Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Посадова інструкція бухгалтера. зміни

З 15 січня 2018 р змінилися кваліфікаційні вимоги до посади бухгалтера <*>. У зв'язку з цим наймачам варто переглянути посадові інструкції бухгалтерам і при необхідності внести в них корективи. Розглянемо, в якому випадку це слід зробити і як.

В якому випадку потрібно внести зміни

Кожна посадова інструкція повинна визначати посадові обов'язки, права і відповідальність працівника <*>. Законодавство не наказує наймачеві відображати в посадових інструкціях кваліфікаційні вимоги кваліфікаційної характеристики посади. У зв'язку з цим в посадовій інструкції може:

- відсутні пункт, який визначає кваліфікаційні вимоги;

- утримуватися пункт, який визначає кваліфікаційні вимоги, з відсиланням до законодавства. Наприклад, з наступним формулюванням: «На посаду бухгалтера призначається особа, яка має рівень освіти і стаж роботи відповідно до вимог законодавства»;

- утримуватися пункт, в якому дослівно наводяться кваліфікаційні вимоги кваліфікаційної характеристики посади.

Зверніть увагу!

У посадовій інструкції наймач не може встановити інші кваліфікаційні вимоги до посади, ніж передбачені її кваліфікаційною характеристикою. Як виняток він може прийняти на роботу особу, освіту і (або) стаж роботи якого не відповідає таким вимогам, якщо інше не встановлено законодавством. При цьому може враховуватися, зокрема <*>:

- рівень і профіль (напрям) освіти працівника, його спеціальність і кваліфікація;

- наявність ступеня магістра за відповідною спеціальністю (кваліфікації);

- спеціальні знання і ділові якості;

- досвід роботи за відповідним напрямом діяльності;

- ініціативне і творче ставлення до роботи.

Саме в посадові інструкції останнього виду (де наводяться норми законодавства) наймачеві слід внести коригування в зв'язку з змінами, що відбулися.

Примітка
Детальніше про зміни, що відбулися см. коментар «Бухгалтер можна стати і без профільної освіти».

Зверніть увагу!
Якщо повне найменування посади містить базове «бухгалтер» та інші додаткові відомості (наприклад, по заробітній платі, по обліку ТМЦ) <*>, то внести коригування також необхідно.
У кваліфікаційних вимогах кваліфікаційної характеристики посади "головний бухгалтер» змін не відбулося.

Як внести зміни

1. Визначаємо відповідальних

Як правило, внесенням змін до посадових інструкцій займається їх розробник. Відповідальна за це особа наймач визначає самостійно, наприклад, в ЛНПА (положенні, наказі тощо). Зокрема, такий обов'язок можна встановити інспектору по кадрам. Разом з тим наймач може призначити і кілька відповідальних осіб (наприклад, безпосереднього керівника та інспектора з кадрів).

2. Готуємо проект змін, що вносяться

У зв'язку зі зміною законодавства внести коригування необхідно в пункт, що відображає відповідність кваліфікаційним вимогам кваліфікаційної характеристики бухгалтера. При цьому можна вибрати один з наступних варіантів дій:

- виключити пункт.

Зверніть увагу!
Виняток норми не означає, що кваліфікаційні вимоги до посади бухгалтера не застосовуються. Незважаючи на їх відсутність в посадовій інструкції, наймач і раніше буде зобов'язаний їх застосовувати;

- зробити пункт універсальним з відсиланням до законодавства. Наприклад, використавши в ньому наступне формулювання: «На посаду бухгалтера призначається особа, що відповідає кваліфікаційним вимогам кваліфікаційної характеристики бухгалтера згідно випуску 1 ЕКСД, затвердженим постановою Мінпраці від 30.12.1999 N 159";

- включити в пункт повний текст норми в новій редакції.

3. Видаємо наказ

Подальший порядок внесення змін залежить від того, в якому вигляді оформлена посадова інструкція:

- як окремий документ. Тобто вона є локальним нормативно-правовим актом і діє щодо невизначеного кола осіб, які працюють в однакових посадах <*>;

- як додаток до трудового договору. Тобто є невід'ємною частиною трудового договору, укладеного з працівником, і діє відносно тільки його <*>.

Розглянемо обидва випадки (див. Схему).

Коментар до схеми

<1> Для внесення змін до посадової інструкції наймачем видається відповідний наказ (розпорядження). Його форма міститься в УСОРД. Однак дотримуватися цієї форми не обов'язково, так як вона має рекомендаційний характер. Разом з тим наказ повинен відповідати вимогам правил діловодства <*>.

<2> Зміни вносяться в порядку, передбаченому для трудового договору. В першу чергу укладається додаткова угода між наймачем і працівником. Скласти його необхідно письмово в двох примірниках з підписами обох сторін. Один екземпляр - для працівника, другий - для наймача <*>.

Після укладення додаткової угоди наймачеві слід видати наказ про внесення змін до посадової інструкції <*>. При цьому необхідно дотримати правила діловодства <*>.

Примітка
Більш докладно про оформлення наказу см. статтю «Ми оформляємо наказ за новими правилами» (автор М.Н.Асімовіч).

Зверніть увагу!
Якщо посадова інструкція приймалася за погодженням або за участю профспілки, зміни вносяться з дотриманням такого ж порядку.

4. Ознайомлення працівника з наказом

Відзначимо, що дана коригування не буде зміною істотних умов праці. Більш того, наймач зобов'язаний привести трудовий договір (а так само і додатки до нього) у відповідність до вимог законодавства <*>. Таким чином, згоди працівника в даній ситуації не потрібно.

Разом з тим працівника слід ознайомити з виданим наказом. Наприклад, шляхом внесення в нього записи «З наказом ознайомлений (а)», а також проставлення дати і підпису працівника. Це доцільно зробити навіть в тому випадку, якщо полягало додаткову угоду.