Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Контроль за виконанням вимог щодо охорони атмосферного повітря

 1. витяг з Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення
 2. ЗОВНІШНЯ документарної перевірки
 3. ВНУТРІШНЯ документарної перевірки
 4. проект ПДВ
 5. Інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 6. Дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 7. План-графік виробничого контролю
 8. План заходів щодо охорони атмосферного повітря
 9. Журнали за формами № ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3
 10. Статистична звітність про охорону атмосферного повітря та розрахунок плати за негативний вплив на навколишнє...
 11. Результати виробничого екологічного контролю
 12. Документи по експлуатації ГОУ
 13. Документування діяльності по регулюванню викидів в період несприятливих метеорологічних умов
 14. ВІЗУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
 15. ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Щодня в процесі трудової діяльності фахівців-екологів доводиться відслідковувати безліч екологічних аспектів на підприємстві, будь то укладання договорів на вивіз відходів, оформлення дозволів, ліцензій, складання звітності, підтримка в актуальному стані екологічної документації відповідно до мінливою нормативно-правовою базою у сфері охорони довкілля і т.д. Крім того, екологам доводиться погоджувати різні види документів в державних структурах різної компетенції, здійснювати планові та позапланові обходи територій промислових майданчиків, зустрічати перевіряючих, бути присутнім при відборі проб ... Як все встигнути? Пощастило тим екологам, які працюють не поодинці, а в складі екологічних служб, де все обов'язки розподілені і процеси налагоджені. А коли еколог один, він зобов'язаний бути багатозадачним фахівцем, але при цьому не на шкоду компетентності.

Одним з найактуальніших екологічних аспектів на підприємстві, що підлягають постійному контролю, є охорона атмосферного повітря (далі - ОАВ). Давайте з'ясуємо, як налагодити систему контролю за виконанням вимог по ОАВ на підприємстві.

В силу свого агрегатного стану повітря - субстанція невидима, тому екологічний збиток, що наноситься забрудненням цього компонента навколишнього середовища, не завжди помітний (особливо якщо у забрудненій газоповітряної суміші немає характерного кольору і запаху). І якщо несанкціоноване розміщення відходів, псування земель, протоки забруднюючих речовин ми в змозі оцінити миттєво і вжити заходів щодо їх ліквідації, то з питань ОАВ інженерам-екологам доводиться «битися» всередині підприємства з начальниками служб і цехів, керівниками, інспекторами під час перевірок та ін .

Щоб виправдати витрати на природоохоронну діяльність в сфері ОАВ, екологу необхідно грамотно обгрунтувати свої вимоги, чітко їх аргументувати, оперуючи цифрами, законами, нормативами, знати величини штрафів. Щодо останніх відзначимо, що 2 липня 2013 був прийнятий Федеральний закон № 173-ФЗ «Про внесення змін до статті 8.14 і 8.21 Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення», що істотно посилює покарання за порушення в сфері ОАВ:

витяг
з Кодексу Російської Федерації
про адміністративні правопорушення

Стаття 8.21. Порушення правил охорони атмосферного повітря

1. Викид шкідливих речовин в атмосферне повітря або шкідливий фізичний вплив на нього без спеціального дозволу тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до двох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від сорока тисяч до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від тридцяти тисяч до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби; на юридичних осіб - від ста вісімдесяти тисяч до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби.

2. Порушення умов спеціального дозволу на викид шкідливих речовин в атмосферне повітря або шкідливий фізичний вплив на нього тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів; на посадових осіб - від десяти тисяч до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від тридцяти тисяч до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; на юридичних осіб - від вісімдесяти тисяч до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Порушення правил експлуатації, невикористання споруд, апаратури та обладнання для очищення газів і контролю викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, які можуть привести до його забруднення, або використання несправних зазначених споруд, устаткування або апаратури тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - від однієї тисячі до двох тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби; на юридичних осіб - від десяти тисяч до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби.

Таким чином, підприємству тепер накладно нехтувати питаннями ОАВ і позиція «давайте дочекаємося перевірки - тоді і будемо робити все, що потрібно» задоволена небезпечна. Як видно з наведеного витягу, в даний час істотно підвищені штрафи за порушення в області ОАВ для посадових і юридичних осіб. У зв'язку з цим особам, відповідальним за ОАВ на підприємстві, слід дуже уважно поставитися до виконання своїх посадових обов'язків і виконання букви закону. Такі функції в організації повинен виконувати співробітник, найбільш компетентний в сфері природоохоронного законодавства по ОАВ, тобто швидше за все фахівець-еколог, а в ідеалі - еколог, який пройшов курси підвищення кваліфікації з даного питання, який відвідував відповідні семінари та ін.

