Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Ведення бухгалтерського обліку | Ведення бухгалтерського обліку в ТОВ | Ведення бухгалтерії СПД

 1. Принципи ведення бухгалтерського обліку
 2. Базовими принципами ведення бухобліку є:
 3. Зміст послуг з ведення бухгалтерського обліку
 4. Системи ведення бухобліку юридичних осіб та підприємців
 5. Ведення бухгалтерії - гарантія безпеки!
 6. Що включає комплексний супровід компанії?
 7. Бухгалтерія для ФОП (СПД) в Києві 100% захист від ризиків!
 8. Гарантії професіоналізму при мінімальних витратах
 9. Відмова від тарифів і перехід до прогресивної шкали формування вартості послуги дозволяє звести витрати...

Принципи ведення бухгалтерського обліку

Згідно з положеннями закону, комерційні суб'єкти зобов'язані фіксувати господарські операції і звітувати перед контролюючими органами. З цією метою забезпечується ведення бухгалтерії.
Правила постановки системи обліку залежать від організаційної форми підприємства, податкового режиму, а також інших параметрів. Представники малого бізнесу має право скористатися пільгою і перейти до спрощених механізмів. Порядок звільнення від обов'язку ведення бухгалтерського обліку в Києві не відрізняється від загальноукраїнського. Повністю відмовитися від документування не можна. Нехтувати системою контролю руху коштів і матеріальних цінностей не рекомендують професійні юристи.

Базовими принципами ведення бухобліку є:

 • повнота;
 • достовірність;
 • грошовий вимір;
 • обов'язковість письмового оформлення;
 • подвійний запис;
 • періодичність.

Досвідчені фахівці дотримуються консервативних поглядів. Будь-які новації і схеми застосовуються на практиці з великою обережністю. Зміна методики ведення бухобліку організації допускається після детальної перевірки на предмет законності та оцінки юридичних наслідків.
В ході обслуговування виконуються вимоги до послідовності дій, своєчасності відображення даних. Наша компанія гарантує конфіденційність і 100% правовий захист.

Зміст послуг з ведення бухгалтерського обліку

Професійний супровід клієнта здійснюється в суворій відповідності з умовами договору. Фахівці несуть відповідальність за якість обслуговування. Угода про ведення бухобліку в Києві оформлюється в письмовій формі і включає повний перелік обов'язків нашої компанії.
Обсяг переданих нашої компанії функцій замовник визначає самостійно після консультації з фахівцем . Такий підхід гарантує встановлення тривалих і взаємовигідних партнерських відносин.
Традиційно послуги ведення бухгалтерського обліку підприємства надають за програмою повного абонемента. Досвідчені професіонали беруть на себе вирішення всього комплексу завдань. Серед них:

 • робота з первинною документацією;
 • складання звітності - балансу, авансових зведень, пояснювальних записок та декларацій;
 • розробка облікової політики, плану рахунків;
 • вибір форми ведення бухгалтерії в організації;
 • розрахунок податкових платежів і внесків до позабюджетних фондів;
 • координація господарських операцій;
 • контроль дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • звірка з контрагентами;
 • оприбуткування виручки;
 • проведення інвентаризацій, перевірок, ревізій і мн. ін.

Метою ведення бухгалтерського обліку підприємства є формування повноцінної звітності. Дані використовуються керівництвом при аналізі рентабельності виробництва. Необхідна інформація економістами, планувальникам, фінансовим аналітикам, менеджерам середньої ланки. Грамотний облік дозволяє оптимізувати витрати і в кілька разів збільшувати прибутковість компанії.

Системи ведення бухобліку юридичних осіб та підприємців

Історія формування сучасних методів відображення господарських процесів налічує кілька десятиліть. Сьогодні актуальними залишаються відразу кілька варіантів, кожен з яких має певні переваги і недоліки. Ведення бухобліку організації будується за однією з наступних форм:

 • меморіально-ордерна;
 • журнально-ордерна;
 • таблично-автоматизована;
 • спрощена.

Фахівці нашої компанії ведуть бухгалтерський облік підприємства з використанням професійного програмного забезпечення. Це істотно знижує тимчасові витрати, зменшує загальну вартість обслуговування. Крім того, центр організовує взаємодію з державними органами і фондами за допомогою електронного документообігу. Здача звітності проводиться в цифровому форматі.
Вартість послуг ведення бухгалтерського обліку безпосередньо залежить від обраної системи. Найдешевше обійдеться обслуговування щодо спрощеного варіанту. Постійні клієнти можуть розраховувати на гнучкі умови, пільги і знижки.

Ведення бухгалтерії - гарантія безпеки!

Здійснення комерційної діяльності передбачає постійний рух грошових коштів та матеріальних цінностей. Професійне ведення бухобліку в Києві вже давно стало об'єктивною необхідністю. Український бізнес прагне до максимальної стабільності, тому до вирішення фінансових питань залучаються лише досвідчені професіонали.
Завданням нашої компанії є не тільки формування повної і достовірної звітності , А й організація повноцінної системи внутрішнього контролю. Ведення бухгалтерського обліку передбачає захист клієнта від цілого ряду проблем:

 • спроб розкрадань;
 • розтрат і пересортиці (дистанційне ведення бухгалтерії в Києві нерідко пов'язане з виїздами фахівців для проведення ревізій);
 • необґрунтованого завищення виплат за трудовими договорами;
 • шахрайства з боку контрагентів;
 • завищення фіскального навантаження;
 • недбалості підзвітних і матеріально відповідальних осіб;
 • перевитрати матеріалів і ін.

