Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Що потрібно знати при здачі ВОЛЗ в експлуатацію

 1. Вхідний контроль оптичного кабелю
 2. Протокол вимірювань будівельних довжин оптичного кабелю

Як відомо, комплекс приймально-здавальних вимірювань дозволяє перевірити оптичні характеристики прийнятої в експлуатацію ВОЛЗ на відповідність нормам, але не гарантує якість монтажу. Як же кваліфіковано прийняти в експлуатацію ВОЛЗ на міських мережах зв'язку?
І ось, монтаж волоконнооптичної лінії зв'язку (ВОЛЗ) завершено. Системи передачі підключені і працюють стабільно. Здавалося б, що ще потрібно? Однак те, що волоконно-оптичні системи передачі працюють нормально, ще не означає, що монтаж ВОЛЗ виконаний якісно.
За ступенем важливості кваліфіковано про наведені приймально-здавальні вимірювання на ВОЛЗ поступаються хіба що якісно проведеним монтажних робіт. Це пов'язано ось із чим: від того, яку ВОЛЗ ви приймете в експлуатацію, за висить подальше якість і надійність роботи, а також величина витрат на поточний ремонт.
Крім того, чим більше реальні характеристики прийнятої в експлуатацію ВОЛЗ зі зауважують показниками, занесеним в базу даних, тим професійніше буде надалі проводитися експлуатація і технічне обслуговування даної ВОЛЗ.

Вхідний контроль оптичного кабелю

Для кваліфікованої експлуатації ВОЛЗ необхідні наступні документи:
 • заводські паспорти на оптичний кабель;
 • протоколи вимірювання загасання будівельних довжин оптичного кабелю після прокладки;
 • паспорта на з'єднувальні муфти опти чеського кабелю;
 • паспорт на змонтовану ВОЛЗ.
Заводські паспорта на оптичний кабель необхідні при вхідному контролі кабелю і повинні містити наступну інформацію:
 • марка оптичного кабелю;
 • довжина оптичного кабелю;
 • дані метражних міток;
 • черговість оптичних волокон в кабелі;
 • коефіцієнт загасання оптичного волок на на двох довжинах хвиль в двох направле ниях;
 • коефіцієнт широкополосности оптично го волокна на двох довжинах хвиль (многомодо вий оптичний кабель (ММ));
 • коефіцієнт хроматичної дисперсії ОВ на двох довжинах хвиль (одномодовий оптич ський кабель (ОМ));
 • коефіцієнт заломлення оптоволокна для двох довжин хвиль.
Протокол вхідного контролю оптичного кабелю дозволяє оцінити відповідність оптичних характеристик нормам, він повинен містити наступну інформацію:
 • марка кабелю;
 • № барабана з кабелем;
 • фізична довжина кабелю по метражні мітках;
 • дані вимірювального приладу (модель і серійний номер рефлектометра, дата по перевірки);
 • параметри вимірювань (довжина хвилі випромі чення (λ, нм), коефіцієнт заломлення (n), тривалість імпульсу (t, ms));
 • характеристики всіх оптичних волокон з міряють кабелю (оптична довжина (L, м),
 • паспортний і виміряний коефіцієнт за Туханов (α, дБ / км)).
Рекомендується проводити вхідний контроль для многомодового оптичного кабелю на довжині хвилі випромінювання, що дорівнює 1300 нм, а для одномодового оптичного кабелю - на довжині хвилі, що дорівнює 1550 нм. Хоча, за бажанням замовника віз можна проведення вхідного контролю на двох довжинах хвиль:
 • для багатомодового оптичного кабелю - на довжинах 850 і 1300 нм;
 • для одномодового оптичного кабелю - на довжинах 1310 і 1550 нм.
На малюнку праворуч показані рефлекторам вхідного контролю одного і того ж одномодового оптоволокна на двох довжинах хвиль. Причому на довжині хвилі, що дорівнює 1310 нм, оптичні характеристики оптоволокна в нормі (максимальний коефіцієнт загасання = 0,352 дБ / км, загасання на локальних неоднорідностях
На довжині хвилі, що дорівнює 1550 нм, коефіцієнт загасання підвищений до 1,568 дБ / км і спостерігають ся локальні неоднорідності з загасанням вище 0,1 дБ. Незначне відмінність величини оптичної довжини оптоволокна (2,4202 км на довжині хвилі λ = 1310 нм і 2,4256 км на довжині хвилі λ = 1550 нм) обумовлено тим, що рефлекторам знімалися при однаковому коефіцієнті заломлення (n = 1,467) для двох довжин хвиль .

Протокол вимірювань будівельних довжин оптичного кабелю

Протоколи вимірювання загасання будівельних довжин оптичного кабелю після прокладки дозволяють побічно оцінити її якість, показують стан оптоволокна перед монтажем
і повинні містити наступну інформацію:
 1. Марка оптичного кабелю і номер барабана з кабелем, прокладеним на кожній будівельній довжині.
 2. Черговість укладання будівельних довжин на ВОЛЗ.
 3. Дані вимірювального приладу і параметри вимірювань.
 4. Оптична довжина кожної будівельної довжини оптичного кабелю.
 5. Коефіцієнт загасання всіх оптичних волокон кожної будівельної довжини оптичного кабелю.
Протокол вимірювань будівельних довжин оптичного кабелю після прокладки необхідний в разі погіршення оптичних властивостей оптоволокна під час гарантійного терміну експлуатації, при пред'явленні позову виробнику кабелю для підтвердження якості прокладки.

