Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Види інструктажів працівників з охорони праці, порядок їх проведення та оформлення

 1. Вступний інструктаж
 2. Первинний інструктаж
 3. повторний інструктаж
 4. позаплановий інструктаж
 5. цільовий інструктаж
 6. Приблизний перелік основних питань вступного інструктажу
 7. Приблизний перелік основних питань первинного інструктажу на робочому місці

Всі види інструктажів слід вважати елементами навчання. При інструктажі особливу увагу треба приділяти робочим зі стажем до 1 року, а також досвідченим робочим з великим стажем. Ці категорії робітників найбільш схильні до травматизму. У першому випадку - через недосвідченість, у другому - через надмірну самовпевненість. Розбір нещасних випадків, опрацювання наказів є також своєрідна форма навчання. За характером і часом проведення інструктажі поділяють на:

  1) вступний; 2) первинний на робочому місці; 3) повторний; 4) позаплановий; 5) цільовий.
Всі види інструктажів слід вважати елементами навчання

Вступний інструктаж і первинний на робочому місці проводяться за затвердженими програмами.

Вступний інструктаж

Вступний інструктаж з безпеки праці проводить інженер з охорони праці або особа, на яку покладено ці обов'язки, з усіма, хто приймається на роботу не залежно від їх освіти, стажу роботи за даною професією чи посадою, з тимчасовими працівниками, відрядженими, учнями і студентами, які прибули на виробниче навчання або практику, а також учнями в навчальних закладах. Про проведення вступного інструктажу роблять запис в журналі реєстрації вступного інструктажу з обов'язковим підписом інструктували та особи, яка інструктує, а також в документі про прийом на роботу або контрольному листі. Проведення вступного інструктажу з учнями реєструють в журналі обліку навчальної роботи.

Первинний інструктаж

Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці до початку виробничої діяльності проводить безпосередній керівник робіт за інструкціями з охорони праці, розробленими для окремих професій або видів робіт:

  - з усіма працівниками, новоприйнятими в організацію, і перекладаються з одного підрозділу в інший; - з працівниками, які виконують нову для них роботу, приїздить у відрядження, тимчасовими працівниками; - з будівельниками, які виконують будівельно-монтажні роботи на території діючої організації; - зі студентами та учнями, які прибули на виробниче навчання або практику перед виконанням нових видів робіт, а також перед вивченням кожної нової теми під час проведення практичних занять в навчальних лабораторіях, класах, майстернях, дільницях.

Особи, які не пов'язані з обслуговуванням, випробуванням, налагодженням і ремонтом обладнання, використанням інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів, первинний інструктаж не проходять.

Перелік професій та посадових працівників, звільнених від первинного інструктажу на робочому місці, стверджує керівник організації за погодженням з профспілковим комітетом і службою охорони праці. Всі працівники, в тому числі випускники профтехучилищ, після первинного інструктажу на робочому місці повинні протягом перших 2 - 14 змін (залежно від характеру роботи, кваліфікації працівника) пройти стажування по безпечним методам і прийомам праці на робочому місці під керівництвом осіб, призначених наказом (розпорядженням) по підприємству (підрозділу, цеху, дільниці тощо). Учні та практиканти прикріплюються до кваліфікованих фахівців на час практики.

повторний інструктаж

Повторний інструктаж проходять всі, хто працює, за винятком осіб, звільнених від первинного інструктажу на робочому місці, не залежно від їх кваліфікації, освіти і стажу роботи не рідше ніж через 6 місяців. Його проводять з метою перевірки знань правил та інструкцій з охорони праці, а також з метою підвищення знань індивідуально або з групою працівників однієї професії, бригади за програмою інструктажу на робочому місці. За погодженням з відповідними органами державного нагляду для деяких категорій працівників може бути встановлений триваліший (до 1 року) термін проходження повторного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться за програмами первинного інструктажу на робочому місці.

позаплановий інструктаж

Позаплановий інструктаж проводиться:

  • при введенні в дію нових або перероблених стандартів, правил, інструкцій з охорони праці, а також змін до них; • при зміні, технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, пристосувань і інструмента, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на безпеку праці; • при порушенні працюючими і учнями вимог безпеки праці, які можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, отруєння; • на вимогу органів нагляду; • при перервах в роботі - для робіт, до яких висуваються додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці, більш ніж 30 календарних днів, а для решти робіт - понад два місяці.

Позаплановий інструктаж проводять індивідуально або з групою працівників однієї професії. Обсяг і зміст інструктажу визначають в кожному конкретному випадку залежно від причин або обставин, що викликали необхідність його проведення. Позаплановий інструктаж відзначається в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці з зазначенням причин його проведення.

Позаплановий інструктаж проводить безпосередньо керівник робіт (викладач, майстер).

цільовий інструктаж

Цільовий інструктаж проводиться:

• при виконанні разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками працівника за фахом (навантаження, вивантаження, прибирання території, разові роботи поза підприємством, цеху і т.п.); • при ліквідації наслідків аварії, стихійного лиха, проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, дозвіл та інші документи.

Цільовий інструктаж проводиться безпосередньо керівником робіт і фіксується в журналі інструктажів та необхідних випадках - в наряді-допуску.

Приблизний перелік основних питань вступного інструктажу

1. Загальні відомості про підприємство, організації, характерні особливості виробництва.

2. Основні положення законодавства про охорону праці.

2.1. Трудовий договір, робочий час і час відпочинку, охорона праці жінок і осіб молодше 18 років. Пільги і компенсації.

2.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку організації, відповідальність за порушення правил.

2.3. Організація роботи з охорони праці в організації. Відомчий, державний нагляд та громадський контроль за станом охорони праці.

3. Загальні правила поведінки працюючих на території підприємства, у виробничих і допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб, допоміжних приміщень.

4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, характерні для даного виробництва. Методи і засоби запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням: засоби колективного захисту, плакати, знаки безпеки, сигналізація. Основні вимоги щодо попередження електротравматизму.

5. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.

6. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Порядок і норми видачі ЗІЗ, строки носіння.

7. Обставини і причини окремих характерних нещасних випадків, аварій, пожеж, що сталися на підприємстві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки.

8. Порядок розслідування та оформлення нещасних випадків та професійних захворювань.

9. Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям. Дії персоналу при їх виникненні.

10. Перша допомога потерпілим. Дії працюючих при виникненні нещасного випадку на ділянці, в цеху.

Приблизний перелік основних питань первинного інструктажу на робочому місці

1. Загальні відомості про технологічний процес і обладнанні на даному робочому, виробничій ділянці, в цеху. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що виникають при цьому технологічному процесі.

2. Безпечна організація та утримання робочого місця.

3. Небезпечні зони машини, механізму, приладу. Засоби безпеки обладнання: запобіжні, гальмові пристрої та огорожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки.

4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосувань, блокування, заземлення та інших засобів захисту).

5. Безпечні прийоми та методи роботи. Дії при виникненні небезпечної ситуації.

6. Засоби індивідуального захисту на даному робочому місці і засоби користування ними.

7. Схема безпечного пересування працюючих на території ділянки, цеху.

8. Внутрішньоцехові транспортні та вантажопідйомні засоби і механізми.

9. Характерні причини аварій, вибухів, пожеж, випадків виробничих травм.

10. Заходи попередження аварій, вибухів, пожеж. Обов'язки і дії при аварії, вибуху, пожежі. Способи застосування наявних на ділянці засобів пожежогасіння, протиаварійного захисту та сигналізації, місця їх розташування.

Архів статей з охорони праці


Переглядів статті: 1098570 з 29.01.2009

Ознайомитися з виданнями з категорії «СтройКонсультант»