Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Організація відділу пожежної безпеки на підприємстві

Добрий день, Шановні Читачі нашого блогу! Сьогодні стаття для відповідальних працівників, які вирішили зайнятися організацією відділу протипожежної безпеки на своєму підприємстві і хотіли б розуміти, як їм краще і швидше виконати це завдання. Також ми запропонуємо готові рішення по документації і позначимо граблі, на які не потрібно наступати, так як настали не раз уже інші - і застерігають Вас не повторювати їх помилок. Отже, що ж таке організація відділу з пожежної безпеки?

Організація відділу пожежної безпеки включає:

1. Розробку та впровадження системи управління пожежною безпекою відповідно до вимог керівних та нормативних документів. На підприємстві повинні бути розроблені правила і вимоги пожежної безпеки, що включають вимоги до безпеки людей, вимоги до виробничих, службових та інших приміщень, вимоги до змісту і експлуатації опалення, вентиляції, машин, обладнання, зберігання товарів і матеріалів, забезпечення електробезпеки, до змісту автотранспортних засобів та інші, а також порядок спільних дій адміністрації підприємства і пожежної охорони в разі пожежі.

2. Загальне керівництво і контроль за станом пожежної безпеки на підприємстві, контроль за дотриманням законодавчих та інших нормативних правових актів, вимог, правил та інструкцій з пожежної безпеки. Відповідальність за організацію пожежної безпеки несе керівник підприємства. Відповідальність за організацію пожежної безпеки в цехах і підрозділи несуть начальники цехів і керівники підрозділів. У посадових інструкціях зазначених осіб, повинні бути чітко прописані права, обов'язки і відповідальність за виконання правил пожежної безпеки. Повинен бути забезпечений контроль за оформленням документів з пожежної безпеки, контроль за дотриманням вимог керівних документів та локальних актів з охорони праці, а також за дотриманням на підприємстві протипожежного режиму. Зазначені функції контролю здійснює відповідальний за пожежну безпеку підприємства.

3. Забезпечення правил пожежної безпеки та технологічних карт при проведенні технологічних процесів, експлуатації обладнання, виробництві пожежонебезпечних і вогневих робіт. Чинні нормативні документи встановлюють вимоги до технічного стану обладнання (машини, верстати, механічний, електричний і ручний інструмент, ліфтове обладнання та інша техніка, що несе потенційну небезпеку для життя і здоров'я людей). Також необхідно виконувати вимоги по протипожежному стану обладнання, і підтримці протипожежного режиму при експлуатації цього обладнання.

4. До функцій відділу пожежної безпеки також входить монтаж та технічне обслуговування засобів пожежної сигналізації, оповіщення, димовидалення, пожежогасіння і прочх засобів протипожежної автоматики. Наказом по підприємству повинна бути встановлена ​​періодичність перевірки зазначених систем, а також про відповідальне за їх справний стан. Кількість первинних засобів пожежогасіння в приміщеннях визначається в залежності від категорії цих приміщень, згідно діючих нормативних документів. Повинна бути документально визначено і написана на дверях, установках категорія приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Згідно з цим документом приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки поділяються на категорії А, Б, В1-В4, Г і Д, а будівлі - на категорії А, Б, В, Г і Д. Так само приміщення класифікуються за вибухонебезпечним зонам згідно з ПУЕ, в відповідно до яких проводиться вибір оболонки електрообладнання.

5. Організація планового фінансування на реалізацію заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, складання річного плану протипожежних заходів також стосується відділу пожежної безпеки. Виходячи з намічених планів, закладається план фінансування протипожежних заходів на черговий фінансовий рік.

6. Навчання з пожежної безпеки фахівців, службовців і робітників:

6.1. проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів;

6.2. організація теоретичних і практичних занять з пожежно-технічного мінімуму (ПТМ);

6.3. проведення навчань та протипожежних тренувань. Навчання заходам пожежної безпеки фахівців і працівників підприємства проводиться відповідно до наказу МНС від 12 грудня 2007 року N 645 «Про затвердження Норм пожежної безпеки" Навчання заходам пожежної безпеки працівників організацій ".