Паспорти на муфти і змонтовані ВОЛЗ

Паспорти на змонтовані з'єднувальні муфти оптичного кабелю містять інформацію про втрати на зварних з'єднаннях, яка дублюється в паспорті на змонтовану ВОЛЗ. Однак при монтажі розгалужувальних муфт паспорта на них необхідні, так як повинні містити додаткову інформацію про схему монтажу оптоволокна.
Паспорт на змонтовану ВОЛЗ є найбільш інформативним документом і повинен містити такі дані:
 • Характеристики ВОЛЗ (найменування кінцевих пунктів, тип оптичних муфт, тип оптичних роз'ємів на кінцевих пристроях, номера барабанів оптичного ка Беля на кожній будівельній довжині).
 • Характеристики оптичного кабелю (номер і марка кабелю).
 • Характеристики оптичних приладів (тип приладу, заводський номер, дата повірки, інструментальна похибка вимірювань).
 • Параметри вимірювань.
 • Дані вимірювань оптичного кабелю (оптична довжина кабелю, відстань до кожної муфти).
 • Дані вимірювань по кожному волокну (коефіцієнти загасання всіх будівельних довжин, втрати на зварних з'єднаннях у всіх муфтах, сумарне загасання змонтованого ОВ в двох напрямках).

Вимірювання загасання оптоволокна

При приймально-здавальних вимірах необхідно провести вимірювання загасання всіх змонтують
ванних волокон в двох напрямках методом внесених втрат. Виміряний загасання оптичного волокна порівнюється з максимально допустимим загасанням для конкретної ВОЛЗ, що визначається за формулою:

α - кілометріческое загасання оптоволокна, дБ / км;
L - загальна довжина ОВ, км;
Aн.с.ном - номінальне затухання на нероз'ємному з'єднанні (зварювання), дБ;
Nн.с. - кількість нероз'ємних з'єднань;
Aр.с.макс - максимально припустиме загасання на роз'ємних з'єднаннях, дБ;
Nр.с.- кількість рознімних з'єднань.
Якщо Аізм  Δ ≤ Амакс, то загасання оптоволокна вважається нормальним.

На коротких ВОЛЗ, де величина загасання оптичного волокна порівнянна з загасанням на роз'ємному з'єднанні і похибкою вимірювання при Амакс ≤ 2,5 дБ, в протоколі вимірів допускається замість фактичного значення загасання вказувати величину ≤ 2,5 дБ.
Після вимірювання загасання оптоволокна в двох напрямках, за умови, що дані вимірювань в нормі, проводиться вибірковий, а за бажанням замовника і стовідсотковий контроль оптичним рефлектометром даних вимірювань кожного оптоволокна, зазначених у паспорті на змонтовану ВОЛЗ. При цьому необхідно пам'ятати, що далеко не кожна локальна неоднорідність є зварним з'єднанням оптоволокна в муфті, а досить багато зварних з'єднань в муфті з загасанням, близьким до 0 дБ, не визначаються оптичним рефлектометром.
Тому рефлекторам, зняті рефлектометром при прийманні ВОЛЗ в експлуатацію для бази даних, вимагають доопрацювання. Крім того, за бажанням замовника за допомогою рефлектометра і котушки оптоволокна довжиною 12 км перевіряється загасання оптоволокна на крайовому пристрої ВОЛЗ. При використанні кінцевого пристрою з технологією підварювання пігтейлів до оптоволокну лінійного оптичного кабелю втрати на крайовому пристрої будуть включати в себе Ан.с. і Ар.с. Так як в зв'язку з короткою довжиною пігтейлу (13 м) визначити на крайовому пристрої величини Ан.с. і Ар.с. окремо практично неможливо, необхідно, щоб виконувалася умова: Ао.у. ≤ Ан.с.макс. + Ар.с.макс.
У цих вимірах необхідно враховувати, що їх точність багато в чому залежить від узгодженості оптичних і геометричних параметрів оптоволокна використовуваної котушки і пігтейлів на крайовому пристрої ВОЛЗ.
При прийманні ВОЛЗ в експлуатацію необхідно вибірково перевірити дотримання технології монтажу муфт і кінцевих пристроїв, але це необов'язково, якщо Вас пов'язують довгострокові партнерські угоди з організаціями, провідними будівельно-монтажні роботи, за умови наявності у них висококваліфікованих фахівців. Альтернативним варіантом є технічний нагляд під час виконання будівельно-монтажних робіт.

Як же кваліфіковано прийняти в експлуатацію ВОЛЗ на міських мережах зв'язку?
Здавалося б, що ще потрібно?