Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Навчання з питань охорони праці

 1. Зміст статті
 2. завантажуйте інструкції
 3. Охорона праці на підприємстві

Почався новий календарний рік, а отже, служба охорони праці на підприємствах повинна подбати про навчання та перевірку знань з охорони праці. У 2018 році організовувати їх необхідно відповідно до нових вимог, так як в квітні 2017 року набули чинності зміни до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Як саме - дізнайтеся зі статті.

Зміст статті

У ст. 18 Закону України «Про охорону праці» сказано, що працівники при прийомі на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж , навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правилам поведінки в разі виникнення аварії.

Якщо працівники зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або тих, де є потреба у професійному доборі, вони повинні щорічно проходити спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Таке навчання проводиться за рахунок роботодавця.

Один раз в 3 роки проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу.

Працівники та посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, до виконання роботи не допускаються. У тих, хто продемонструє незадовільний рівень знань з питань охорони праці, буде один місяць для того, щоб пройти повторне навчання і перевірку знань.

Детальніше:  План-графік проведення навчання питань безпеки праці Детальніше: План-графік проведення навчання питань безпеки праці

Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається Типовим положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Нова редакція наказу Держнаглядохоронпраці про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою від 26.01.2005 № 15 вступила в силу з 14 квітня 2017 (далі - Типове положення). Головні зміни, внесені в цей документ:

 • усунули обмеження в організації навчання;
 • скасували обов'язкову видачу свідоцтв;
 • всім посадовим особам дозволили вчитися на інших підприємствах і вільно вибирати суб'єкт господарювання, який буде надавати таку послугу.

завантажуйте інструкції

Пунктом 3 Типового положення підприємства зобов'язали розробляти і затверджувати власні положення про навчання з питань охорони праці з урахуванням специфіки свого виробництва. При їх розробці слід виходити з Типового положення і вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, які повинні бути опубліковані роботодавцем.

СКАЧАТИ ПРИКЛАД НАКАЗУ

СКАЧАТИ ПРИКЛАД НАКАЗУ

СКАЧАТИ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА

СКАЧАТИ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, зокрема під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві, здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавець доручив організацію цієї роботи.

Увага!

Особи, які поєднують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і з професій за сумісництвом.

Рівень знань з питань охорони праці на підприємстві перевіряє спеціальна комісія, склад якої затверджується наказом / розпорядженням роботодавця. Головою комісії з перевірки призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці.

До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Важливо!

Всі члени комісії в порядку, встановленому Типовим положенням, повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем. Така перевірка може здійснюватися у вигляді:

 • тестування;
 • заліку;
 • іспиту.

Результат перевірки знань з питань охорони праці оформляється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ

Читайте у свіжому № 6 Довідника

Особам, що показав під час перевірки знань з охорони праці задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі наводиться перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ

СКАЧАТИ ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ

Зверніть увагу!

Питання про необхідність видачі посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві або необхідності працівникам мати їх при собі під час виконання трудових обов'язків вирішується роботодавцем. Видача посвідчень є обов'язковою лише в разі, якщо працівник виконує роботи з підвищеною небезпекою.

Відповідальність за організацію і здійснення інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.

На відміну від навчання з питань охорони праці спеціальне навчання орієнтоване на підготовку до безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою або тих, де є потреба у професійному доборі. Так, працівники, зайняті на роботах, що входять до Переліку робіт з підвищеною небезпекою (затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15) та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі (Затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 № 263/121), проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП).

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитися як безпосередньо на підприємстві, так і навчальним центром.

Топ-3 статті з Довідника

У Додатку 3 до Типового положення наведено перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Вони навчаються відповідно до Типового тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб.

СКАЧАТИ ТИПОВОЙ Тематичний план І ПРОГРАМУ

Слід зауважити, що раніше тільки посадовим особам малих підприємств (у яких середня чисельність працівників за звітний період не перевищувала 50 осіб) дозволялося навчатися на власному підприємстві. Діючою редакцією Типового положення передбачено, що всі посадові особи, крім зазначених у п.п. 5.2 і 5.3, тепер можуть проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці щодо робіт, які входять до їх функціональних обов'язків, безпосередньо на підприємстві.

Окремо встановлені вимоги для навчання і перевірки знань з питань охорони праці для посадових осіб, наділених відповідальністю вищого рівня (п. 5.2 та 5.3 Типового положення).

Працівники, при прийомі на роботу і періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. За характером і часом проведення інструктажі поділяються на:

 • вступний;
 • первинний;
 • повторний;
 • позаплановий;
 • цільової.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю. Вони завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

СКАЧАТИ Журнал реєстрації інструктажів

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не обов'язково.

Охорона праці на підприємстві

Знову прийняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

Дублювання - самостійне виконання працівником (дублером) професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежного тренувань.

Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) визначаються керівником підприємства відповідно до нормативно-правовими актами з охорони праці. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

Увага!

Роботодавець може звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу в інший, де характер роботи та тип обладнання, на якому він буде працювати, не змінюються.

Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, які передбачаються функціональними обов'язками цих працівників.

Норми Типового положення відповідають головній вимозі міжнародного і національного законодавства: навчання з питань охорони праці для працівників повинно проводитися в обсязі, достатньому для їх безпечної роботи у конкретного роботодавця. Якщо працівник змінює місце роботи, відповідальність за його життя і здоров'я перекладається на іншого роботодавця.

гарячі статті