7. Забезпечення правилам електробезпеки на підприємстві. Для організації робіт із забезпечення електробезпеки, наказом керівника призначається відповідальна особа за електрогосподарство на підприємстві має такі обов'язки:

7.1. забезпечення безпеки робіт в електроустановках,

7.2. організація систематичного проведення замірів опору ізоляції та заземлення,

7.3.контроль дотримання працівниками підприємства вимог правил, норм, інструкцій з охорони праці в області електробезпеки,

7.4. організація, розробка і впровадження більш досконалих блокувальних, що відключають, захисних пристроїв, що забезпечують безпеку монтажу, ремонту і обслуговування енергетичного обладнання.

7.5. планове Т.О. і ремонт обладнання і кабельних мереж в складі електрогосподарства підприємства

7.6. дотримання вогнестійкості кабельного господарства підприємства, контроль за відповідністю вогнестійкості кабельних виробів чинним ГОСТ і іншим нормативним документам.

8. У функції відділу пожежної безпеки також складання плану евакуації при пожежі. Для складання плану евакуації людей і матеріальних цінностей у разі виникнення пожежі адміністрація підприємства призначає спеціальне особа або організовує комісію. До складу комісії входять: голова пожежно технічної комісії (ПТК), заступник керівника підприємства з адміністративно - господарської частини і начальник пожежної охорони підприємства. Комісія або спеціально виділена особа вивчають планування будівлі і території для виявлення можливих схем руху людей і автотранспорту при евакуації. На підставі вивчення планування, складаються маршрути руху людей з різних приміщень в безпечну зону. Виходячи з конкретних маршрутів руху, комісія призначає відповідальних за безпечну евакуацію людей, оповіщення про пожежу, зустріч і взаємодії з пожежними підрозділами, а також евакуацію матеріальних цінностей, автотранспорту та гасіння пожежі первинними засобами. При встановленні порядку евакуації транспортних одиниць комісія визначає порядок чергувань в нічний час, вихідні та святкові дні, а також місць зберігання ключів запалювання конкретної техніки. План евакуації затверджується керівником підприємства і видається наказ про введення його в дію. Намічаються терміни вивчення і практичного відпрацювання плану евакуації з працівниками підприємства. Контроль за навчання персоналу покладається на керівника підприємства. Керівник підприємства зобов'язаний у міру зміни обстановки своєчасно вносити зміни в план евакуації, заміщаючи звільнених працівників новоприбулими. Новоприбулі працівники повинні бути своєчасно ознайомлені з їх обов'язками по плану евакуації.

9. У функції відділу пожежної безпеки також входить розробка документації щодо пожежної безпеки.

9.1. накази: - про призначення відповідального за пожежну безпеку підприємства; - про затвердження Правил (інструкції) з пожежної безпеки; - про призначення відповідального за електрогосподарство; - про призначення відповідального за засоби пожежогасіння; - про призначення відповідальних за пожежну безпеку в підрозділах; - про створення ДПД; - про порядок, згідно з яким з співробітниками слід проводити спеціальне навчання та інструктажі, перевіряти їх знання з питань пожежної безпеки;

9.2. Інструкції: - інструкція про заходи пожежної безпеки; - інструкція по утриманню та застосування первинних засобів пожежогасіння; - інструкція про порядок дій працівників підприємства в разі виникнення пожежі та евакуації; - інструкція з пожежної безпеки при роботі у виробничих цехах (при наявність таких цехів); - програма для проведення вступного протипожежного інструктажу; - програма для проведення первинного протипожежного інструктажу; -Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки за якими слід перевіряти знання після первинного, повторного і позапланового протипожежних інструктажів; - план протипожежних заходів.

9.3. Журнали: - журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; - журнал контролю стану первинних засобів пожежогасіння; - журнал обліку вогнегасників; - журнал проведення випробувань і перезарядки вогнегасників; - журнал обліку присвоєння групи I з електробезпеки неелектротехнічний персоналу; - журнал обліку перевірки знань норм і правил роботи в електроустановках і інші документи; - журнал реєстрації наряд-допусків.

