Навигация по сайту

Меню сайта

Ключевые теги

Реклама

новости партнёров

Архив сайта

Новости

Где покупать автошины
о Для своей машины всегда самое-самое хочется купить. Часто нет элементарно времени на какие-то походы по магазинам, чтобы детали найти и купить. Часто уже интернет-магазинами пользуются даже для таких

Зміни штатного розкладу в зв'язку зі зміною окладів

  1. Коли необхідні зміни до штатного розпису: як визначити?
  2. Проект наказу про внесення змін до штатного розпису
  3. Зразок наказу про внесення змін до штатного розпису у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати
  4. Проект наказу погоджується з відповідальними посадовими особами організації
  5. Індивідуальні накази з кадрових питань про підвищення зарплати готуємо конкретним працівникам
  6. Зразок наказу про підвищення посадового окладу конкретному працівникові

Розглянемо ситуацію, коли зміна посадових окладів пов'язано з підвищенням мінімальної заробітної плати.

Деяким категоріям працівників встановлюється мінімальна заробітна плата. Розмір її може змінюватися кілька разів на рік. Як правильно вносити в штатний розклад подібні зміни і знайомити з оновленим штатним розкладом працівників?

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включають доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб (ст. 95 Кодексу законів про працю України; КЗпП).

Встановлення на рівні мінімальної заробітної плати тарифних ставок (посадових окладів) для працівників, які виконують кваліфіковану роботу (роботу, яка вимагає певних навичок або освіти), є порушенням вимог законодавства про працю.

Вам знадобиться також:   Зразок штатного розкладу Вам знадобиться також: Зразок штатного розкладу

Коли необхідні зміни до штатного розпису: як визначити?

Якщо штатним розписом вашої організації для посад фахівців, технічних службовців, кваліфікованих робітників передбачені посадові оклади (тарифні ставки) у розмірі мінімальної заробітної плати, слід видати наказ про внесення змін до штатного розпису з метою усунення порушень в оплаті праці окремих працівників.

Якщо в штатному розкладі організації фігурує мінімальна заробітна плата, то в разі її підвищення також слід внести зміни до штатного розпису.

У багатьох організаціях система оплати праці «прив'язана» до розміру мінімальної заробітної плати встановленням міжпосадових коефіцієнтів. У цьому випадку збільшення мінімального розміру заробітної плати тягне за собою кратне збільшення посадових окладів працівників. Оскільки змін зазнають всі позиції штатного розкладу, доцільно стверджувати його в новій редакції.

Якщо ж система оплати праці в організації побудована таким чином, що підвищення мінімального розміру заробітної плати не тягне за собою збільшення посадових окладів за іншими посадами, збільшувати їх не обов'язково.

Вам знадобиться також:   Зразок наказу про затвердження штатного розкладу Вам знадобиться також: Зразок наказу про затвердження штатного розкладу

Проект наказу про внесення змін до штатного розпису

Спочатку визначаємо, до якого виду належить наказ про внесення змін до штатного розпису (від цього буде залежати порядок його обробки).

Так, накази про затвердження штатного розкладу, внесення змін до штатного розпису відносяться до:

  • наказів по основній діяльності - в організаціях, які створюють документи Національного архівного фонду;
  • наказів з кадрових питань тривалого (75 років) терміну зберігання - в інших організаціях (Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням термінів зберігання, затвердженого наказом Мін'юсту України від 12.04. 2012 року № 578/5).

Далі готуємо проект наказу.

Зразок наказу про внесення змін до штатного розпису у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати

Зразок наказу про внесення змін до штатного розпису у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати

Проект наказу погоджується з відповідальними посадовими особами організації

Нормативно-правовими актами з діловодства не передбачено обов'язку щодо ознайомлення працівників з наказами з основної діяльності. Такі накази проходять внутрішнє погодження (візування) посадовими особами організації згідно встановленого в організації порядку узгодження документів. Як правило, в наказі про затвердження штатного розкладу в новій редакції (внесення змін до штатного розпису) надається доручення керівнику кадрової служби підготувати індивідуальні накази про зміну посадових окладів конкретним працівникам.

Індивідуальні накази з кадрових питань про підвищення зарплати готуємо конкретним працівникам

Такі індивідуальні накази будуть належати до групи наказів з кадрових питань тривалого терміну зберігання. З наказом з кадрових питань працівника, щодо якого відбувається відповідне управлінське вплив, слід ознайомити під особистий підпис. Саме на підставі цього наказу працівнику буде нараховуватися заробітна плата в новому розмірі, а не на підставі штатного розкладу.

Зразок наказу про підвищення посадового окладу конкретному працівникові

Зразок наказу про підвищення посадового окладу конкретному працівникові

Увага!

Незважаючи на те, що системи та розміри оплати праці є істотними умовами праці, роботодавець зобов'язаний повідомити працівників про зміни в оплаті праці за два місяці тільки в разі, якщо зміни будуть відбуватися в бік погіршення (ст. 103 КЗпП). Якщо мова йде про підвищення заробітної плати, в т. Ч. У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, попереджати про таке підвищення за два місяці не потрібно.

Правила діловодства дозволяють оформляти в одному наказі з кадрових питань управлінські дії щодо кількох працівників (головне, щоб для відповідних питань був передбачений однаковий термін зберігання). Отже, якщо в організації розміри заробітної плати працівників не становлять комерційної таємниці (не визначені як інформація з обмеженим доступом), підвищення посадових окладів окремим працівникам можна регламентувати і одним зведеним наказом з кадрових питань (гл. 9 розд. II Правил організації діловодства та архівного зберігання документів в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Мін'юсту від 18.06.2015 № 1000/5).

Увага!

У певних випадках заробітна плата, яку фактично буде отримувати працівник, може бути меншою за мінімальну. Наприклад, при роботі на умовах неповного робочого часу , Коли оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку (ст. 56 КЗпП). При таких умовах доплату до рівня мінімальної заробітної плати не виробляють.

Коли необхідні зміни до штатного розпису: як визначити?