповідно до діючого порядку видача посвідчення здійснюється підприємством, виступаючим в ролі роботодавця. Це означає, що в межах терміну його застосування воно є дійсним, тільки поки працівник трудиться в даній організації. При зміні місця роботи йому доведеться заново пройти атестацію і отримати нове посвідчення. Роботодавець, який знехтував цією процедурою і залучає до роботи співробітника з чинним посвідченням, може пройти серйозний грошового штрафу або інших санкцій, передбачених актуальним законодавством.

перевірки тест

Чи може отримати 2 групу працівник із середньою загальною освітою?

 1. Ні не може
 2. Може, за умови проходження навчання в організації-роботодавця
 3. Може, за умови проходження навчання в спеціалізованій організації за програмою тривалістю не менше 72 годин

Чи може працівник пройти атестацію на 2 групи в організації-роботодавця?

 1. може
 2. Може, якщо в компанії досить працівників потрібної кваліфікації для створення атестаційної комісії
 3. Ні, атестація проводиться органами Ростехнагляду

Чи може працівник самостійно здійснювати техобслуговування і ремонт електрообладнання після отримання 2 групи?

 1. Ні, він має право тільки експлуатувати його
 2. Так, у разі термінової необхідності
 3. Так, в будь-якому випадку

Чи повинен працівник заново отримувати посвідчення з електробезпеки 2 групи при переході на іншу роботу?

 1. Ні, посвідчення залишається дійсним
 2. Так, при наявності спеціальної позначки попереднього роботодавця
 3. Ні, йому необхідно отримувати нове посвідчення

Електробезпека 2 група: кваліфікаційні вимоги

Присвоєння 2 групи з електробезпеки проводиться за результатами атестації в Ростехнадзоре. Однак в деяких випадках компанія може самостійно провести іспит для працівника.

Зі статті ви дізнаєтесь:

Групи з електробезпеки

Робота з електрообладнанням промислового призначення є серйозною небезпекою для здоров'я і життя персоналу в разі недотримання правил безпеки при виконанні відповідних функцій. У зв'язку з цим чинне законодавство передбачає необхідність організації спеціального навчання для таких співробітників. Відповідно до наказу Міненерго від 13 січня 2003 року N 6 весь перелік вимог до рівня кваліфікації, навичок і знань, що пред'являються до працівників, розділяється на п'ять категорій . Вони отримали назву груп з електробезпеки.

Скачайте зразки:

Характеристики груп з електробезпеки

У найбільш загальному вигляді такі групи можна описати таким чином:

 • I група - її повинні отримувати співробітники, які в ході своєї трудової діяльності епізодично контактують зі спеціальною електротехнікою і в зв'язку з цим піддаються ризику ураження електрострумом. Перелік працівників, які повинні отримувати I групу, затверджується наказом директора організації. Навчання на I групу проходить у формі інструктажу ;
 • II-III групи - їх отримують працівники, які здійснюють експлуатацію електрообладнання, а також приєднання апаратури до мережі і відключення планового і аварійного характеру;
 • IV-V групи - вони присвоюються працівникам, які мають право виконувати повний перелік операцій з електрообладнанням, включаючи його пусконалагодження, настройку, техобслуговування, ремонт і ін. Працівники з таким рівнем кваліфікації можуть бути призначені відповідальними за електрогосподарство підприємства. У разі, якщо в компанії використовується тільки обладнання напругою до 1000 В, відповідальним може бути призначений працівник, який має IV групу з електробезпеки. Якщо обладнання, що застосовується в організації, має для напруги понад 1000 В, відповідальний за електрогосподарство зобов'язаний мати V групу.

отримання групи

Порядок проведення навчання та присвоєння групи врегульовано положеннями наказу Мінпраці від 24 липня 2013 року N 328н . Алгоритм, передбачений цим документом, передбачає, що процедура навчання на всі групи, крім I, включає в себе наступні етапи:

 • проведення навчальних заходів. Відповідно до вимог наказу № 328н співробітники можуть проходити навчання на підприємстві, де вони працюють, в спеціалізованому навчальному центрі або самостійно;
 • проведення підсумкової атестації співробітників. Вона може організовуватися в формі усного іспиту в традиційній формі з використанням квитків або у формі комп'ютерного тестування;
 • оформлення протоколу за результатами екзаменації, в якому вказуються підсумки проведеної атестації;
 • видача кваліфікаційного посвідчення встановленого зразка. Його форма зафіксована в додатку № 2 до наказу № 328н .

2 група допуску з електробезпеки

Друга група з електробезпеки присвоюється працівникам, які здійснюють експлуатацію спеціального електрообладнання. Наприклад, вона необхідна таким фахівцям як працівники електричних навантажувальних машин, машиністи козлових кранів, оператори термічних установок і ін. При цьому наявність такої групи дозволяє працівникам тільки здійснювати поточні робочі операції з такими машинами. Вона не передбачає права самостійного обслуговування, підключення та інших складних операцій з подібною технікою . Такі дії можуть проводитися працівниками з II групою тільки під керівництвом більш досвідченого фахівця або в складі бригади, членами якої є співробітники з більш високими групами.