Постійно користуватися підтримкою авторитетного фахівця запропоновано в порядку аутсорсингу. У цьому випадку послуги ведення бухгалтерського обліку підприємства в Києві надаються комплексно і обходяться клієнтові недорого. Допускається надання допомоги і в разовому порядку. Співробітники центру без праці підготують річну звітність, складуть нульові декларації або забезпечать аналіз первинної документації.

У чому криється секрет процвітання бізнесу? Одні намагаються досягти успіху, вкладаючи в комерційний проект всі свої гроші і сили, інші кидаються на пошук таємних методик управління підприємством. Однак ні ті, ні інші не зможуть домогтися бажаного результату, адже бізнес - це, перш за все, система. Точна, вивірена, що підкоряється ринковим законам машина почне приносити дохід тільки після того, як підприємець навчиться її контролювати. І головним інструментом у вирішенні поставленого завдання є облік.

Ведення бухгалтерії ТОВ - справжнє мистецтво, що поєднує в собі вміння не тільки працювати з цифрами, а й вірно фіксувати кожну зміну, будь-яку господарську операцію . Фахівці нашої компанії протягом довгих років відточують свою майстерність, забезпечуючи успішний розвиток десятків підприємств в Києві та області.

Що включає комплексний супровід компанії?

Абонентське обслуговування суспільства з обмеженою відповідальністю передбачає всебічну підтримку в період дії договору. В обов'язки нашої компанії входить:

 • розробка проекту облікової політики підприємства;
 • формування локальної нормативної документації бухгалтерії (інструкції, правила, положення, плани рахунків, номенклатура справ та ін.);
 • складання балансу, звітів про фінансові результати, зміни капіталу та ін .;
 • документальне оформлення господарських операцій;
 • реєстрація отриманих і виставлених рахунків-фактур в спеціальних книгах;
 • організація розрахунків з контрагентами, підписання актів звірки;
 • ведення касових операцій, включаючи реєстрацію ККТ;
 • розробку первинних форм (останні зміни дозволили відмовитися від цілого ряду уніфікованих бланків та затвердити власні варіанти);
 • складання бухгалтерських проводок;
 • формування архіву;
 • підготовка і здача звітності до податкових органів, управління статистики, позабюджетні фонди та інші контролюючі органи;
 • розрахунок заробітної плати персоналу, а також інших виплат співробітникам;
 • оформлення підсумків інвентаризацій, ревізій.

Відповідно до договору всі обов'язки з ведення бухгалтерського обліку в ТОВ покладаються на досвідченого професіонала. Угода повністю звільняє організацію від залучення штатного фахівця і захищає від численних ризиків. На відміну від найманого працівника центр приймає повну матеріальну відповідальність за результат.
Грамотне ведення бухгалтерського обліку в ТОВ вимагає від фахівців певної підготовки. Індивідуальний підхід до кожного клієнта передбачає проведення попередньої оцінки стану справ. За підсумками комплексного аналізу розробляється план заходів, який потім і реалізується на практиці.
1. Перший етап
Перед початком співпраці фахівцями проводиться детальний аналіз бухгалтерії підприємства. Досвідчені аналітики виявляють проблеми, помилки, а потім пропонують спосіб їх усунення. При необхідності може бути організований повний аудит . За підсумками такої оцінки експерти роблять висновки про обгрунтованість вибору податкового режиму, можливостей оптимізації витрат і скорочення фіскального навантаження. Нерідко доводиться повністю відмовлятися від застосовуваних раніше методів роботи і вносити правки в уже існуючі документи.
2. Розробка плану заходів
Побудова системи обліку здійснюється в тісній взаємодії з керівництвом компанії. Саме тому рішення завжди враховують цілі та завдання комерційного проекту. Фахівці запропонують:

 • актуальні методики розрахунків;
 • перехід на інші податкові режими, або їх поєднання;
 • комбінацію способів оплати праці;
 • використання прав на пільги;
 • оптимальні для підприємства системи обліку і контролю.

Комплекс заходів, спрямованих на постановку якісного, повного і достовірного обліку, обов'язково узгоджується з керівників фірми. Всі механізми реалізуються під пильним контролем фахівців, що виключає ймовірність помилки.
3. Встановлення взаємозв'язків
Ведення бухгалтерії ТОВ передбачає отримання, обробку, зберігання та передачу даних. Клієнт може передавати інформацію, необхідну для складання документів через електронні канали зв'язку, по телефону, факсу, або через одного зі співробітників. При цьому застосування цифрового підпису не потрібно.
Фахівці нашої компанії вибудовують відносини з організацією відповідно до принципів конфіденційності та ефективності, уникаючи зайвої формалізації відносин. Зв'язок підтримується постійно. Отримати будь-які бухгалтерські документи, або проконсультуватися керівник компанії-клієнта може протягом усього робочого дня.

