Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

газонебезпечні роботи

 1. нормативне регулювання
 2. Зверніть увагу!
 3. Хто може виконувати газонебезпечні роботи
 4. Призначення відповідальних за проведення газонебезпечної роботи
 5. Роботи підвищеної небезпеки
 6. Зверніть увагу!
 7. Вимоги безпеки при проведенні газонебезпечної роботи
 8. Робота всередині ємкостей
 9. Розслідування нещасних випадків

До газонебезпечних відносяться роботи, пов'язані з оглядом, чищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного обладнання, комунікацій, в тому числі роботи всередині ємностей, при проведенні яких є або не виключена можливість виділення в робочу зону вибухо- і пожежонебезпечних чи шкідливих парів, газів і інших речовин , здатних викликати вибух, загоряння, зробити шкідливий вплив на організм людини, а також роботи при недостатньому вмісті кисню (об'ємна частка нижче 20%).

Зміст статті

Газонебезпечні роботи, в тому числі роботи, пов'язані з перебуванням людей всередині апаратів, ємностей та іншого обладнання, повинні проводитися в тих випадках, коли вони не можуть бути механізовані, автоматизовані або проведені без безпосередньої участі людей.

Топ-3 статті з Довідника

нормативне регулювання

Здійснення газонебезпечних робіт з урахуванням специфіки їх виконання регламентується нормами чинного законодавства, зокрема:

 • Правилами безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285;
 • Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), затвердженої Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.1985;
 • ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» і ДБН В.2.5-41: 2009 «Газопроводи з поліетиленових труб»;
 • Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10. 2011 року № 1107;
 • Інструкцією з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах (ДНАОП 0.00-5.12-2001) - наказ Мінпраці України від 05.06.2001 № 255;
 • Порядком технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення заходів для безаварійного експлуатації систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.10.2011 № 640, а також іншими актами.

Відповідно до зазначених нормативно-правовими актами на власника (роботодавця) покладено відповідальність за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими і вентиляційними каналами, належне утримання відповідних систем.

На кожному підприємстві повинна бути розроблена інструкція, яка уточнює порядок підготовки і безпечного проведення газонебезпечних робіт відповідно до конкретних виробничих умов. Також в кожному виробничому підрозділі необхідно розробляти перелік газонебезпечних робіт, із зазначенням окремо робіт на відповідне формі.

Завантажити форму Перелік газонебезпечних робіт

У переліку вказують газонебезпечні роботи:

Зверніть увагу!

Перелік газонебезпечних робіт повинен періодично не рідше 1 разу на рік переглядатися і перезатверджуватися.

На проведення газонебезпечних робіт оформляється наряд-допуск, який передбачає розробку і виконання комплексу заходів з підготовки та безпечному проведенню робіт .

Газонебезпечні роботи, які періодично повторюються і виконуються в аналогічних умовах, як правило, постійним складом працівників, можуть проводитися без оформлення наряду-допуску за затвердженими для кожного виду робіт виробничими інструкціями і інструкціями з безпечних методів роботи.

Читайте у свіжому № 6 Довідника

Хто може виконувати газонебезпечні роботи

До виконання газонебезпечних робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичне обстеження, навчені безпечним методам роботи, застосування засобів індивідуального захисту, правилами надання першої медичної допомоги постраждалим і які пройшли в установленому порядку перевірку знань.

До робіт, пов'язаних із застосуванням кисневих ізолюючих протигазів і повітряних ізолюючих апаратів, можуть залучатися лише особи, які пройшли спеціальне навчання по використанню цих апаратів.

Кожна газонебезпечних робіт, що виконується з оформленням наряду-допуску або реєструється в журналі обліку, складається з етапу підготовки об'єкта до її проведення і безпосереднього проведення самої роботи.

Навчати чи працівників, які виконують роботи в закритому просторі, в спеціальній установі Навчати чи працівників, які виконують роботи в закритому просторі, в спеціальній установі . На запитання відповідає експерт Держпраці.

Призначення відповідальних за проведення газонебезпечної роботи

Відповідальним за підготовку об'єкта до проведення газонебезпечної роботи призначається керівник підрозділу, в якому знаходиться експлуатаційний персонал цього об'єкта.

Відповідальним за проведення газонебезпечної роботи призначається інженерно-технічний працівник, який не зайнятий на період проведення такої роботи веденням технологічного процесу і який знає способи її безпечного проведення.

