Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Весілля, ювілей, народження дитини: що може або повинен роботодавець?

  1. Гульмира Жангельдин, HR-фахівець, INTERCOMP КАЗАХСТАН

Джерело: ФБ Кадри, №10, 2013 Джерело: ФБ Кадри, №10, 2013   Гульмира Жангельдин, HR-фахівець, INTERCOMP КАЗАХСТАН   Існує думка, що надання вихідних днів на весілля, ювілей або в зв'язку з народженням у співробітника дитини залежать від «доброї волі» роботодавця

Гульмира Жангельдин, HR-фахівець, INTERCOMP КАЗАХСТАН

Існує думка, що надання вихідних днів на весілля, ювілей або в зв'язку з народженням у співробітника дитини залежать від «доброї волі» роботодавця. Чи так це насправді? Які зобов'язання несе компанія перед працівником у зв'язку з цими подіями? Покладені співробітнику вихідні дні і який порядок їх надання? На ці питання я відповім у цій статті.

Трудовий кодекс РК чітко регулює надання щорічної оплачуваної відпустки, а також надання додаткових вихідних днів, які називаються додатковою відпусткою на весілля, ювілей або народження дитини (Стаття 111 ТК РК). Трудовий кодекс РК в цих випадках зобов'язує роботодавця надати працівникові відпустку без збереження заробітної плати. Крім того, роботодавець може прописати в корпоративних нормативних документах кількість додаткових вихідних днів (додаткової відпустки), а також порядок і умови надання таких відпусток. Тривалість відпустки без збереження заробітної плати визначається за згодою між працівником і роботодавцем.
На підставі письмової заяви працівника роботодавець зобов'язаний надати відпустку без збереження заробітної плати до п'яти календарних днів при:
1) реєстрації шлюбу;
2) народження дитини;
3) смерті близьких родичів;
4) в інших випадках, передбачених трудовим, колективним договорами.

До того моменту, як керівник компанії прийме позитивне рішення про надання співробітнику додаткових вихідних днів (відпустки без збереження заробітної плати), самостійно взяти вихідні дні (відпустка) працівник не має права.

Вагітним жінкам, жінкам, які народили дитину (дітей), жінкам (чоловікам), які усиновили або удочерили новонародженої дитини (дітей), надаються відпустки у зв'язку з народженням дитини (Стаття 113 ТК РК):
1) відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами;
2) відпустка працівникам, які усиновили або удочерили новонародженої дитини (дітей);
3) відпустка без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Надання відпусток у зв'язку з народженням дитини (дітей), усиновленням (удочерінням) новонародженої дитини (дітей) здійснюється на умовах, передбачених статтями 192 - 195 Трудового Кодексу РК.

Звертаю Вашу увагу на ряд важливих моментів:

- Вихідні на весілля і в зв'язку з народженням дитини надаються незалежно від інших відпусток і трудового стажу співробітника. На право працівника отримати, наприклад, черговий оплачувану відпустку, надані додаткові вихідні в зв'язку з весіллям або народженням дитини ніяк не впливають.
- Згідно із законом відпустка надається без збереження заробітної плати.
- Відпустка не надається автоматично: працівник повинен подати письмову заяву.
- Роботодавець не має права відмовити співробітникові в такій відпустці.
- Після отримання письмової заяви про відпустку в зв'язку з весіллям або народженням дитини, фахівець відділу кадрів повинен підготувати наказ про відпустку.

Підтвердженням того, що у працівника дійсно відбулося весілля або народилася дитина, буде служити представлена ​​працівником копія свідоцтва про укладення шлюбу або свідоцтво про народження дитини.

Виходячи зі своїх виробничих і фінансових можливостей, роботодавці мають право самостійно встановлювати додаткові відпустки для співробітників. Порядок і умови надання таких відпусток прописуються в колективному договорі або внутрішньому корпоративному нормативному документі організації. Наприклад, може бути прописаний не тільки відпустку, покладається в зв'язку з весіллям самого працівника, а й відпустка, яка надається в день одруження його дітей або народження його онуків. Ця відпустка може бути як оплатним, так і без збереження заробітної плати. Це залежить від позиції роботодавця. Під словосполученням «додаткова відпустка для співробітників» мається на увазі, що такі відпустки надаються понад тих відпусток, які покладені працівникові в цьому випадку по ТК РК.
В якості одного з факторів мотивації співробітників можна використовувати додаткові вихідні в зв'язку зі знаменними для працівника подіями. Такі важливі події як весілля і народження дитини трапляються у працівників, як правило, нечасто. Надання компанією-роботодавцем додаткових відпусток і, можливо, матеріальної допомоги не стане для організації непомірним фінансовим тягарем. Яке саме подія вважати приводом і підставою для виплати матеріальної допомоги компанія-роботодавець визначає самостійно, так як Закон не накладає на нього ніяких зобов'язань. Це залежить більшою мірою від прийнятої в компанії системи мотивації і типу взаємин між роботодавцем і працівниками. Такі ініціативи роботодавця завжди зустрічають вдячний відгук у працівників і відмінно позначаються на загальній лояльності співробітників по відношенню до роботодавця.

Такі ініціативи роботодавця завжди зустрічають вдячний відгук у працівників і відмінно позначаються на загальній лояльності співробітників по відношенню до роботодавця

Додаткові посилання на наші послуги:
Бухгалтерський аутсорсинг ,
ведення кадрів ,
кадровий аутсорсинг ,
Розрахунок заробітної плати в Казахстані

Чи так це насправді?
Які зобов'язання несе компанія перед працівником у зв'язку з цими подіями?
Покладені співробітнику вихідні дні і який порядок їх надання?