Настійно рекомендуємо скласти наказ (розпорядження) керівника підприємства про призначення відповідальних осіб за проведення виробничого екологічного контролю в області ОАВ (див. Приклад) (призначити відповідальних можна також в єдиному документі, який регламентує здійснення виробничого контролю на підприємстві, або в наказі про організацію екологічної служби) . Це необхідно зробити для зручності розподілу обов'язків і полегшення розмежування сфер відповідальності при проходженні перевірки. Після того як відповідальні особи визначені, можна перейти безпосередньо до здійснення заходів контролю.

Після того як відповідальні особи визначені, можна перейти безпосередньо до здійснення заходів контролю

Для початку на підприємстві необхідно провести внутрішній документарний контроль - перевірку наявності, термінів дії, правильності складання документів (в нашому випадку - в сфері ОАВ). Крім внутрішнього існує і зовнішній документарний контроль, до якого можна віднести планові та позапланові перевірки органів державного контролю / нагляду в межах їх компетенції [1] і перевірки / запити природоохоронної прокуратури.

ЗОВНІШНЯ документарної перевірки

Документарна перевірка проводиться відповідно до ст. 11 Федерального закону від 26.12.2008 № 294-ФЗ «Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) і муніципального контролю» (в ред. Від 28.12.2013; далі - Федеральний закон № 294-ФЗ).

Відповідно до зазначеної статті предметом документарної перевірки є відомості, що містяться в документах юридичної особи, індивідуального підприємця, що встановлюють їх організаційно-правову форму, права і обов'язки, документи, що використовуються при здійсненні їх діяльності та пов'язані з виконанням ними обов'язкових вимог і вимог, встановлених муніципальними правовими актами , виконанням приписів та постанов органів державного контролю (нагляду), органів муніципального контролю.

Організація документарної перевірки (як планової, так і позапланової) здійснюється в порядку, встановленому ст. 14 Федерального закону № 294-ФЗ, і проводиться за місцезнаходженням органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю. В процесі проведення документарної перевірки посадовими особами органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю в першу чергу розглядаються документи юридичної особи, індивідуального підприємця, наявні в розпорядженні органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю, в т.ч. повідомлення про початок здійснення окремих видів підприємницької діяльності, представлені в порядку, встановленому ст. 8 Федерального закону № 294-ФЗ, акти попередніх перевірок, матеріали розгляду справ про адміністративні правопорушення та інші документи про результати здійснених відносно цих юридичної особи, індивідуального підприємця державного контролю (нагляду), муніципального контролю.

У разі якщо достовірність відомостей, що містяться в документах, наявних у розпорядженні органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю, викликає обґрунтовані сумніви або ці відомості не дозволяють оцінити виконання юридичною особою, індивідуальним підприємцем обов'язкових вимог або вимог, встановлених муніципальними правовими актами, орган державного контролю (нагляду), орган муніципального контролю направляють на адресу юридичної особи, адреса індивідуального підприємця мотивований запит з вимогою надати інші необхідні для розгляду в ході проведення документарної перевірки документи. До запиту додається засвідчена печаткою копія розпорядження або наказу керівника, заступника керівника органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю про проведення перевірки або його заступника про проведення документарної перевірки.

Протягом 10 робочих днів з дня отримання мотивованого запиту юридична особа, індивідуальний підприємець зобов'язані направити до органу державного контролю (нагляду), орган муніципального контролю зазначені в запиті документи, які подаються у вигляді копій, завірених печаткою (при її наявності) і відповідно підписом індивідуального підприємця, його уповноваженого представника, керівника, іншої посадової особи юридичної особи. Юридична особа, індивідуальний підприємець має право подати зазначені в запиті документи в формі електронних документів в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Не допускається вимагати нотаріального посвідчення копій документів, що подаються до органу державного контролю (нагляду), орган муніципального контролю, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.

У разі якщо в ході документарної перевірки виявлені помилки і (або) протиріччя в поданих юридичною особою, індивідуальним підприємцем документах або невідповідність відомостей, що містяться в цих документах, відомостям, що містяться в наявних у органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю документах і ( або) отриманим в ході здійснення державного контролю (нагляду), муніципального контролю, інформація про це надсилається юридичній особі, індивідуальному підприємцю з треб ванием подати протягом 10 робочих днів необхідні пояснення в письмовій формі.