Призначення одного відповідального за підготовку і проведення газонебезпечних робіт допускається за умови, що така особа знає безпечні методи і прийоми ведення роботи і звільнено від виконання інших обов'язків на виробництві.

Уповноважені особи, які мають право видавати наряди-допуски, призначаються наказом по підприємству з числа працівників, які пройшли в установленому порядку перевірку знань відповідних Правил.

Роботи підвищеної небезпеки

Наряд-допуск на проведення газонебезпечних робіт

Наряд-допуск підписується начальником виробничого підрозділу, в якому проводиться робота, узгоджується з аварійно-рятувальною службою, службою охорони праці , А при необхідності з суміжними виробничими підрозділами і затверджується головним інженером.

Наряд-допуск оформляється в двох примірниках, записи в яких повинні бути чіткими, ідентичними і без виправлень.

Зазначений документ видається на кожне місце і вид робіт бригаді, що проводить відповідні роботи.

Зверніть увагу!

Якщо робота виявилася незавершеною, а умови її проведення не погіршились і характер роботи не змінився, наряд-допуск може бути продовжений на наступну зміну тієї ж бригаді з підтвердженням можливості проведення роботи для кожної наступної зміни підписом відповідальної особи.

Вимоги безпеки при проведенні газонебезпечної роботи

Підготовку об'єкта до проведення на ньому газонебезпечної роботи проводить експлуатаційний персонал відповідного виробничого структурного підрозділу.

Після виконання всіх підготовчих робіт виконання газонебезпечних робіт здійснюється бригадою виконавців в складі не менше двох осіб, члени якої повинні бути забезпечені відповідними засобами індивідуального захисту , спецодягом , спецвзуттям , Інструментом, пристосуваннями і допоміжними матеріалами, при роботі з якими відсутня можливість іскроутворення.

При виконанні газонебезпечних робіт необхідно застосовувати переносні вибухозахищені світильники напругою не вище 12 В.

Термін одноразового перебування працюючого в шланговому протигазі визначається нарядом-допуском, але не повинен перевищувати 30 хвилин.

Пройдіть тест на тему: «  Проведення робіт по наряду-допуску  » Пройдіть тест на тему: « Проведення робіт по наряду-допуску »

Робота всередині ємкостей

Нагріті ємності перед спуском в них людей повинні бути охолоджені до температури не вище 30 ° С.

Для проведення робіт усередині ємностей залучається не менше двох осіб. Перебування всередині ємності дозволяється, як правило, одній людині.

У всіх випадках на робочого, що спускається в ємність, повинен бути надітий рятувальний пояс з сигнально-рятувальною мотузкою. При відсутності зорової зв'язку між працюючим і тим, хто за ним спостерігає, повинна бути встановлена ​​система подачі умовних сигналів.

Розслідування нещасних випадків

Для захисту органів дихання працівників всередині ємностей потрібно застосовувати шлангові або ізолюючі протигази відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (НПАОП 0.00-1.04-07).

Робота всередині ємності без засобів захисту органів дихання може бути дозволена головним інженером за умови, що об'ємний вміст кисню в ємності складає не менше 20%, а вміст шкідливих парів і газів в ємності не перевищує гранично допустимих концентрацій цих речовин в повітрі робочої зони. При цьому повинна бути виключена можливість потрапляння шкідливих, вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних парів і газів ззовні або виділення їх з відкладень, футерування і т.п.

Увага!

Робота всередині колодязів, колекторів, в тунелях і траншеях та інших аналогічних пристроях і спорудах без засобів захисту органів дихання не допускається.

Після закінчення робіт усередині ємності, особа відповідальна за їх проведення, повинна особисто переконатися, що в ємності не залишилися люди, інструмент, матеріали, інші предмети і зробити про це запис у наряді-допуску.

Проведення робіт в колодязях, каналізаційних мережах, тунелях і подібних спорудах необхідно письмово узгодити з начальниками виробництв, технологічно пов'язаних з цими спорудами, щоб виключити залпові викиди шкідливих і вибухонебезпечних продуктів до місця проведення робіт.

Вогневі роботи в ємностях проводяться при повністю відкритих люках і воздухообмене, що забезпечує нормальний повітряний режим в зоні роботи. При їх проведенні оформлюється наряд допуск , а також Дозвіл на проведення вогневих робіт.

При їх проведенні оформлюється  наряд допуск  , а також  Дозвіл  на проведення вогневих робіт

ТОП-статті на порталі