Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Стаття 18. Відпустка державного службовця. 1. Державному службовцю встановлюється щорічна оплачувана відпустка тривалістю не менше 30 календарних днів. Для окремих категорій державних службовців федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації встановлюється щорічна оплачувана відпустка більшої тривалості. Більше щорічного оплачуваної відпустки державному службовцю за вислугу років надається у порядку та на умовах, визначених федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, додаткову оплачувану відпустку.

  1. Наступна стаття »

2. Щорічна оплачувана відпустка і додаткова оплачувана відпустка сумуються і за бажанням державного службовця можуть надаватися частинами. При цьому тривалість однієї частини наданого відпустки не може бути менше 14 календарних днів.
3. Державному службовцю може бути надана відпустка без збереження заробітної плати на термін не більше одного року, якщо інше не передбачено федеральним законом.
Коментар до статті 18
1. Відповідно до п. 1 коментарів статті всім державним службовцям незалежно від займаної ними посади надаються щорічна оплачувана відпустка і додаткова оплачувана відпустка за вислугу років.
2. Мінімальна тривалість щорічної відпустки - 30 календарних днів. (Для працівників підприємств, установ та організацій відповідно до ст. 67 КЗпП мінімальна тривалість щорічної оплачуваної відпустки становить 24 робочих дня в розрахунку на шестиденний робочий тиждень.)
Для окремих категорій державних службовців може бути встановлений відпустку більшої тривалості.
3. Цей Закон не встановлює особливого порядку надання щорічних оплачуваних відпусток, тому до державних службовців повинні застосовуватися загальні положення КЗпП.
4. Відповідно до ст. 71 КЗпП щорічна оплачувана відпустка за перший рік повинен надаватися після закінчення одинадцяти місяців безперервної роботи в даному державному органі. Раніше цього терміну щорічну відпустку може бути надано жінці перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або безпосередньо після нього, а також в інших випадках, передбачених законом.
Особи, переведені з одного державного органу до іншого (в тому числі і в зв'язку з його ліквідацією або скороченням штату), мають право на відпустку до закінчення одинадцяти місяців служби після перекладу. Якщо на попередньому місці він не пропрацював одинадцяти місяців, то відпустка йому надається після закінчення цього терміну до і після переведення в цілому.
За домовленістю з керівником відпустку можливий і до настання на нього права, тобто авансом (п. 12 Правил про відпустки, затверджених НКТ СРСР 30 квітня 1930 г.).
Відпустка за другий і наступні роки державної служби надається в будь-який час робочого року відповідно до черговості (графіком).
5. Відпустка повинен надаватися щорічно у встановлений термін. У разі тимчасової непрацездатності державного службовця він повинен бути перенесений чи продовжений (ч. 2 ст. 74 КЗпП).
6. У виняткових випадках допускається, за згодою службовця, перенесення відпустки на наступний робочий рік. При цьому частина відпустки тривалістю не менше шести робочих днів повинна бути використана не пізніше ніж протягом одного року після настання права на зазначену відпустку. Частина, що залишилася може бути приєднана до відпустки за наступний робочий рік (ч. 3 ст. 74 КЗпП). Ненадання чергових відпусток протягом двох років поспіль не допускається.
7. Відповідно до ст. 75 КЗпП заборонена заміна відпустки грошовою компенсацією, крім випадків звільнення працівника, що не використовував відпустку. Це положення КЗпП в повній мірі відноситься і до державних службовців.
8. Додаткова оплачувана відпустка за вислугу років надається державним службовцям понад щорічної відпустки. Порядок і умови його надання згідно п. 1 коментарів статті визначається федеральним законом, який поки не прийнятий, і законами суб'єктів РФ.
В даний час при вирішенні даного питання слід керуватися п. 18 Положення про федеральної державній службі, затвердженого Указом Президента РФ від 22 грудня 1993 р N 2267.
Згідно з названим пунктом тривалість цієї відпустки складає:
5 календарних днів - при стажі державної служби від 5 до 10 років;
10 календарних днів - при стажі від 10 до 15 років;
15 календарних днів - при стажі понад 15 років.
9. Відповідно до п. 2 ст. 18 Закону щорічна та додаткова відпустка сумуються і надаються одночасно. За бажанням державного службовця підсумований відпустка може бути використана по частинах. Кількість частин, на які він розбивається, а також конкретна тривалість кожної частини визначається за згодою з керівником відповідного державного органу. Однак при цьому необхідно враховувати, що одна частина наданого відпустки у всякому разі не повинна бути менше 14 календарних днів. Ця вимога прямо закріплено в п. 2 коментарів статті.
10. У практиці нерідко виникає необхідність відкликання державного службовця з відпустки. У зв'язку з цим виникає питання, чи можливий такий відгук без його згоди. З огляду на, що п. 2 ст. 18 Закону допускає надання відпустки по частинах тільки за бажанням державного службовця, відповідь на поставлене питання має бути негативним. Тобто для дострокового відкликання з відпустки необхідна згода державного службовця.
Дострокове відкликання оформляється наказом, в якому за домовленістю з відкликаються вказується, коли йому буде надана невикористана частина відпустки.
11. Крім щорічної та додаткової відпустки за вислугу років державному службовцю у зв'язку з особистими обставинами може бути надана відпустка без збереження заробітної плати.
Керівник відповідного державного органу, як це випливає з п. 3 ст. 18 Закону, має право, але не зобов'язаний надавати таку відпустку. У кожному разі це питання вирішується за угодою сторін. За угодою визначається і тривалість цієї відпустки. Однак вона не повинна перевищувати одного року. Винятки можуть становити випадки, прямо передбачені федеральним законом.
За час відпустки без збереження заробітної плати за державним службовцям зберігається його посада.

Наступна стаття »
До тексту закону »

Читайте також

Популярні документи