Юридична особа, індивідуальний підприємець, що представляють в орган державного контролю (нагляду), орган муніципального контролю пояснення щодо виявлених помилок і (або) протиріч в представлених документах або щодо невідповідності зазначених у ч. 8 ст. 11 Федерального закону № 294-ФЗ відомостей, має право подати додатково до органу державного контролю (нагляду), орган муніципального контролю документи, що підтверджують достовірність раніше поданих документів.

ВНУТРІШНЯ документарної перевірки

Як було зазначено вище, внутрішній документарний контроль полягає в перевірці наявності, термінів дії, правильності складання документів.

Основоположними документами у сфері ОАВ на підприємстві є нормативи гранично допустимих (далі - ПДВ) або тимчасово узгоджених викидів (далі - ВСВ) (проект ПДВ або ВСВ) і дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Необхідно контролювати терміни дії цих документів, а після закінчення цього терміну завчасно приступати до розробки нових документів, проводити коригування при зміні технологічних процесів, появі нових джерел викидів та / або введення в експлуатацію нового обладнання.

проект ПДВ

При проведенні документарної перевірки контролю підлягають:

 • наявність затверджених нормативів ПДВ або ВСВ;
 • наявність санітарно-епідеміологічного висновку;
 • достовірність і актуальність інформації в нормативах ПДВ (відомості про витрату і типі використовуваного сировини, матеріалів, часу роботи обладнання, розташуванні найближчої житлової забудови і т.д.);
 • відповідність матеріалів інвентаризації даними нормативів ПДВ;
 • правильність складання карти-схеми (в складі нормативів ГДВ) підприємства з розташуванням основних цехів, дільниць, джерел викидів із зазначенням їх номерів.
Інвентаризація стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Проект ПДВ складається на основі даних по інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин, до проведення якої необхідно поставитися дуже ретельно [2] . При проведенні документарної перевірки контролю підлягають:

 • дата проведення останньої інвентаризації (термін не більше 5 років), а також те, ким вона була виконана;
 • повнота проведення інвентаризації відповідно до інструкції по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • відповідність матеріалів інвентаризації фактичному стану;
 • повнота і достовірність врахованих речовин і джерел викидів.

НА ЗАМІТКУ

При проведенні інвентаризації намагайтеся вказувати максимально точні відомості про режими роботи устаткування, використанні матеріалів, опису технологічних процесів (в іншому випадку можуть виникнути проблеми при перевірці з боку контролюючих органів). Зазначені відомості можна отримати від начальників цехів і технологів. Також вам допоможе вивчення внутрішніх технологічних регламентів і стандартів підприємства. При вказівці витрат речовин і матеріалів корисно звіритися з даними бухгалтерського обліку, тому що ці дані є найбільш точними. Правильність складеного проекту ПДВ та отриманого в подальшому дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря на даному етапі залежить тільки від вас.

Дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря

При проведенні документарної перевірки контролю підлягають:

 • наявність і термін дії дозволу;
 • відповідність складу і кількості дозволених до викиду забруднюючих речовин затвердженим нормативам ПДВ;
 • наявність плану зменшення викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря - при наявності встановлених ВСВ.
План-графік виробничого контролю

Якщо у вас на руках вже є правильно оформлений і погоджений проект ПДВ, слід скласти і затвердити план-графік виробничого контрол я. Такий план-графік в загальному вигляді вже повинен бути розроблений в складі проекту ПДВ - він представляє собою об'ємну таблицю на кількох аркушах (для підприємств з кількома джерелами викидів і великою кількістю забруднюючих речовин). Зробіть з цієї таблиці вибірку джерел викидів, контроль яких передбачений 1 раз місяць, 1 раз в квартал, 1 раз на рік. План-графік повинен бути затверджений керівником підприємства. Цей документ - ваш надійний помічник при плануванні робіт по інструментальному контролю на джерелах викидів. При проведенні документарної перевірки контролю підлягають повнота, своєчасність і достовірність виконання плану-графіка.