Приватне підприємництво - одна з найбільш поширених форм бізнесу на території України. Держава цілеспрямовано стимулює зростання числа самозайнятих громадян і невеликих фірм. З цією метою ведення бухгалтерського обліку в ФОП (СПД) визнано добровільним, введені численні пільги, послаблення, реалізуються програми підтримки.

Незважаючи на відсутність жорстких стандартів, повністю відмовлятися від систематизації фінансових потоків і оформлення господарських операцій ризиковано. Успішний підприємець повинен мати чітке уявлення про поточний стан справ, правильно оцінювати фіскальне навантаження і перспективи. Наші фахівці готові надати всебічну допомогу у вирішенні поставленого завдання.

Бухгалтерія для ФОП (СПД) в Києві 100% захист від ризиків!

Постановка господарського обліку - обов'язкова умова фінансового благополуччя і стабільності будь-якої компанії. Підприємці, котрі довірили ведення справ професіоналам, можуть назавжди забути про такі проблеми, як:

 • штрафи за несвоєчасну здачу звітності;
 • недоїмки, пені;
 • арешти розрахункових рахунків, зупинення операцій;
 • виснажливі камеральні перевірки;
 • тривалі судові тяжби;
 • зустрічі з працівниками ВБЕЗ;
 • претензії контрагентів;
 • недостачі, псування і нераціональне витрачання коштів;
 • переплата по податках і мн. ін.

Грамотна постановка і ведення обліку захищає підприємця від зловживань з боку персоналу. Прозора система руху товарно-матеріальних цінностей виключає можливість розкрадань або розтрат. Не варто недооцінювати значення бухгалтерії для ФОП (СПД) при розробці нових бізнес-проектів. Саме фінансова звітність відображає поточні можливості, потенціал і ефективність управління.
Фахівці нашої компанії беруть на себе всі питання, пов'язані з організацією документального відображення господарських операцій, розрахунку податків, оптимізації фіскального навантаження і здачі звітності. Послуга включає повний супровід бізнесу з урахуванням галузевої специфіки та інших особливостей.

Гарантії професіоналізму при мінімальних витратах

Наша компанія дотримується гнучкої цінової політики. Клієнти оплачують лише той набір послуг, який їм дійсно необхідний. При укладанні договору з підприємцем до уваги беруться наступні обставини:
1. Вид економічної діяльності
Ведення бухгалтерії ФОП (СПД), що займається виробництвом товарів широкого споживання, істотно відрізняється від правил обліку в роздрібних магазинах. Свої особливості має система при наданні транспортних, посередницьких та інших послуг. Якщо підприємець реалізує відразу кілька комерційних проектів, вартість обслуговування збільшується. Однак таким клієнтам центр пропонує значні знижки, що робить співпрацю взаємовигідною.
2. Обсяг документообігу
послуга може обмежуватися за кількістю паперів або операцій. Цей варіант особливо актуальний для підприємців зі сформованою системою обліку. Так, наприклад, центр може прийняти на себе зобов'язання:

 • складання декларацій (річних, щоквартальних);
 • передача електронної звітності до контролюючого органу (віддалена бухгалтерія для ФОП (СПД) в Києві економить кошти на розміщення офісу);
 • внесення даних про доходи і витрат в регістри і книги;
 • надання нульової звітності (наприклад, на період призупинення діяльності);
 • оформлення рахунків-фактур, актів виконаних робіт;
 • розрахунок заробітної плати персоналу;
 • визначення розміру податків, страхових зборів за звітний період.

За бажанням клієнта формується електронний архів. Це захищає від ризику втрати документів і гарантує їх надійне зберігання. Якщо підприємець не укладав трудовий договір з кваліфікованим фахівцем, йому буде запропоновано комплексне абонентське обслуговування.
УВАГА!

Ми не нав'язуємо додаткові послуги. Кожному клієнту схема обслуговування підбирається індивідуально. Вибір завжди залишається вільним. Законодавчо обов'язки по залученню до співпраці у підприємців немає. Самостійне ведення бухгалтерського обліку ФОП (СПД) не заборонено. Рішення приймається за особистою ініціативою.
3. Податковий режим
Вартість ведення бухгалтерії ФОП (СПД) безпосередньо залежить від системи оподаткування. Найдешевше обійдеться обслуговування платників ССО (6%) і покупцям патенту. Ціна послуги збільшиться при переході на ЕНВД, УСН (15%), а також суміщення декількох режимів. Найскладнішою фахівці вважають загальну систему (ОСН). Обсяг звітів тут істотно вище, а вимоги суворіше.

Відмова від тарифів і перехід до прогресивної шкали формування вартості послуги дозволяє звести витрати клієнтів до мінімуму. Сприяння в раціональному використанні капіталу - одна з ключових завдань нашої бухгалтерської компанії "Бакаут". Ваш успіх - наша мета!

Дізнатися ціни на бухгалтерське обслуговування

Що включає комплексний супровід компанії?
У чому криється секрет процвітання бізнесу?
Що включає комплексний супровід компанії?