Кваліфікація працівників з 2 групою

Основні кваліфікаційні вимоги до персоналу, який претендує на отримання 2 групи з електробезпеки, перераховані в додатку № 1 до наказу № 328н. Перелік тем, зафіксованих в квитках з електробезпеки на 2 групи, включає в себе наступні позиції:

 • наявність елементарних знань в області пристрої та поточної експлуатації електрообладнання, використовуваного працівником для виконання своїх трудових обов'язків;
 • розуміння характеру впливу електричного струму на організм людини і ризиків, які несе з собою такий вплив;
 • інформованість про безпечні способи і методи виконання робіт, передбачених посадовою позицією даного співробітника;
 • наявність знань про правила надання невідкладної допомоги особам, які постраждали від дії електричного струму.

Очевидно, що список знань і навичок, які необхідні для отримання даної групи, не надто великий. Однак, тим не менш, він істотно відрізняється від найпростішого інструктажу на I групу і дає співробітникам право працювати в електроустановках промислового призначення при проходженні атестаційних процедур в установленому порядку.

Рівень освіти, необхідний для отримання 2 групи

Згідно з додатком № 1 до наказу № 328н для присвоєння даної групи працівникові не потрібна наявність спеціальної освіти. Однак для деяких категорій працівників така група може бути присвоєна тільки при дотриманні додаткових умов. Мова йде про наступні співробітників:

 • працівники, що мають тільки основну загальну освіту;
 • працівники, що мають тільки повну загальну середню освіту.

Зазначені категорії працівників об'єднує відсутність спеціальних знань про пристрій електротехнічних приладів і правил поводження з ним. Тому для цих співробітників 2 група може бути присвоєна тільки після проходження навчання в спеціалізованому навчальному центрі. При цьому тривалість такого навчання повинна становити не менше 72 годин.

порядок атестації

Атестація працівників для отримання ними 2 групи може проводитися двома способами:

 • силами організації-роботодавця. Такий варіант допускається, якщо компанія в змозі створити власну атестаційну комісію. Для цього необхідно, щоб в штаті організації були присутні не менше п'яти осіб з підтвердженою групою з електробезпеки, причому один з них повинен мати групу не нижче IV (якщо в компанії експлуатуються тільки установки з напругою до 1000 В) або V (якщо використовується обладнання з більш високою напругою). Такий співробітник компанії обійме посаду голови комісії;
 • в органах Ростехнагляду. Цей спосіб застосовується, якщо в компанії недостатньо фахівців необхідної кваліфікації для створення власної атестаційної комісії.

У всіх випадках питання з електробезпеки на 2 групи будуть однаковими, оскільки вимоги до рівня навичок і знань співробітників, що мають дану групу, є уніфікованими. У процесі підготовки до підсумкової атестації працівник може заздалегідь ознайомитися з квитками і відповідями з електробезпеки на 2 групи. Питання розміщуються на офіційному сайті Ростехнагляду. знайти відповіді на них він може на спеціалізованих сайтах.

оформлення посвідчення

Результати проведеного атестаційного заходи фіксуються в протоколі встановленого зразка. Його форма затверджена додатком № 4 до наказу № 328н. При успішній здачі іспиту працівник отримує посвідчення, в якому зазначаються:

 • інформація про організацію-роботодавця;
 • відомості про працівника;
 • дані про повноваження, привласнених співробітнику в зв'язку з видачею справжнього посвідчення, включаючи напругу установок, з якими йому дозволено працювати, і категорію персоналу, до якої він належить;
 • інформація про пройдені співробітником перевірках знань і навичок в області електробезпеки;
 • дані про право виконання спеціальних видів робіт.

Відповідно до діючого порядку видача посвідчення здійснюється підприємством, виступаючим в ролі роботодавця. Це означає, що в межах терміну його застосування воно є дійсним, тільки поки працівник трудиться в даній організації. При зміні місця роботи йому доведеться заново пройти атестацію і отримати нове посвідчення. Роботодавець, який знехтував цією процедурою і залучає до роботи співробітника з чинним посвідченням, може пройти серйозний грошового штрафу або інших санкцій, передбачених актуальним законодавством.

перевірки тест

Чи може отримати 2 групу працівник із середньою загальною освітою?

 1. Ні не може
 2. Може, за умови проходження навчання в організації-роботодавця
 3. Може, за умови проходження навчання в спеціалізованій організації за програмою тривалістю не менше 72 годин

Чи може працівник пройти атестацію на 2 групи в організації-роботодавця?

 1. може
 2. Може, якщо в компанії досить працівників потрібної кваліфікації для створення атестаційної комісії
 3. Ні, атестація проводиться органами Ростехнагляду

Чи може працівник самостійно здійснювати техобслуговування і ремонт електрообладнання після отримання 2 групи?

 1. Ні, він має право тільки експлуатувати його
 2. Так, у разі термінової необхідності
 3. Так, в будь-якому випадку

Чи повинен працівник заново отримувати посвідчення з електробезпеки 2 групи при переході на іншу роботу?

 1. Ні, посвідчення залишається дійсним
 2. Так, при наявності спеціальної позначки попереднього роботодавця
 3. Ні, йому необхідно отримувати нове посвідчення