План заходів щодо охорони атмосферного повітря

Відповідно до проекту ПДВ також розробляються заходи щодо зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (при необхідності). Якщо рівень екологічної культури підприємства досить високий, розробляються також заходи щодо впровадження маловідходних і безвідходних технологій. При проведенні документарної перевірки контролю підлягають:

 • повнота, своєчасність і достовірність виконання плану заходів;
 • факт узгодження плану з органом державної влади відповідного суб'єкта Російської Федерації.
Журнали за формами № ПОД-1, ПОД-2, ПОД-3

При проведенні документарної перевірки контролю підлягають:

 • наявність и достовірність Даних Типової форми № ПОД-1 «Журнал обліку стаціонарних джерел забруднення та їх характеристик». Форма є первинна документом обліку джерел забруднення (віділення, вікідів) и їх характеристик по цеху (дільниці) об'єкта. Вона призначила для джерел, Які контролюються інструментальнім Шляхи. Записи в Журналі за формою № ПОД-1 ведуться на підставі и в міру проведення замірів параметрів джерел забруднення и Даних ОБРОБКИ результатів лабораторного АНАЛІЗУ відібраніх проб;
 • наявність и достовірність Даних Типової форми № ПОД-2 «Журнал обліку Виконання ЗАХОДІВ з охорону атмосферного повітря». Форма застосовується для обліку Виконання підпріємством ЗАХОДІВ относительно СКОРОЧЕННЯ кількості шкідливих Речовини, что викидають в атмосферне Повітря, если Такі заходи передбачені проектом ПДВ;
 • наявність и достовірність Даних Типової форми № ПОД-3 «Журнал обліку роботи газоочисних та піловловлюючіх установок». Форма застосовується у всіх виробничих підрозділах підприємства, що мають газоочисні і пилоуловлювальні установки (далі - ПГОУ / ГОУ), призначені для охорони атмосферного повітря від забруднення, і використовується для обліку відпрацьованого часу по кожній наявної такій установці. Журнал заповнюється щодня відповідальним представником підрозділу, що експлуатує ПГОУ, і підписується керівником відповідного виробничого підрозділу. На кожну ПГОУ в журналі відводиться окремий лист.
Статистична звітність про охорону атмосферного повітря та розрахунок плати за негативний вплив на навколишнє середовище

При проведенні документарної перевірки контролю підлягають правильність складання і терміни здачі в органи державних структур відповідно до їх компетенції відомостей про охорону атмосферного повітря (форми № 2-ТП (повітря) і 2-ТП-повітря (термінова)) і розрахунків плати за негативний вплив на навколишнє середу. Ми не будемо вдаватися в подробиці процесу складання даних документів, тому що інструкції щодо їх заповнення прикладаються до бланків звітів.

НА ЗАМІТКУ

Якщо на підприємстві відбулися зміни у виробничому процесі, до звіту за формою № 2-ТП (повітря) прикладається пояснювальна записка в довільній формі.

Результати виробничого екологічного контролю

До результатів виробничого екологічного контролю [3] відносяться протоколи кількісного хімічного аналізу, акти відбору проб атмосферного повітря та промислових викидів. Сюди ж можна віднести розрахунки ефективності роботи ГОУ, копії свідоцтв про акредитацію (при залученні сторонніх організацій для виробничого контролю).

Документи по експлуатації ГОУ

Якщо джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на вашому підприємстві обладнані ГОУ, у вас повинен бути в наявності цілий комплект документів, а саме:

 • паспорта на кожну ГОУ, включаючи додатки (акти оцінки (огляду) технічного стану ГОУ і перевірки на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним);
 • посадові інструкції персоналу, зайнятого технічним обслуговуванням устаткування;
 • посадові інструкції персоналу, зайнятого експлуатацією ГОУ;
 • інструкція з експлуатації та обслуговування ГОУ;
 • наказ про призначення відповідальних осіб за експлуатацію та ремонт ГОУ;
 • графік (план) вимірів ефективності роботи ГОУ;
 • розрахунки ефективності, протоколи вимірів ефективності ГОУ;
 • наказ про створення комісії з обстеження технічного стану ГОУ;
 • графік планово-попереджувального ремонту ГОУ.
Документування діяльності по регулюванню викидів в період несприятливих метеорологічних умов

Керівником підприємства повинен бути виданий наказ про порядок переходу на задані режими в період несприятливих метеорологічних умов [4] (Далі - НМУ). Також на підприємстві необхідно розробити заходи з регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в періоди НМУ (вони повинні бути розроблені в складі проекту ПДВ) і контролювати ведення відповідальними особами журналу для запису попереджень (сповіщень) про НМУ із зазначенням заходів, спрямованих на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Отже, з документами ми розібралися. Тепер перейдемо до візуального і інструментального контролю за виконанням вимог по ОАВ на підприємстві.

ВІЗУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Чи не використовуючи спеціальних технічних засобів і не проводячи високотехнологічних вимірювань, еколог в змозі оцінити зовнішній вигляд джерел виділення забруднюючих речовин - цілісність, герметичність труб, повітроводів і фланцевих з'єднань, стан обшивки, відсутність / наявність нещільності, вм'ятин, корозійний і абразивний знос корпусу, необхідність фарбування , стан кожухів двигунів на витяжних системах, роботу або простий вентиляційних систем, їх укомплектованість фільтрують. Для зручності роботи рекомендуємо пронумерувати джерела виділення, нанести на ГОУ реєстраційні номери, щоб не плутатися самим і не плутати інспектора при перевірці.

Візуальний контроль може щодня проводитися особисто начальниками підрозділів, а також спеціально уповноваженої (призначеної наказом по підприємству) комісією в складі програми обстеження підприємства згідно з планом-графіком виробничого екологічного контролю.

Перед початком обстеження території повинен бути проведений інструктаж з техніки безпеки, при необхідності виділені спецодяг і захисні матеріали. Неприпустимо самостійно проводити відключення, підключення агрегатів, апаратів, установок.

При візуальному огляді ГОУ слід перевіряти:

 • наявність на робочих місцях виробничих інструкцій і паспортів ГОУ. В інструкціях обов'язково повинні бути вказані технологічні параметри режиму роботи установки: продуктивність по газу, температура газів, що відходять, концентрація шкідливих речовин до і після очищення, коефіцієнт ефективності роботи ГОУ, гідравлічне опір апарату, витрата вод на зрошення і ін .;
 • наявність і заповнення журналів обліку роботи обладнання;
 • факт проведення і результати пусконалагоджувальних робіт, планово-попереджувального ремонту;
 • факт проведення своєчасної очистки бункерів ГОУ від вловлюються речовин (заповнення бункера не повинно перевищувати 2/3 його обсягу);
 • наявність реєстраційних номерів на ГОУ (всі ГОУ повинні бути зареєстровані);
 • оснащеність ГОУ сходами, площадками для відбору проб.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Інструментальний контроль в сфері ОАВ на підприємстві може проводитися як власними силами (за наявності акредитованої лабораторії аналітичного контролю), так і за договором.

Розглянемо найбільш поширений варіант - коли підприємство наймає для лабораторних досліджень сторонню організацію за договором, не маючи власної лабораторії.

Інструментальний контроль проводиться в кілька етапів:

 1. правильне складання плану-графіка контролю за дотриманням нормативів ГДВ;
 2. підбір лабораторії;
 3. перевірка атестата акредитації лабораторії;
 4. укладення договору з лабораторією, складання кошторису;
 5. контроль за правильністю відбору проб;
 6. перевірка і обробка протоколів відбору проб.

При підборі лабораторії і укладанні з нею договору про надання послуг з виробничого контролю в сфері ОАВ слід звернути особливу увагу на її область акредитації.

НА ЗАМІТКУ

При укладанні договору з лабораторією запитайте у неї копію атестата акредитації і перевірте найменування визначених речовин, яка визначається хімічну форму (валова або розчинена, процентний вміст або концентрація та ін.), Діапазон вимірювань. Звірте ці дані зі своїм затвердженим планом-графіком контролю за дотриманням нормативів ГДВ (це необхідно зробити для того, щоб після виконання інструментальних вимірювань ви мали на руках повноцінний протокол, виконаний відповідно до акредитованими методиками). Для відбору проб можна залучити і кілька лабораторій - при проходженні перевірки це дозволить вам зменшити ризик того, що інспектор приверне експертів для додаткового інструментального контролю.

Отже, договір з лабораторією укладений. Тепер ваша основна задача - допомагати Пробовідбирачі і / або лаборантам, не заважаючи їм проводити відбір проб. Ви повинні ознайомитися з картою-схемою підприємства з нанесеними на неї джерелами, ознайомити з цією інформацією співробітників лабораторії і проводити їх до місця відбору, обладнаному відповідним чином (майданчики, що знаходяться на висоті, повинні бути обгороджені, доступ до місця відбору проб - вільний, необхідні технологічні отвори - пророблені і ін.). Приступати до проведення відбору проб слід після ознайомлення з внутрішніми правилами безпеки на підприємстві, які враховують специфіку поведінки і пересування по території підприємства (наприклад, для підприємств транспортної сфери передбачається рух строго відповідно до нанесеної розмітки) і в присутності чергового майстра або механіка з даного виробничої ділянки .

