Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Проведення інструктажу з безпеки і охорони праці

 1. Порядок проведення інструктування з безпеки і охорони праці
 2. види інструктажу
 3. Вступний інструктаж
 4. Первинний на робочому місці
 5. повторний інструктаж
 6. позаплановий інструктаж
 7. цільовий інструктаж

Чи необхідно інструктувати працівників організації з питань техніки безпеки і охорони праці? Хто і яким чином проводить інструктаж? На які види поділяється інструктаж з техніки безпеки і охорони праці? Чи необхідно інструктувати працівників організації з питань техніки безпеки і охорони праці

Порядок проведення інструктування з безпеки і охорони праці

Згідно з підпунктом 2 пункту 2 статті 182 Трудового кодексу Республіки Казахстан проведення інструктування з безпеки і охорони праці є обов'язком роботодавця.

Фінансування інструктування з безпеки і охорони праці здійснюється за рахунок коштів роботодавця, працівники на ці цілі видатків не несуть.

Інструктажі на робочому місці завершуються перевіркою знань усним опитуванням або за допомогою технічних засобів навчання, а також перевіркою набутих навичок безпечних способів роботи. Знання перевіряє працівник, який проводив інструктаж.

Працівники, які показали незадовільні знання, до самостійної роботи не допускаються і знову проходять інструктаж.

види інструктажу

Відповідно до підпункту 36 пункту 4 Наказу Міністра охорони здоров'я і соціального розвитку Республіки Казахстан від 25 грудня 2015 року №1019 "Про затвердження Правил і термінів проведення навчання, інструктажу і перевірок знань з питань безпеки та охорони праці працівників" за характером і часом проведення інструктажі поділяються:

 • вступний;
 • первинний на робочому місці;
 • повторний;
 • позаплановий;
 • цільової.
Вступний інструктаж

Вступний інструктаж з безпеки і охорони праці проводять:

 • з тимчасовими працівниками;
 • відрядженими;
 • учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику;
 • відвідувачами, при відвідуванні ними виробничих майданчиків;
 • працівниками підрядних організацій, що виробляють роботи на території небезпечного виробничого об'єкта організації.

Вступний інструктаж в організації проводиться службою безпеки і охорони праці або особою, на яку наказом по організації покладено ці обов'язки.

Програма також розробляється службою безпеки і охорони праці і затверджується роботодавцем з урахуванням вимог стандартів безпеки праці, правил, норм та інструкцій з безпеки і охорони праці, а також всіх особливостей виробництва.

Первинний на робочому місці

Первинний інструктаж на робочому місці до початку виробничої діяльності проводять:

 • з відрядженими працівниками;
 • тимчасовими працівниками;
 • зі студентами та учнями, які прибули на виробниче навчання або практику.

Первинний інструктаж на робочому місці проводить безпосередній керівник робіт (майстер, начальник цеху) з кожним працівником з практичним показом безпечних прийомів праці.

Програми розробляються і затверджуються керівниками виробничих і структурних підрозділів організації з урахуванням вимог стандартів безпеки праці, відповідних правил, норм та інструкцій з безпеки і охорони, виробничих інструкцій та іншої технічної документації.

повторний інструктаж

Згідно з підпунктом 44 пункту 4 вищевказаних Правил повторний інструктаж проходять працівники незалежно від кваліфікації, освіти, стажу, характеру виконуваної роботи не рідше одного разу на півріччя.

Даний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт індивідуально або з групою працівників, які обслуговують однотипне обладнання та в межах загального робочого місця.

позаплановий інструктаж

Підпунктом 46 пункту 4 Правил передбачено, що позаплановий інструктаж проводиться в випадках:

 • введення в дію нових або перероблених стандартів, правил, інструкцій, з безпеки і охорони праці, а також змін до них;
 • зміни технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, пристосувань і інструмента, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на безпеку праці;
 • порушення працівниками вимог безпеки праці, які можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, отруєння;

Також зазначений інструктаж може проводиться на вимогу контролюючих наглядових органів.

Позаплановий інструктаж проводять безпосередні керівники робіт індивідуально або з групою працівників однієї професії. Обсяг і зміст інструктажу визначають в кожному конкретному випадку залежно від причин і обставин, що викликали необхідність його проведення.

цільовий інструктаж

Цільовий інструктаж проводять:

 • при виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом (навантаження, вивантаження, прибирання території, разові роботи поза організації, цеху і ділянки);
 • при ліквідації наслідків аварій, стихійних лих і катастроф;
 • при виконанні робіт, на які оформляється наряд-допуск.

Інструктування проводиться безпосереднім керівником робіт - майстром, начальником цеху.

Цільовий інструктаж з працівниками, які проводять роботи по наряду-допуску, фіксується в наряді-допуску або іншої документації, що дозволяє проведення робіт.

Відповідно до частини 6 статті 93 Кодексу Республіки Казахстан про адміністративні правопорушення невиконання роботодавцем вимог трудового законодавства Республіки Казахстан з проведення інструктування (крім вступного інструктажу) і відсутність документів з безпеки і охорони праці - тягне за собою штраф:

 • на суб'єктів малого підприємництва та некомерційні організації - в розмірі 20 місячних розрахункових показників ( МРП );
 • на суб'єктів середнього підприємництва - в розмірі 30 МРП ;
 • на суб'єктів великого підприємництва - в розмірі 80 МРП .

Якщо вказане правопорушення вчинено повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення - тягне за собою штраф:

 • на суб'єктів малого підприємництва та некомерційні організації в розмірі 40 МРП ;
 • на суб'єктів середнього підприємництва - в розмірі 60 МРП ;
 • на суб'єктів великого підприємництва - в розмірі 120 МРП .

Хто і яким чином проводить інструктаж?
На які види поділяється інструктаж з техніки безпеки і охорони праці?