9.4. Документи: - дозволу на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів, на впровадження нових технологій, запуск у виробництво нових пожежонебезпечних машин, устаткування та продукції, на оренду будь-яких приміщень, будівель і споруд; - плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі; - наряди-допуски на виконання вогневих робіт. - сертифікати відповідності на всі види пожежної техніки та протипожежного устаткування; - регламенти технічного обслуговування систем пожежної автоматики, оповіщення про пожежу, вогнегасників.

Документи для організації відділу з пожежної безпеки

Навчання заходам пожежної безпеки (ПОЖЕЖНИЙ-ТЕХНІЧНИЙ МІНІМУМ)

Документи по вогнегасників

Про проведений технічний обслуговуванні робиться відмітка в паспорті ина корпусі вогнегасника (за допомогою етикетки або бирки) і проводиться запис в журналі технічного обслуговування вогнегасників. На вогнегасник кожен раз при технічному обслуговуванні, що супроводжується його розкриттям, наносять етикетку з чітко читається і зберігається тривалий час написом. Етикетку з захисним полімерним покриттям і шаром, що клеїть речовини наносять на корпус вогнегасника.

Наряд допуск

програми

Декларація з пожежної безпеки

акти

інструкції

Сподіваюся, що дана стаття і необхідну документацію, що допоможуть Вам у організації роботи відділу пожежної безпеки. Копіювати статтю «Організація відділу пожежної безпеки на підприємстві» для розміщення на інших ресурсах в інтернеті дозволяю при збереженні всіх нижчеперелічених посилань на наш сайт:

https://www.norma-pb.ru/p753/ - пожежний сповіщувач на стіні

https://www.norma-pb.ru/p717/ - системи димовидалення, компенсація

https://www.norma-pb.ru/p655/ - вихідні дані для проектування

https://www.norma-pb.ru/p519/ - ступінь захисту оболонки обладнання

https://www.norma-pb.ru/p379/ - скільки пожежних сповіщувачів ставити?

http://www.norma-pb.ru/trebovaniya-pozharnoj-bezopasnosti-podzemnyx-stoyanok/ - вимоги пожежної безпеки підземних стоянок

https://www.norma-pb.ru/novye-normativnye-dokumenty/ - нові нормативні документи

https://www.norma-pb.ru/ognevye-raboty-i-rabota-s-bolgarkoj-trebovaniya/ - вогневі роботи і робота з болгаркою - вимоги.

https://www.norma-pb.ru/protivopozharnye-shtory-oblast-primeneniya/ - протипожежні штори - область застосування

https://www.norma-pb.ru/raschet-pozharnogo-riska/ - розрахунок пожежного ризику

https://www.norma-pb.ru/dolzhnostnaya-instrukciya-specialista-po-pb/ - посадова інструкція фахівця з П.Б.

https://www.norma-pb.ru/shtrafy-za-narusheniya-v-oblasti-pozharnoj-bezopasnosti/ - штрафи за порушення в галузі пожежної безпеки

https://www.norma-pb.ru/texnicheskij-otchet-dlya-chego-on-nuzhen/ - технічний звіт-для чого він потрібен?

https://www.norma-pb.ru/protivopozharnaya-zashhita-za-podvesnym-potolkom/ - протипожежний захист за підвісною стелею

Бажаю всім постійного підвищення рівня знань нормативних документів і успіхів у Вашій трудовій діяльності!

Наша група В Контакті - https://vk.com/club103541242

Mи в Одноклассниках - https://ok.ru/group/52452917248157

Ми в Facеbook - https://www.facebook.com/НОРМА-ПБ-460063777515374/timeline/

Ми на Майлі - https://my.mail.ru/community/norma-pb/

Ми в Яндекс-ДЗЕН - https://zen.yandex.ru/id/5c86022fcd893400b3e4ea8c

Отже, що ж таке організація відділу з пожежної безпеки?