Інженерам-екологам та / або особам, які супроводжують співробітників лабораторії при відборі проб, не зайвим буде ознайомитися з загальними принципами відбору повітряних проб і деякими з основних методик визначення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі і промислових викидах (найбільш поширені речовини, що підлягають контролю, - оксиди азоту , вуглецю, сірки, пил (завислі речовини), бензин, формальдегід, ксилол та інші вуглеводні, сполуки заліза і марганцю). Для загального ознайомлення можна порекомендувати РД 52.04.186-89 «Керівництво по контролю забруднення атмосфери»:

витяг
з РД 52.04.186-89 «Керівництво по контролю забруднення атмосфери»

4. Відбір проб повітря для визначення концентрації домішок в атмосфері і метеорологічні спостереження

4.1. Режим відбору проб

Визначення концентрацій багатьох шкідливих домішок в атмосфері виробляється лабораторними методами. Відбір проб здійснюється шляхом аспірації певного обсягу атмосферного повітря через насиченість прилад, заповнений рідким або твердим сорбентом для уловлювання речовини, або через аерозольний фільтр, що затримує містяться в повітрі частинки. Обумовлена ​​домішка з великого обсягу повітря концентрується в невеликому обсязі сорбенту або на фільтрі. Параметри відбору проб, такі як витрата повітря і тривалість його аспірації через насиченість прилад, тип поглинювального приладу або фільтра, встановлюються в залежності від визначається речовини.

При спостереженнях за рівнем забруднення атмосфери використовуються наступні режими відбору проб: разовий [5] , Що триває 20-30 хв; дискретний, при якому в один поглинаючий прилад або на фільтр через рівні проміжки часу протягом доби відбирають кілька (від 3 до 8) разових проб, і добовий, при якому відбір в один поглинаючий прилад або на фільтр проводиться безперервно протягом доби.

[...]

Найімовірніше, при проведенні виробничого контролю ви зіткнетеся з разовим режимом відбору проб. Звичайно, те, як буде підготовлено обладнання та проведено відбір проб, - на совісті лаборанта-Пробовідбирачі (це питання системи менеджменту якості лабораторії), але і вам як зацікавленій особі не зайвим буде простежити за чистотою лабораторного посуду, тривалістю аспірації повітря, герметичністю з'єднань газових трубок. Адже від того, як відібрана проба, залежить і результат аналізу.

Таким чином, при проведенні відбору проби контролю підлягають тривалість і правильність відбору.

Слід пам'ятати, що в несприятливу погоду (випадання опадів, сильний вітер) відбір проб проводити не можна.

Після завершення відбору проб підписуються акти відбору в двох примірниках (один з них залишається в лабораторії, другий - на підприємстві). У них фіксуються час, тривалість, метеопараметри відбору проби, номер пробовідбірні комплекту і ін.

Після отримання готових протоколів кількісного хімічного аналізу звірте нумерацію джерел, назви виробничих ділянок, правильність написання визначаються інгредієнтів. Після цього ви можете приступати до роботи з ними - заносити результати в журнали обліку та ін.

Таким чином, згідно вказівок, приведених в статті рекомендації і постійно удосконалюючи свої знання в області ОАВ, ви зможете налагодити якісну систему контролю виконання вимог природоохоронного законодавства на підприємстві.

[1] Щодо перевірок з боку Росприроднагляду див .: Манджіева Н.С. Про планові та позапланові перевірки Росприроднагляду // Довідник еколога. 2013. № 1. С. 51-58.

[2] Про проведення по інвентаризації викидів див .: Поторочин Е.О. Інвентаризація викидів: практичні поради малому бізнесу // Довідник еколога. 2013. № 6. С. 18-21.

[3] Про проведення виробничого екологічного контролю див .: Зайцев О.Б., Котельникова Е.А. Виробничий екологічний контроль на підприємстві: що, де і як? // Довідник еколога. 2013. № 6. С. 73-77.

[4] Про регулювання діяльності підприємства в період НМУ див .: Розанова О.А. Заходи з регулювання викидів при НМУ // Довідник еколога. 2013. № 2. С. 18-24.

[5] Тут і далі виділено автором.

Ю.М. Полякова, інженер-еколог

Як все встигнути?
Виробничий екологічний контроль на підприємстві: що, де і як?